Coraz więcej niesamorządowych MOW, a kontrola szwankuje

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze trafiają w ręce stowarzyszeń i kościołów - jest to opłacalne, bo subwencja, a co za tym idzie również dotacja dla niesamorządowych placówek, jest wysoka. Szwankują natomiast procedury umieszczania w ośrodkach oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem - terapia w wielu z nich, według ekspertów jest jedynie pobożnym życzeniem.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Są już terminy matur i egzaminów ósmoklasisty - odbędą się w maju. Dodatkowo w latach 2021-2023 będą odbywać się na dotychczasowych zasadach - częściowo według okrojonych wymagań. Zrezygnowano na razie z wprowadzenia dodatkowej, czwartej części egzaminu ósmoklasisty.
Monika Sewastianowicz
24.08.2021
Zarządzanie oświatą
Polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste. Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków - mówił minister Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia. Chodziło o doniesienia prasowe o dużej liczbie zagranicznych studentów, którzy dostali się na poznański uniwersytet. Mimo to resort deklaruje kontynuację programów skierowanych do zagranicznych studentów.
Monika Sewastianowicz
24.08.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Projektowane przepisy nowelizujące mają na celu zwiększenie wpływu w zarządzaniu oświatą poprzez podporządkowanie kuratorom oświaty (de facto ministrowi) procesu powoływania i odwoływania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do tzw. "Lex Czarnek".
Monika Sewastianowicz
23.08.2021
Zarządzanie oświatą
Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XXIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
23.08.2021
Kadry w oświacie
Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Monika Sewastianowicz
23.08.2021
Zarządzanie oświatą
Do poprawkowego egzaminu maturalnego chce w tym roku przystąpić blisko 64 tys. maturzystów. Egzaminy rozpoczną się we wtorek, 24 sierpnia o godzinie 9.00. W tym roku będą to tylko egzaminy pisemne. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 10 września.
Agnieszka Matłacz
23.08.2021
Szkoła i uczeń
Rząd od 2018 r. sukcesywnie podnosi wynagrodzenia tej grupy zawodowej. W stosunku do marca 2018 r. pensje nauczycieli wzrosły już o 28,5 proc. - odpowiada na pytanie o wakaty w oświacie wiceminister Dariusz Piontkowski. Dodaje, że zwiększenie wynagrodzeń zapewni przygotowywana przez resort zmiana w Karcie Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
23.08.2021
Kadry w oświacie
W piątek, 20 sierpnia, Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica” - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. Chodzi też o doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu,
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Zarządzanie oświatą
Sportowcy wyczynowi w krótkich formach filmowych zachęcają młodzież do podejmowania aktywności fizycznej, prezentując różne dyscypliny sportowe. Akcja ma na celu zachęcić uczniów do ćwiczeń - to jeden z obiecanych przez resort edukacji i nauki programów po pandemii.
Monika Sewastianowicz
20.08.2021
Zarządzanie oświatą

MEiN: Przygotowujemy szkoły do pracy stacjonarnej

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do nauki w szkole w trybie stacjonarnym. - Jesteśmy w kontakcie z nauczycielami i rodzicami, szkoły otrzymają materiały edukacyjne dotyczące ochrony przed zakażeniem koronawirusem – poinformował resort.
Krzysztof Sobczak
19.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach - oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Do szczepień natomiast zachęca resort zdrowia - podkreśla, że nie są one eksperymentem medycznym.
Monika Sewastianowicz
19.08.2021
Zarządzanie oświatą
Trzeba zrobić wszystko, żeby w polskich szkołach nie zabrakło bardzo dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Można zadać sobie pytanie jaki wpływ proponowane zmiany mogą mieć na przygotowanie kolejnych pokoleń nauczycieli? Na ile kompetencje absolwenta uczelni akademickich i akademii praktycznych będą porównywalne? - zastanawia się prof. Barbara Marcinkowska.
Beata Igielska
19.08.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Główną bolączką młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest brak pieniędzy i odpowiednich, jednolitych procedur. Nowa ustawa wprowadzi kilka sensownych rozwiązań, ale niekoniecznie w tej kwestii. „Trudna młodzież” wciąż będzie odsyłana od jednej placówki do drugiej, a to czego potrzebuje to m.in. terapie i wsparcie przy wejściu w dorosłe życie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
19.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Część proponowanych przepisów dąży ku temu, by zajęcia edukacyjne organizowane przez organizacje społeczne mogły być politycznie cenzurowane, co sprawia, że projekt ten nie może w obecnym kształcie wejść w życie - podkreśla Fundacja na rzecz Praw Ucznia w opinii do tzw. Lex Czarnek, projektu noweli, która ma wzmocnić uprawnienia kuratora oświaty.
Monika Sewastianowicz
18.08.2021
Zarządzanie oświatą
Zmiany w składach komisji wyłaniających dyrektora szkoły, uzależnienie możliwości przeprowadzania dodatkowych zajęć przez organizację społeczną od opinii kuratora oświaty, szersze możliwości kontrolowania prywatnych szkół - te zmiany wprowadzi budząca spore kontrowersje nowela przygotowana przez resort oświaty.
Monika Sewastianowicz
18.08.2021
Zarządzanie oświatą
Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki podpisali we wtorek list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej w szkołach. Podkreślono, że list inicjuje współpracę, a konkretne rozwiązania będą wypracowywane przy współpracy z zainteresowanymi środowiskami.
Monika Sewastianowicz
17.08.2021
Zarządzanie oświatą
Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i zakończy 24 czerwca 2022 roku. Ferie zimowe, zaplanowane na cztery tury, jako pierwsi rozpoczną 17 stycznia uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim.
Agnieszka Matłacz
17.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Na terenie szkoły może dojść do wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego pracownicy szkoły i placówek powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkoły powinny natomiast być odpowiednio wyposażone w apteczki szkolne, by w razie konieczności można było sięgnąć po przydatne środki.
Aleksandra Partyk Monika Sewastianowicz
17.08.2021
Krótkie terminy na dopełnienie formalności, wydawanie aktów prawnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego - władze nie rozpieszczają dyrektorów szkół. Wiele zmian, które wejdzie w życie od 1 września 2021 r., w połowie sierpnia jest jeszcze na etapie projektów. Problem istniał od zawsze, ale pandemia jeszcze go pogłębiła.
Monika Sewastianowicz
16.08.2021
Zarządzanie oświatą
Jeden z doradców ministra edukacji dr hab. Paweł Skrzydlewski stwierdził ostatnio, że rolą edukacji jest ugruntowywanie w dziewczętach cnót niewieścich. Zrodziło to sporo wątpliwości i zainspirowało posłów do wystosowania interpelacji. Wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśnia, że resort nie ma w planach wprowadzenia takich zapisów - choć przy okazji uchyla nieco rąbka tajemnicy w kwestii, czym owe cnoty są.
Monika Sewastianowicz
14.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Początek roku pokaże skalę kadrowych problemów szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Narasta kryzys kadrowy w polskiej oświacie. Nauczyciele "rzucają papierami" nie tylko z powodu niesatysfakcjonujących pieniędzy za wykonywaną pracę. Robią to też z powodu polityki rządu, a szczególnie z powodu ideologizującego ministra Przemysława Czarnka. Samorządowcy też często nie mogą się z nim dogadać. Koniec sierpnia może pokazać prawdziwe spustoszenie w szkolnych kadrach.
Beata Igielska
12.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wystartował rządowy portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło witrynę informacyjną dotyczącą współpracy nauki i biznesu. Ma ona stanowić platformę informacyjną dla przedsiębiorców, bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.
Robert Horbaczewski
11.08.2021
Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z MSWiA oraz doświadczonymi opiekunami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych opracuje program wpierania działalności statutowej. Program będzie gotowy na wiosnę 2022 roku. Drużyny otrzymają od rządu dofinansowanie na swoją działalność.
Monika Sewastianowicz
10.08.2021
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert "Strzelnica w powiecie 2022". Celem konkursu jest rozbudowa strzelnic w Polsce. Gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dotacje w wysokości od 1,5 do 5 mln zł. Dotacja MON pokryje 20 prococent całkowitego kosztu realizacji zadania.
Robert Horbaczewski
09.08.2021
Samorząd terytorialny
Resort edukacji i nauki przeznaczy 100 mln zł dla szkół na sprzęt dezynfekujący i mierzący temperaturę: bramki i termometry ręczne. Od trzech do siedmiu urządzeń trafi do wszystkich placówek – zapowiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
09.08.2021
Zarządzanie oświatą
Nauczycieli brakuje. Z jednej strony istnieje więc potrzeba przygotowania dużej grupy nowych nauczycieli, z drugiej zaś ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia. Pytanie jak to sensownie połączyć? - mówi prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które na podstawie jakości pracy uczelni będą przyznawały prawo do kształcenia nauczycieli.
Beata Igielska
07.08.2021
Zarządzanie oświatą
Przepisy dotyczące obowiązku szkolnego są bezlitosne – każą ścigać za nieobecność na lekcjach również dzieci, które z powodu choroby, nie są w stanie pójść do szkoły i najprawdopodobniej nigdy nie będą. Dyrektorzy szkół apelują o zmiany w ustawie, bo nie chcą kierować pism do rodziców, uważając to za zbędną biurokrację i zwykłe okrucieństwo.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
06.08.2021
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego. Ułatwi uzyskiwanie uprawnień przez osoby, które uzyskały dyplom w innych zawodach - np. przez górników eksploatacji podziemnej.
Monika Sewastianowicz
04.08.2021
Zarządzanie oświatą
Stanowisko nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej może objąć osoba, która ma kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć, wchodzących w zakres zadań poradni oraz wykonywania zadań poradni określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Bogusława Wojtczak
04.08.2021
Kadry w oświacie