Senackie komisje: samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ustawodawcza oraz zdrowia chcą przejąć obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" przewidujący obowiązek przedstawienia zaświadczenia o zaszczepieniu dzieci przed przyjęciem do przedszkoli. Zdaniem Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, projekt zasługuje na poparcie.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
12.01.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Od 1 stycznia 2021 r. nauczyciele pracujący w szkołach za granicą mogą awansować na tych samych zasadach, co pedagodzy zatrudnieni w kraju. Zmiany wprowadzono przy okazji reformy szkolnictwa zawodowego. Ustawa wprowadza preferencyjne warunki dla nauczycieli z dłuższym stażem.
Monika Sewastianowicz
11.01.2021
Kadry w oświacie
W poniedziałek rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią będą one w tym roku przeprowadzane zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.
Krzysztof Sobczak
11.01.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku, stałe grupy uczniów oraz przyporządkowani do nich ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach to wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo

Od poniedziałku rusza testowanie nauczycieli

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. rozpoczną się testy przesiewowe na obecnośćSARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r. Do piątku zgłosiło się na nie ok. 165 tys. osób.
Krzysztof Sobczak
08.01.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Jak tłumaczy minister zdrowia, nauczyciele raczej nie mogą liczyć na zaszczepienie w pierwszym kwartale. I to mimo pomysłu, by szkoły stopniowo wracały do normalnej pracy już w styczniu. Z pocieszającą dla pedagogów informacją pospieszył minister Przemysław Czarnek, który informuje, że wielu nauczycieli dostanie szczepionkę już za chwilę, bo przypadnie im jako seniorom.
Monika Sewastianowicz
08.01.2021
Polscy maturzyści mogą aplikować na studia w Wielkiej Brytanii w roku akademickim 2021/2022 nie do 15, ale do 29 stycznia. Uczniowie mają więcej czasu, by przygotować tzw. personal statement, czy zdobyć referencje od nauczyciela, które należy dołączyć do aplikacji.
Monika Sewastianowicz
08.01.2021
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Miało być prościej i taniej, tymczasem po rekonstrukcji rządu pod tym względem niewiele się zmieniło. Prawo pozwala elastycznie kształtować strukturę rządu - nie ustala liczby ministrów, departamentów czy ministerstw. Ta możliwość doprowadziła teraz do stanu, w którym dość trudno się zorientować, z ilu ministerstw składa się nasz rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
08.01.2021
Administracja publiczna
Finansowanie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla osób niepełnoletnich nie będzie limitowane - wynika ze nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego udzielania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ma to zmotywować świadczeniodawców do poprawy dostępności do tego typu świadczeń
Krzysztof Sobczak
06.01.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby ośmioletnie dziecko odpowiadało na pytania przez telefon, bo edukacja nie polega na zasypywaniu dzieci pytaniami. Moim zdaniem jest jednak ogromna różnica między tym, co było pod koniec marca i co jest teraz. Każdy nauczyciel rozwinął się na plus - mówi Tomasz Bilicki, koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START w Łodzi, prowadzonego przez Fundację Innopolis, nauczyciel WOSu.
Beata Igielska
06.01.2021
Zarządzanie oświatą
Senatorowie komisji budżetu i finansów opowiedzieli się we wtorek za budżetem państwa na rok 2021 z poprawkami. Komisja jest m.in. za dodatkowym dofinansowaniem wydatków związanych z ochroną zdrowia w wysokości około 6,4 mld zł, ale także za zwiększeniem o 2,5 mld zł części oświatowej rezerwy ogólnej.
Jolanta Ojczyk
05.01.2021
Finanse publiczne

Testy na Covid-19 dla nauczycieli już od przyszłego tygodnia

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W przyszłym tygodniu rusza testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Akcja będzie odbywać się się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia podało, że chętnych jest ok0ło 190 tysięcy osób.
Monika Sewastianowicz
05.01.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta o to, czy pracownicy niepedagogiczni będą mogli zaszczepić się w pierwszej grupie razem z nauczycielami. Resort zdrowia poinformował, że ze szczepień jako jedni z pierwszych będą mogli skorzystać pracownicy sektora edukacji, nie doprecyzował jednak, czy chodzi również o pracowników niepedagogicznych.
Monika Sewastianowicz
05.01.2021

Szczepienia - nauczyciele nie wcześniej niż w kwietniu

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Z powodu braku szczepionek, nie ma szans na zaszczepienie w pierwszym kwartale 2021 roku nauczycieli - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Priorytetem rządu jest zaszczepienie seniorów. Po zaszczepieniu personelu placówek ochrony zdrowia do dyspozycji pozostaną dawki jedynie dla 2,2 mln osób, czyli co piątej osobie z tzw. grupy pierwszej. 
Jolanta Ojczyk
05.01.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

Rząd zmienia decyzję - dzieci w ferie będą mogły wychodzić na dwór

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Rząd postanowił z dniem 5 stycznia br. znieść zakaz przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało w poniedziałek wieczorem. Apelowały o to organizacje społeczne i rodzice. Zakaz obowiązuje od kilku miesięcy, jego celem było ograniczenie kontaktów.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło od samorządów pięć kolejnych szkół rolniczych. Przejmowane szkoły uzupełnią istniejącą sieć szkół ministerialnych, która od 1 stycznia 2021 r. liczy już 59 placówek w całym kraju. Ma to umożliwić unowocześnianie procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Samorząd terytorialny
Jak zapowiada resort zdrowia, pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, zostaną objęci szczepieniami w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Szefowa MRiPS wskazała, że grupy te ze względu na swoje bezpośrednie i ciągłe zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi są narażone na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
W związku z pandemią dzieci mają spędzić tegoroczne ferie w domach. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku: półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozy szkoleniowe, ale tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.
Agnieszka Matłacz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
W „Planie pracy NIK na 2021 r.” znalazły się 103 kontrole, ale nie zabraknie też kontroli doraźnych, które nie są w nim ujęte. Najwyższa Izba Kontroli w 2021 roku sprawdzi m.in. skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych w czasie koronawirusa.
Agnieszka Matłacz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
Są szkoły, nauczyciele, którzy nie odpuszczają. Teraz jest problem z klasyfikacją, bo nagłe ferie rozłożyły harmonogram pracy szkół. Wiele spraw dzieje się w sposób chaotyczny, nieprzemyślany, nieprzedyskutowany - mówi Ewa Radanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.
Beata Igielska
04.01.2021
Zarządzanie oświatą
W niedzielę kończy się w szkołach przerwa świąteczna, a w poniedziałek 4 stycznia rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyjątkowo będą wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie w całym kraju. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.
Krzysztof Sobczak
03.01.2021
Kadry w oświacie
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizacje informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Uwzględniają one zmiany w egzaminach w 2021 r. Zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o 20-30 proc.
Monika Sewastianowicz
31.12.2020
Zarządzanie oświatą
Warto pracować w oparciu o praktyki bazujące na dowodach. Także rozróżniać takie praktyki, w jaki sposób one są udokumentowane, udowodnione albo czy mają potencjał, żeby zostać udowodnione - mówi dr Andrzej Śliwerski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Uniwersytetu Łódzkiego, współautor książki „Psychopedagogiczne mity 2”.
Beata Igielska
31.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Będą testy nauczycieli - zgłosiło się 190 tysięcy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Pomiędzy 11 a 15 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostanie testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Badania będą dobrowolne i bezpłatne, a według danych resortu, chętnych na przeprowadzenie testu będzie około 190 tys.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego na uczelniach – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że na uczelniach wyższych trwa to już kilka miesięcy. Uczelnie radzą sobie z tym – powiedział minister i podziękował władzom uniwersytetów za zaangażowanie.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Szkolna dokumentacja, zawierająca dane osobowe ucznia, powinna zostać udostępniona przez dyrektora placówki rodzicom ucznia będącym przedstawicielami ustawowymi dziecka - wyjaśnia Magdalena Sender, ekspert LEX Prawo Oświatowe.
Magdalena Sender
30.12.2020
Szkoła i uczeń RODO
Ministerstwo edukacji zmienia zasady dotowania niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Aby dostać dotację, szkoła musi przekazać semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość zdawania przez ucznia egzaminu semestralnego.
Monika Sewastianowicz
29.12.2020
Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę. Gmina nie zapłaci jednak z tego tytułu podatku od towarów i usług. Realizuje bowiem w ten sposób zadania, które nakłada na nią ustawa – potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że gmina działa w tym przypadku w roli organu władzy publicznej.
Dorian Lesner
29.12.2020
Podatki i opłaty lokalne VAT

Uczniowie "głosu nie mają"? Kuratorzy z wątpliwościami

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do kuratoriów w sprawie uczniów wyrażających poparcie dla trwających protestów, związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wyłączającym jedną z przesłanek przerywania ciąży. I choć w odpowiedziach kuratorzy nie negują istnienia praw i wolności dzieci to przywołują choćby regulaminy szkół, a część z nich pisze wprost, że zgromadzenie były nielegalne.
Patrycja Rojek-Socha
26.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń