W świetle obowiązujących przepisów legitymacja szkolna przewidziana jest dla każdego ucznia - potwierdza między innymi prawo do ulg na przejazdy. Inaczej jest jednak z legitymacjami w przedszkolach, te są wydawane wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych. W tekście przedstawiamy kluczowe regulacje prawne.
Aleksandra Partyk
23.02.2023
Szkoła i uczeń
Typ szkoły nie powinien decydować o tym, czy nauczyciel ma prawo do dodatku za trudne warunki pracy - uważa związek zawodowy WZZ "Forum-Oświata". Postulat zmiany tego przepisu znalazł się w uwagach do projektu tzw. rozporządzenia płacowego, regulującego zasady wynagrodzenia nauczycieli i określającego ich minimalne pensje. Rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane.
Monika Sewastianowicz
23.02.2023
Kadry w oświacie
Stołówka w internacie zespołu szkół rolniczych może prowadzić sprzedaż posiłków na rzez osób trzecich pod warunkiem, że nie zakłóca to prawidłowego jej funkcjonowania. Taka, dodatkowa działalność stołówki, nie może wpływać na wykonywanie zdań, do których została stworzona – uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
Robert Horbaczewski
22.02.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Nowa podstawa programowa znów wprowadzana na łapu capu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości mają zostać zastąpione nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. Wzrosnąć ma też znaczenie łaciny, ma być ona językiem obcym do wyboru. Według dyrektorów szkół zmiany wprowadzane są zbyt szybko - problemem może być też znalezienie nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
22.02.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wolny Związek Zawodowy,,Forum-Oświata" negatywnie ocenia proponowane wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Ponownie podkreśla, że wynagrodzenia pedagogów są żenująco niskie i żąda co najmniej 20 proc. podwyżki.
Monika Sewastianowicz
21.02.2023
Kadry w oświacie
Wykształcenie prawnika jest tańsze niż inżyniera, ale także niż wykształcenie specjalisty od nauk o rodzinie albo od stosunków międzynarodowych - wynika z projektu resortu nauki. Polemizuje z tym Komitet Nauk Prawnych PAN, który podkreśla, że współczesne studia prawnicze wymagają inwestowania w komputery i systemy informacji prawnej, co jest niemałym kosztem dla uczelni.
Monika Sewastianowicz
21.02.2023
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci według założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna - napisała w niedzielę na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. W ten sposób nawiązała do raportu C40 Cities, który dotyczy poziomu konsumpcji w największych miastach.
Monika Sewastianowicz
20.02.2023
Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Monika Sewastianowicz
20.02.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rodzic piszący do nauczyciela w sprawach służbowych nie popełnił wykroczenia - uznał sąd w Nakle nad Notecią. Za złośliwe niepokojenie nie uznał też wykonania kilku telefonów do dyrektora i wicedyrektora szkoły. Jednak wykorzystanie dziennika elektronicznego do nękania nauczyciela jest możliwe - wszystko zależy od liczby, treści i czasu wysłania wiadomości.
Monika Sewastianowicz
18.02.2023
Kadry w oświacie RODO
Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022, Polska pozostaje w grupie „wschodzących innowatorów”, osiągając poziom 60,5 proc. średniej Unii Europejskiej. Wciąż jednak istnieje sporo barier dla innowacyjności - jedną z nich jest biurokracja. Analizę tej kwestii przedstawił Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).
Monika Sewastianowicz
16.02.2023
Zarządzanie oświatą
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział utworzenie oddzielnego funduszu, który wesprze rozbudowę szkół specjalnych. Określił to jako swój projekt na najbliższą przyszłość - również wyborczą, ale przede wszystkim powyborczą. - My w Polsce na największą skalę i w najwyższym stopniu dbamy o wszystkie dzieci – powiedział.
Agnieszka Matłacz
14.02.2023
Większość nauczycieli - również tych pracujących w szkołach specjalnych - nie zna języka migowego, co znacznie utrudnia edukację dzieciom głuchym i niedosłyszącym - alarmowała Najwyższa Izba Kontroli. MEiN takiego problemu nie widzi, w odpowiedzi na poselską interpelację tłumaczy, że system uwzględnia potrzeby dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących na każdym poziomie ich edukacji.
Monika Sewastianowicz
14.02.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W ostatnich latach z powodu pandemii i jej skutków odwołano obowiązek zdawania ustnej matury. Posłowie chcą, by resort edukacji zrobił to również w tym roku - argumentują, że i obecny rocznik maturzystów mocno ucierpiał przez zdalne nauczanie, które było mniej efektywne niż to tradycyjne. Resort jednak jest nieugięty - matura ustna będzie, choć minister zapowiada złagodzenie wymogów.
Monika Sewastianowicz
13.02.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym zakazujący sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia, a także na terenie szkół. Nie wolno będzie też wyświetlać reklam energetyków w telewizji w godzinach 6 od 22. Kara za złamanie zakazu może wnieść nawet 500 tys. zł.
PAP Ret
12.02.2023
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Przywłaszczenie pieniędzy ze środków należących do członków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne. Pracownica zawiodła bowiem zaufanie pracodawcy oraz postąpiła wyjątkowo nielojalnie oraz nieuczciwie względem współpracowników.
Dorian Lesner
11.02.2023
Prawo pracy
Celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż. Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach.
Monika Sewastianowicz
09.02.2023
Zarządzanie oświatą
Nie można dopuścić do sytuacji, w której wyniki egzaminów różnych roczników staną się nieporównywalne, zaś o przyjęciu na wybrany kierunek studiów zdecyduje nie wiedza i umiejętności kandydata, ale rok uzyskania świadectwa dojrzałości - pisze rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił się w tej sprawie do resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
09.02.2023
Zarządzanie oświatą

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
09.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64,4 mld zł. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do ustawy budżetowej z 2022 r. - informuje resort edukacji. O wzroście subwencji przypominał też wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. Podkreślił, że jeszcze nigdy subwencja oświatowa nie była tak wysoka.
Monika Sewastianowicz
08.02.2023
Reforma edukacji położyła większy nacisk na wolontariat - cel był szczytny, uczniowie mieli uczyć się empatii i uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Zachętą miały być dodatkowe punkty na świadectwie. Wątpliwości budzi natomiast to, co konkretnie ma być jako wolontariat traktowane - dochodzi do absurdów, punkty na świadectwie można dostać na podstawie zaświadczenia od własnej babci.
Monika Sewastianowicz
08.02.2023
Zarządzanie oświatą

W 2022 roku ustawodawca pobił kolejny rekord w tworzeniu prawa

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie. Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043), co daje wzrost liczby zmienionych aktów aż o 19,7 proc. Najczęściej zmieniana była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - aż 32 razy. Legislacyjny ekspres komplikuje życie przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom.
Jacek Jasionek Krzysztof Koślicki
08.02.2023
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Szanowni państwo, bardzo was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy państwa o to, żebyście dalej z nami byli - mówił w Sejmie minister edukacji Przemysław Czarnek, kierując słowa do zarządów organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na nieruchomości z MEiN.
Monika Sewastianowicz
07.02.2023
Zarządzanie oświatą
Resort nauki przyzna dodatkowe środki na zakup dostępu do czasopism naukowych - ma to na celu zapewnienie naukowcom dostępu do elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To także odpowiedź na głos środowiska naukowego, które zgłosiło postulat utrzymania dostępu do czasopism „Nature” i „Science”.
Monika Sewastianowicz
07.02.2023
Szkolnictwo wyższe

Szkoła nie może ignorować nielegalnych zachowań ucznia

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Uczniowie zniszczyli toalety, zakładają w internecie grupy, na których wymieniają się niewybrednymi komentarzami o kolegach, poszarpali się pod szkołą - skarżą się rodzice na wywiadówkach. Bywa, że tego rodzaju czyny wypełniają znamiona wykroczeń lub nawet przestępstw, zatem kwalifikują do zgłoszenia organom ścigania. Chyba, że dyrektor skorzysta z przyznanych mu we wrześniu uprawnień.
Monika Sewastianowicz
07.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Szkoły już mogą starać się o dofinansowanie wycieczki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rusza kolejna edycja programu "Poznaj Polskę" - programu, dzięki któremu szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na wycieczki po Polsce. W tym roku pierwszeństwo w uzyskaniu pieniędzy będą miały te jednostki, które z programu jeszcze nie korzystały. Mają czternaście dni na złożenie wniosku, zanim dopuszczone zostaną inne podmioty.
Monika Sewastianowicz
06.02.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym. Wskazują w niej, jakie przedmioty będą zdawać na maturze i na jakim poziomie. W dniu 7 lutego upływa termin złożenia tzw. deklaracji ostatecznej - po tym terminie, poza pewnymi wyjątkami, nie będzie już można wprowadzać zmian.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
06.02.2023
Zarządzanie oświatą
Kompetencje szkół w zakresie regulowania ubioru uczniów są niejasne - uważa rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości - jego zdaniem - rodzą m.in. wymagania co do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, które przez część osób są oceniane jako nadmierne ograniczenie ich wolności. RPO prosi kuratorów oświaty w całej Polsce o stanowisko oraz informację o takich skargach i ich rozpatrzeniu.
Monika Sewastianowicz
04.02.2023
Szkoła i uczeń
Prezydent 2 lutego podpisał ustawę budżetową na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt około 68 mld zł. Wzrost PKB ma spać do 1,7 proc., inflacja średnioroczna sięgnie 9,8 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku ma wynieść 5,4 procent. Na obronę narodową przeznaczono blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
03.02.2023
Finanse publiczne
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS) i młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) nie zatrudniają pielęgniarek, chociaż ich wychowankowie mają przepisywane leki, w tym psychotropowe, które powinni brać o stałych porach, w tym w nocy. Leki podają więc pedagodzy na podstawie wewnętrznych regulaminów placówek. Problem się nasila, bo zapotrzebowanie na MOS-y jest coraz większe i od coraz wcześniejszych lat dziecka.
Beata Dązbłaż
03.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza zmiany na liście zawodów szkolnictwa branżowego - rozszerzona zostanie na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra ds. gospodarki. Szkoły branżowe będą kształcić techników animacji, techników aranżacji wnętrz, czy też techników przemysłu drzewnego.
Monika Sewastianowicz
02.02.2023
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski