Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym. Uczestnicy szkoleń porozmawiają o tym jak przebiega depresja u nastolatków, jak ją zauważyć i na czym polegają sygnały ostrzegawcze.
Monika Sewastianowicz
14.04.2022
Zarządzanie oświatą
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r. i trzeba je uwzględnić w arkuszu organizacyjnym szkoły - uważa resort edukacji. Ustawa nie jest jeszcze do końca uchwalona, bo czeka na decyzję senatorów i Prezydenta, ale MEiN przewiduje, że wejdzie w życie przed nowym rokiem szkolnym.
Monika Sewastianowicz
13.04.2022
Zarządzanie oświatą
Organizacje pozarządowe mogą aplikować w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem „MeduM” jest opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia uczniów. Materiały zostaną udostępnione na specjalnej platformie VoD.
Monika Sewastianowicz
12.04.2022
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji złagodzi przepisy dotyczące oceniania i klasyfikacji uczniów z Ukrainy, którzy nie radzą sobie jeszcze z językiem polskim. Będzie to jednak dotyczyć oddziałów przygotowawczych - nauczyciele uczący taką młodzież w oddziałach ogólnodostępnych są w gorszej sytuacji - muszą oceny wystawić, co czasem wręcz zmusza ich do poświadczenia nieprawdy.
Beata Igielska
12.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina
Na szkołach przepełnionych ukraińskimi dziećmi już mści się brak systemu - powinien powstać mniej więcej w ciągu dwóch tygodni od wybuchu wojny. Nie powstał i tworzy się totalny chaos. Oddziały przygotowawcze dla ukraińskich uczniów powstają głównie w dużych miastach, na wsiach chętnych jest za mało, albo tworzenie oddziałów torpedują niedofinansowane samorządy.
Beata Igielska
09.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Ruszył nabór do Laboratoriów Przyszłości dla wszystkich szkół niesamorządowych. W pierwszej edycji programu Laboratorium Przyszłości największą popularnością cieszyły się m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania, gogle VR oraz maszyny do szycia.
Monika Sewastianowicz
08.04.2022
Choć większość osób, które studiują w naszym kraju to kobiety – stanowią one aż 58 proc., to na kierunkach inżynieryjnych wciąż jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Udział kobiet wśród studentów kierunków IT nie przekracza 20 proc., jednak rośnie - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach”.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Lekcje w okresie nauki zdalnej stały się mało atrakcyjne i męczące, relacje rówieśnicze się pogorszyły, a wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów zostało zmniejszone. Pojawiło się także zjawisko ,,znikających” z systemu oświaty uczniów - podkreśla Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym funkcjonowania urzędów w czasie pandemii.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Zarządzanie oświatą
Niesamorządowe szkoły dla dorosłych nie dostaną dotacji na uczniów z Ukrainy - taką zmianę wprowadzi nowela specustawy. Ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Ustawodawca nie kryje, że ma to na celu oszczędności - uważa, że nie ma co inwestować w osoby, które nie zamierzają pozostać w Polsce.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Zarządzanie oświatą
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce złożył do Komisji Europejskiej skargę na działania rządu polskiego. Chodzi o zmniejszenie subwencji oświatowej na zajęcia z języka niemieckiego. Po zmianach wprowadzonych w tym roku przez MEiN mniejszość niemiecka ma prawo do jednej godziny swojego języka, podczas gdy pozostałe mniejszości do trzech.
Monika Sewastianowicz
06.04.2022
Zarządzanie oświatą
Pensum nauczyciela musi wzrosnąć - uważa minister edukacji Przemysław Czarnek. Ubolewa nad fiaskiem rozmów ze związkowcami w sprawie reformy Karty Nauczyciela. Zapowiada powrót do rozmów ws. awansu zawodowego nauczycieli. - Mogę być ministrem edukacji jeszcze przez miesiąc, przez pół roku, może półtora roku, ale tak czy inaczej bez zmiany pensum, bez zmiany szeroko pojętego statusu zawodowego nauczyciela będzie tylko źle - mówił.
Monika Sewastianowicz
06.04.2022
Zarządzanie oświatą
Uczeń nie musi siedzieć w szkole w maseczce, ale konieczna będzie częsta dezynfekcja rąk. Nie będzie też można przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów, a wszystkie używane przez wielu uczniów muszą zostać zdezynfekowane. Zajęcia należy zorganizować tak, by uczniowie w jak najmniejszym stopniu się ze sobą stykali.
Monika Sewastianowicz
05.04.2022
Nie mamy na to środków, nie mamy na to kadr, nie mamy na to możliwości – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek o tworzeniu ukraińskich szkół. Poinformował, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przybyło ok. 700-800 tys. dzieci w wieku szkolnym, z czego 166 tys. trafiło do polskiego systemu oświaty – 36 tys. trafiło do przedszkoli, 115 tys. do szkół podstawowych, a kilkanaście tysięcy do liceów i szkół branżowych.
Monika Sewastianowicz
05.04.2022
Zarządzanie oświatą
Związek Powiatów Polskich choć nie neguje samego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, to sprzeciwia się ich wprowadzaniu w sytuacji, kiedy środki subwencji oświatowej na rok 2022 nie przewidują pełnego pokrycia wydatków na ten cel. Domaga się więc od ministra edukacji wskazania konkretnych źródeł finansowania podwyżek.
Robert Horbaczewski
05.04.2022
Finanse samorządów

Dr Sakowska-Baryła: Szkoły związane ustawą o otwartych danych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO
Biuletyny informacji publicznej traktowane są często po macoszemu. Bywa też, że albo jest w nich za mało informacji, albo udostępnia się takie, które nigdy nie powinny się tam znaleźć - mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, zajmująca się problematyką ochrony danych osobowych. Tymczasem to biuletyny mogą okazać się kluczowe przy wdrażaniu obowiązków wynikających z ustawy o otwartych danych.
Monika Sewastianowicz
04.04.2022
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO
W sobotę, 2 kwietnia, kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Według tego projektu ulga PIT-0 dla seniorów od początku przyszłego roku będzie przysługiwała tylko tym osobom, które mimo nabycia uprawnień, nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną natomiast nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Wiesława Moczydłowska
02.04.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Wskaźnik umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych wynosi obecnie 7 proc. To jest około 80-85 tys. studentów. A Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, że pożądane jest zwiększanie tego wskaźnika. Wśród obecnych priorytetów jest stworzenie możliwości studiowania w polskich uczelniach uchodźcom z Ukrainy oraz polskim studentom, którzy musieli opuścić ukraińskie uczelnie.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Narodowy Fundusz Zdrowia wezwał blisko 100 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży do zwrotu pieniędzy za niewykonanie świadczeń w latach 2020-2021. Chodzi o kwoty rzędu 200 tysięcy złotych od każdego. Niektórym też wypowiada umowy. Nie widzi, że w czasie pandemii szkoły były zamknięte, a młodym osobom, które miały próby samobójcze, walczącym z lękami i depresją, nie da się pomóc zdalnie.
Jolanta Ojczyk
01.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 130 zł brutto do 178 zł brutto wzrośnie od 1 maja br. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który skierowany został w czwartek do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Zarządzanie oświatą
Trzeba udostępnić dane o wysokości zarobków księdza proboszcza, który jest też katechetą w zespole szkół, gdyż jako nauczyciel pełni funkcję publiczną. Dane te są jawne, ponieważ pieniądze te są wydatkowane ze środków publicznych, a wykonywanie "funkcji publicznej" nie oznacza, że dana osoba ma wyłączone prawo do prywatności - stwierdzają sądy administracyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2022
Kadry w oświacie Administracja publiczna
Związki zawodowe domagają się zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie, 20 proc. wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br., wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych oraz powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. MEiN odpowiada, że nie ma zgody na podwyższanie wynagrodzenia o duże kwoty bez rozmowy o pragmatyce zawodowej.
Krzysztof Sobczak
30.03.2022
Zarządzanie oświatą
Powstaje kolejna wersja kontrowersyjnej nowelizacji Prawa oświatowego, znanej jako Lex Czarnek. Jej autor, choć formalnie ma to być teraz projekt poselski, zapowiada zmiany identyczne jak w poprzedniej ustawie. A ludzie prezydenta przypominają, że nie po to ich szef odmówił podpisania tamtej ustawy, by teraz identyczną zaakceptować.
Krzysztof Sobczak
30.03.2022
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło we wtorek informację o działaniach ułatwiających funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj i napływem do Polski uchodźców z terytorium z tego państwa. Minister skierował do kuratorów, samorządowców i dyrektorów list dotyczacy przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.
Krzysztof Sobczak
29.03.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina
Ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, obligatoryjność obrony pracy doktorskiej, przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez NAWA, udział związkowców w posiedzeniach rad uczelni - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera informacja opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Szkoła i uczeń Ukraina
Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym oraz brać więcej godzin ponadwymiarowych, wszystko po to, by szkoły poradziły sobie jakoś z dużą liczbą uczniów z Ukrainy. Chętnych do tej pracy za bardzo jednak nie ma - godziny ponadwymiarowe nie opłacają się przez Polski Ład, co być może zmieni się w lipcu, gdy wejdą w życie zapowiadane właśnie zmiany.
Monika Sewastianowicz
28.03.2022
Zarządzanie oświatą
Senat chce dostosować do przepisów o transporcie drogowym zasady zwrotu kosztów przez gminy rodzicom, którzy sami dowożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. Wysokość stawki za kilometr związana jest z algorytmem opartym na średniorocznym koszcie paliwa. Przez rosnące ceny paliwa rodzicom niepełnosprawnych dzieci brakuje pieniędzy na dowożenie ich do szkoły.
Beata Dązbłaż
28.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Obecnie 70 procent dzieci z orzeczeniami kształci się w szkołach ogólnodostępnych, a nie w szkołach specjalnych. Tymczasem – jak zapewnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na piątkowej konferencji prasowej – to w szkołach specjalnych znajdują najlepszą opiekę edukacyjną. Apelował o mówienie tego rodzicom tych dzieci.
Monika Sewastianowicz
25.03.2022
Zarządzanie oświatą
Większość dzieci zapisywana jest do szkół, a tylko kilkanaście procent do oddziałów przygotowawczych - mówił w czwartek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Podkreślał, że wdług ekspertów dzieci powinny w pierwszej kolejności uczyć się polskiego i polskiej kultury.
Monika Sewastianowicz
24.03.2022
Zarządzanie oświatą
Lex Czarnek wróci do Sejmu jako projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości - minister edukacji i nauki zapowiedział, że to będzie "dokładnie to samo" co zawetowana przez prezydenta nowelizacja. Sygnalizował to już wcześniej, twierdząc, że prezydentowi podobała się ustawa, ale zawetował ją jedynie dlatego, że nie chciał podsycać sporów w czasie wojny na Ukrainie.
Monika Sewastianowicz
23.03.2022
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski