Opublikowano nowelizację przepisów dotyczących warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zmiana ma związek z aktualizacją listy zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2023 r.
Monika Sewastianowicz
17.08.2023
Zarządzanie oświatą
Już od przyszłego roku część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jednak - jak alarmują eksperci - może być to rozwiązanie niespecjalnie korzystne finansowo. Prezydent podpisał ustawę dodającą do Karty Nauczyciela stosowny przepis dotyczący tej materii - zmiany mają zapobiec redukcji etatów, którą ministerstwo prognozuje w najbliższych kilku latach.
Monika Sewastianowicz
17.08.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy
Laptop, który czwartoklasista dostanie od państwa, jest własnością jego rodziców. Nowe przepisy wyłączają konieczność odprowadzania od niego podatku od spadków i darowizn. Rozszerzają też o laptop katalog przedmiotów zwolnionych spod egzekucji, jednak tylko tej administracyjnej, co potencjalnie dopuszcza egzekucję cywilną. Sprzęt oznaczony będzie godłem i napisem Rzeczpospolita Polska, by utrudnić np. sprzedaż w lombardzie.
Monika Sewastianowicz
16.08.2023
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Na mocy ustawy o aplikacji mObywatel z 26 maja 2023 r., nauczyciele co do zasady mają otrzymywać z urzędu mLegitymacje. Natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela może mu też wydać legitymacje w postaci karty. Trzeba będzie jednak za nią zapłacić - nie więcej niż wynika to z kosztów jej wytworzenia. Jest już projekt rozporządzanie określającego jej wzór.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2023
Szkoła i uczeń
Formowanie 300-tysięcznej armii idzie jak po grudzie. Pozyskaniu żołnierzy mają służyć m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse, tworzenie fili wojskowych komisji rekrutacyjnych czy zmiana kategorii zdrowia D na A. Wojsko chce finansować kursy nawet tym, którzy w nim nie są, a deklarują, że wstąpią do czynnej służby lub WOT. Ministerstwo uruchomiło właśnie program stypendiów dla studentów cywilnych, aby następnie włożyli mundur.
Robert Horbaczewski
14.08.2023
Od września 2022 roku szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to jednak obowiązku posiadania własnej kuchni. Możliwe jest korzystanie z usług firmy cateringowej lub zawarcie porozumienia z inną szkołą. W takim przypadku pojawiają się jednak problemy z wysokością pobieranych opłat.
Monika Sewastianowicz
12.08.2023
Zarządzanie oświatą
Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2023
Ubezpieczenia społeczne
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia ws. wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do tych dziedzin zawodami z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Ma to związek z uruchomieniem branżowych centrum umiejętności. Centra będą prowadzić edukacji w zakresie dziedzin określonych w załączniku do rozporządzenia
Monika Sewastianowicz
10.08.2023
Zarządzanie oświatą
Bony na komputery dla nauczycieli zrealizują przedsiębiorcy wpisani na listę resortu cyfryzacji. Problem w tym, że choć ustawa wskazuje, że dostaną zwrot pieniędzy w ciągu trzydziestu dni, to nie do końca wiadomo od kiedy liczony. W teorii na przelew mogą czekać rok, dwa lata lub całą wieczność. Problematyczne może być też dochodzenie roszczeń przed sądem.
Monika Sewastianowicz
10.08.2023
Resort edukacji przygotował pakiet rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania branżowych centrów umiejętności - dotyczą kwestii struktury organizacyjnej placówki. Z powodu specyfiki działania tych centrów oraz braku możliwości bezpośredniego uczestniczenia rodziców w ich działalności, w tych placówkach nie będzie tworzonych rad rodziców.
Monika Sewastianowicz
09.08.2023
Zarządzanie oświatą
Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września - to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. Prawo nie określa konkretnego dnia, w którym musi się ona odbyć - dyrektor może ją zwołać również ostatniego dnia miesiąca. Przy planowaniu zebrania powinien wziąć pod uwagę m.in. kierunki polityki oświatowej państwa.
Bożena Barszczewska
08.08.2023
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne, który podjął pracę w szkole, jeszcze przez rok - do 31 sierpnia 2024 roku, nie musi obawiać się o zawieszenie tego świadczenia. Jest jednak jeden warunek - w szkole musi uczyć się co najmniej jeden uczeń z Ukrainy.
Agnieszka Matłacz
07.08.2023
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo cyfryzacji we wzorze umowy przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę chciało, aby osoby upoważnione do odbioru sprzętu podawały także PESEL oraz serię i numeru dowodu osobistego. Zaprotestowali samorządowcy, wskazując, że zbieranie tych danych może naruszać RODO i wydłużyć procedurę przekazywania komputerów. Samorządy musiałyby wdrożyć bowiem procedury związane z rejestracją zbioru danych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
04.08.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł. Nowa instytucja ma m.in. zapewnić bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w połowie sierpnia.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
03.08.2023
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Uczniowie czwartych klas i nauczyciele od nowego roku szkolnego będą wyposażani w nowe laptopy - uczniom kupi je państwo, nauczyciele sprzęt wybiorą sami i opłacą otrzymanym od ministerstwa kodem. Co jednak w sytuacji, gdy sprzęt okaże się wadliwy lub po prostu nie spodoba się nauczycielowi, który zamówił go przez internet? Odzyskanie pieniędzy lub doprowadzenie do usunięcia wady może być mocno problematyczne.
Monika Sewastianowicz
03.08.2023
Zarządzanie oświatą
Ustawa znosząca limit godzin ponadwymiarowych w liceach czeka na podpis prezydenta. Zmiana to postulat samorządowców motywowany zbyt dużą liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku ze zwiększonym rocznikiem i kształceniem uczniów z Ukrainy. Jednak ma to być rozwiązanie, póki co, tylko na najbliższy rok szkolny.
Monika Sewastianowicz
02.08.2023
Zarządzanie oświatą
Ruszyły zapisy na tegoroczny Kongres Edukacja i Rozwój. Jubileuszowa, dziesiąta edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2023 r. w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy poznają wyzwania związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w szkole, aspekty prawne konkursów na dyrektora szkoły oraz tajniki funkcjonowania centrów usług wspólnych.
Monika Sewastianowicz
28.07.2023
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji przedłużyło stosowanie przepisów określających zasady kształcenia ukraińskich uczniów na nowy rok szkolny 2023/2024. Inne będą na przykład terminy na składanie przez nich deklaracji egzaminacyjnych - np. dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie ułatwia też zatrudnianie ukraińskich nauczycieli i psychologów.
Monika Sewastianowicz
28.07.2023
Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ratyfikacji podpisanej 22 marca z przedstawicielami państwa Izrael umowy w sprawie wznowienia wycieczek organizowanych przez ministerstwo edukacji Izraela. Zawieszenie tych wycieczek było skutkiem pogorszenia stosunków między oboma państwami, ale przedmiotem sporu była też ochrona przez uzbrojonych agentów izraelskich służb.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
27.07.2023
Administracja publiczna Policja
Mamy jeszcze cały rok na to, by w każdej szkole, tak jak zapisano w ustawie, był psycholog - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Według niego liczba psychologów w szkołach rośnie, są też środki na ich zatrudnienie. To odpowiedź na raport o wakatach na to stanowisko.
Monika Sewastianowicz
26.07.2023
Zarządzanie oświatą
Już od września nauczyciele będą mogli otrzymać 2500 zł w formie bonu na zakup laptopa – ustawa zawiera jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie jest opcją dla gadżeciarzy, bo z komputera trzeba będzie korzystać przez co najmniej pięć lat - w tym czasie nie będzie go można sprzedać, a zakupu nie rozłoży się na raty. Po drugie, nie jest dla osób, które już korzystały z pomocy na zakup komputera np. w czasie pandemii.
Monika Sewastianowicz
26.07.2023
Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich skierował pytania do rzecznika praw dziecka, Mikołaja Pawlaka, dotyczące przeprowadzonych kontroli w placówkach oświatowych, które wyróżnione zostały w rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT+. Wśród pytań poruszonych przez RPO znalazły się kwestie dotyczące zakresu oraz podstawy prawnej tych działań.
Monika Sewastianowicz
25.07.2023
Zarządzanie oświatą
Już od prawie roku obowiązują przepisy, które miały zapewnić dzieciom dostęp do opieki psychologicznej w szkołach. Niestety, brakuje chętnych, by obsadzić etaty specjalistów. Jak wyliczają eksperci - chodzi o blisko 30 proc. stanowisk. Aż 450 gmin deklaruje, że na ten moment nie mają zatrudnionego ani jednego specjalisty w tych dziedzinach.
Monika Sewastianowicz
25.07.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Monika Sewastianowicz
24.07.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - chodzi o wsparcie dla szkół i przedszkoli, które chcą doposażyć biblioteki. Wsparcie finansowe z budżetu państwa zostanie udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego finansowego wkładu własnego w wysokości 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania.
Monika Sewastianowicz
21.07.2023
Zarządzanie oświatą

ZUS wypłacił pierwsze wyprawki szkolne „Dobry Start 300 plus”

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Dobry Start 300 plus”. To 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. ZUS poinformował, że rozpoczął już wypłatę środków z programu.
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
21.07.2023
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Do użytku szkolnego zostały dopuszczone dwa podręczniki do przedmiotu historia i teraźniejszość dla klasy II szkoły ponadpodstawowej - to kontynuacja podręczników do HiT dla klasy I, dopuszczonych w ubiegłym roku. Wydawcami ich są Biały Kruk i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Autorem jednego z nich jest prof. Wojciech Roszkowski.
Monika Sewastianowicz
20.07.2023
Zarządzanie oświatą
Trwa rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Oferta edukacyjna szkół jest skierowana do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy chcą uczyć się języka polskiego.
Monika Sewastianowicz
19.07.2023
Zarządzanie oświatą
Mniejszość niemiecka rozpoczęła akcję billboardową pt. "oddajcie język dzieciom" w sprawie przywrócenia finansowania przez państwo trzech lekcji tygodniowo nauki języka niemieckiego jako ojczystego. W zeszłym roku resort edukacji zdecydował o ograniczeniu finansowania tych zajęć.
Monika Sewastianowicz
18.07.2023
Zarządzanie oświatą
Lipiec i sierpień to dla uczniów czas wypoczynku, ale dla ich rodziców niekoniecznie. Zdarzają się przypadki, że mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w czasie, gdy muszą pracować, a nie mogą liczyć na dalszą rodzinę. O ile nastolatek może na ogół zostać w domu sam, a małe dziecko pójdzie do przedszkola lub żłobka, temu w wieku wczesnoszkolnym na ogół trzeba zapewnić opiekę.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.07.2023
Zarządzanie oświatą
Prawo.pl