Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podobne wnioski wynikają z raportu NIK, dlatego rzecznik pyta o to, jak MEN wdrożył rekomendację izby.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Konieczna jest zmiana strategii testowania i skupienie się na testowaniu tych, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami i mogą przyczyniać się do istotnego rozprzestrzeniania się epidemii - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluje też, by nauczyciele w pierwszej kolejności zyskali dostęp do szczepień.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i równego traktowania wszystkim uczniom niezbędne jest wprowadzenie prewencyjnej, obowiązkowej edukacji antydyskryminacyjnej – uważa rzecznik praw obywatelskich. Według niego, wprowadzenie powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej jest konieczne.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2020
Szkoła i uczeń
Opublikowano jednolitą listę szkół, w których nie tworzy się nie tworzy się rad rodziców. W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
Monika Sewastianowicz
03.12.2020
Jeszcze nie wszystkie gminy dostały pieniądze na wypłatę 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej dla nauczycieli. Pieniądze samorządowcom ma wypłacić resort finansów. To już ostatnie dni, w których można składać wnioski o dopłaty - termin upływa 7 grudnia. Powinny one trafić do dyrektorów szkół, którzy następnie przekażą listy organom prowadzącym.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
03.12.2020
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Absencja chorobowa bądź izolacja pracowników powoduje, że w placówkach przedszkolnych brakuje rąk do pracy. Tymczasem GIS złagodził wymogi dotyczące funkcjonowania przedszkoli - pozwolił na łączenie grup, brakuje też wyraźnego zakazu przyprowadzania do placówki dziecka, które miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020

Uczniowska polisa działa podczas zdalnej nauki

Prawo cywilne Rynek i konsument Szkoła i uczeń
Przeniesienie lekcji przed komputery w domach uczniów nie zmieniło odpowiedzialności towarzystw za szkody w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie podstawowe należy się niezależnie od tego, gdzie doszło do szkody, chyba że OWU jasno stanowią, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody, do których doszło na terenie szkoły.
Regina Skibińska
02.12.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Szkoła i uczeń
Od kilku tygodni trwają protesty przeciwko zaostrzeniu zakazu aborcji. Niektórzy z uczestników i organizatorów zostają ukarani grzywną za łamanie obostrzeń związanych z epidemią, a inni, którzy mieli mniej szczęścia, karą administracyjną. A te bywają drakońskie, bo mogą sięgać nawet 30 tys. złotych. Stąd pomysły, by o pomoc w spłacie poprosić w internetowych zbiórkach. I nie jest to zabronione.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo
Finansowy standard A jest zbyt mały i nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia finansowania zadań oświatowych - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co więcej związkowcy zauważają, że podział pieniędzy na oświatę premiuje samorządy, które "wyzbyły" się zadań oświatowych i przekazały szkoły stowarzyszeniom.
Monika Sewastianowicz
01.12.2020
W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza, te terminy określa statut szkoły. Ewentualne zmiany w statucie może wprowadzić rada pedagogiczna - wyjaśnia MEN. W tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia.
Monika Sewastianowicz
01.12.2020
W połowie stycznia w ramach pilotażu badań przesiewowych na koronawirusa chcemy zrobić testy nauczycielom z trzech regionów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie wiadomo jeszcze, jak zostanie to zorganizowane, bo resort dopiero pracuje nad szczegółami. Zostaną zrealizowane w regionach, gdzie było najwięcej zakażeń, jak Małopolska i Śląsk oraz dla porównania na Podkarpaciu.
Monika Sewastianowicz
01.12.2020
Nauczyciel zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 Prawa oświatowego, w niepełnym wymiarze czasie pracy, który osiągnął wiek emerytalny, może otrzymać dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej.
Dominik Kucharski
01.12.2020
Kadry w oświacie
Choć pojawiły się pogłoski o wstrzymaniu "trzynastek" w sferze budżetowej, plany te na pewno nie dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli - wynika z informacji uzyskanych od Związku Nauczycielstwa Polskiego, który konsultował tę kwestię z resortem edukacji. Nie zmienia to faktu, że w przyszłym roku budżet na oświatę będzie raczej skąpy.
Monika Sewastianowicz
30.11.2020
Kadry w oświacie
Rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego można przeprowadzić zdalnie - informuje resort edukacji. To mniejsze niebezpieczeństwo niż spotkania osobiste, zwłaszcza gdy w grę wchodzą osoby z różnych województw.
Monika Sewastianowicz
30.11.2020
Małe dzieci z klas I-III źle znoszą zdalną naukę, w piątki są tak bardzo zmęczone, że niewiele kojarzą. Do tego część wymaganego na tym etapie programu można realizować tylko w bezpośrednim kontakcie. Tak dalej nie można, mówią nauczyciele nauczania początkowego. Zżymają się też na poradnik do nauki online dla tej grupy wiekowej, wydany przez resort edukacji.
Beata Igielska
27.11.2020
Szkoła i uczeń
Resort edukacji konsultuje projekt w sprawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych na maturę i egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Ograniczona ma zostać lista lektur obowiązkowych. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.
Monika Sewastianowicz
26.11.2020
W tym roku z powodu epidemii ferie w całej Polsce rozpoczną się bezpośrednio po przerwie świątecznej - uczniowie nie będą mieli lekcji od 23 grudnia do 17 stycznia 2021 r. Jeżeli chodzi o nauczycieli poza terminem najprawdopodobniej nic się nie zmieni - czas ferii będzie dla nich urlopem, przerwa świąteczna nie.
Monika Sewastianowicz
26.11.2020
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy także naszych Czytelników. Zadbajmy o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
26.11.2020
Poprawmy prawo
Przeważająca większość nauczycieli prowadzi zdalne lekcje na własnych komputerach - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prawie jedna trzecia z nich nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania.
Monika Sewastianowicz
25.11.2020
Część szkół zastanawia się, czy nie wprowadzić obowiązkowego włączania kamer na zdalnych lekcjach. Ma to zmusić uczniów do uważania na lekcjach oraz pozwolić łatwiej wychwytywać przypadki, gdy dziecku dzieje się krzywda. Jednak z powodów technicznych często jest to niemożliwe. Nauczyciel i tak jednak musi zareagować, gdy podejrzewa, że w rodzinie ucznia nie dzieje się najlepiej.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
25.11.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzicom, którzy nie skorzystają z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast rodzice, którzy z tej opieki skorzystają, nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – twierdzi ZUS. Takie stanowisko – jak dowiedział się serwis Prawo.pl - przekazało Zakładowi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nie ma żadnych podstaw, by utożsamiać cywilnoprawną konstrukcję „odszkodowania” z publicznoprawną „refundacją”. Refundacja to pojęcie właściwe ustawie o finansach publicznych. Podobnie jak dotacja, refundacja także jest formą wsparcia finansowego, ale możliwą do uzyskania dopiero po okazaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów - zwraca uwagę radca prawny Robert Gałęski.
Robert Gałęski
23.11.2020
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę, że do świąt szkoły pozostaną na zdalnym nauczaniu, później rozpocznie się przerwa świąteczna-noworoczna, która potrwa do 17 stycznia. Znamy więc plan działań na najbliższe dwa miesiące. O tym, co będzie dalej, rządzący będą decydować w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Agnieszka Matłacz
21.11.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Szkoły będą kontynuowały pracę zdalną do Świąt, a po przerwie świątecznej od razu rozpoczną się ferie - w tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, namawiając jednocześnie do spędzenia ich w domach. Taki układ przerwy świątecznej i ferii oznacza, że uczniowie będą mieli łącznie prawie miesięczną przerwę zimową, ale nie wyjadą na zimowiska.
Agnieszka Matłacz
21.11.2020
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Czternastolatek stanie przed sądem za udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wobec młodych ludzi konsekwencje próbują wyciągać też niektóre szkoły - mimo że takie działania są niezgodne z konwencją o prawach dziecka, która gwarantuje młodym ludziom prawo do wyrażania poglądów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.11.2020
Prawo karne Szkoła i uczeń
Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces edukacji, a nie tworzenie wygórowanych formalnych wymagań - mówi Tomasz Garstka, współautor nagrodzonej w konkursie „Książka dla Trenera 2019” publikacji "Psychopedagogiczne mity 2".
Monika Sewastianowicz
21.11.2020
Dla studenta Zarządzanie oświatą
Na zaproszenie Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, do siedziby resortu przyjechali samorządowcy. Minister z ważnych przyczyn nie mógł się z nimi spotkać. Samorządowcy czekają na zaproponowanie im kolejnego terminu. Tymczasem podkreślają, że oświata jest "nad przepaścią".
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2020
Samorząd terytorialny
Nauczyciele dostaną po 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego - o bon będą mogli postarać się w szkole, w której pracują. Konieczne będzie wypełnienie wniosku, opisanie zakupionego sprzętu i dołączenie dowodu zakupu, w tym paragonu. Wnioski można składać do 7 grudnia - wzór udostępniono na stronie internetowej MEN.
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Resort edukacji planuje ograniczenie obowiązku doskonalenia nauczycieli. Minister Przemysław Czarnek tłumaczy, że pedagodzy są tak dobrze wykwalifikowani, że dokształcanie jest im niepotrzebne, ba, może wręcz zaszkodzić. Według ekspertów pomysł ma na celu ograniczenie wydatków na oświatę.
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Zarządzanie oświatą
Nigdy nie chcieliśmy pociągać kogokolwiek do odpowiedzialności za wsparcie strajku kobiet - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że to prywatne sprawy nauczycieli, choć oczywiście - jak dodał - kuratorzy sprawdzają szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego.
Monika Sewastianowicz
19.11.2020