Uczeń nie będzie mógł nie chodzić ani na religię, ani na etykę. W ten sposób resort edukacji chce wzmocnić wychowawczą rolę szkoły. Minister uspokaja przy tym, że reforma zostanie rozłożona na parę lat - konieczne jest bowiem m.in. uzupełnienie kadr. Istnieją natomiast spore obawy, że alternatywa będzie pozorna.
Monika Sewastianowicz
15.07.2021
Zarządzanie oświatą
Naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego chcą ustalić, jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat. Przyjrzą się sytuacji kadrowej szkół i wyzwaniom w rekrutacji nowych nauczycieli.
Agnieszka Matłacz
14.07.2021
Zarządzanie oświatą
Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
14.07.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
To kurator oświaty będzie miał decydujący głos, jeżeli chodzi o zajęcia realizowane w szkołach przez organizacje społeczne. Choć uzasadnieniem projektowanych zmian w prawie jest ochrona praw rodziców, jeżeli urzędnikowi nie spodoba się tematyka zajęć, to ani uczniowie, ani rodzice programu nawet nie zobaczą. Co innego, gdy będą to programy, które zleci sam resort.
Monika Sewastianowicz
14.07.2021
Zarządzanie oświatą
Niezrealizowanie zaleceń kuratora może się dla dyrektora szkoły skończyć odwołaniem w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - wynika z roboczego projektu noweli prawa oświatowego. Według niego organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Monika Sewastianowicz
13.07.2021
Zarządzanie oświatą
Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Będą to: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19
Monika Sewastianowicz
12.07.2021
Zarządzanie oświatą
W różnych formach wypoczynku bierze udział 519 263 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 270 800, a za granicą - 15 441 - zatwierdzono 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Łącznie w letnim wypoczynku będzie uczestniczyło 805 504 dzieci i młodzieży.
Monika Sewastianowicz
12.07.2021
BHP Koronawirus a prawo

Więcej danych o nauczycielach trafi do ZUS

Prawo pracy Zarządzanie oświatą RODO
Resort edukacji przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe dane o nauczycielach przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Po co? Nie do końca wiadomo. Jak lakonicznie przedstawia ministerstwo w uzasadnieniu, ma to na celu monitorowanie i badanie nauczycieli nieobecnych z powodu choroby.
Monika Sewastianowicz
12.07.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą RODO
Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej szkole pracuje. Trudno więc oczekiwać, że te studia przyciągną dużą liczbę zdolnych kandydatów - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Beata Igielska
10.07.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Egzamin w roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Projekt ustawy w tej sprawie opublikowano na stronach rządowego centrum legislacji.
Monika Sewastianowicz
09.07.2021
Kadry w oświacie
Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły nie będzie się chciał zaszczepić na COVID-19, pracodawca nie może go do tego zmusić. Nie ma też możliwości wypowiedzenia lub nieprzedłużenia umowy. Dyskryminujące są także praktyki polegające na nieprzydzielaniu nauczycielom godzin ponadwymiarowych.
Monika Sewastianowicz
09.07.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Planujemy, że od 1 września 2021 roku ruszą lekcje o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Pandemia uniemożliwiła wprowadzenie ich rok temu - zapowiedział w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Lekcje mają być organizowane w ramach godzin wychowawczych.
Monika Sewastianowicz
08.07.2021
Zarządzanie oświatą
Projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły - wynika z opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji, dzięki której będzie można ukarać dyrektora więzieniem.
Monika Sewastianowicz
08.07.2021
Kadry w oświacie
Ministerstwo Edukacji i Nauki ma plan na wypadek czwartej fali koronawirusa, ale dziś przygotowuje się na rozpoczęcie nauki po wakacjach w pełni stacjonarnie. Minister Przemysław Czarnek mówił w czwartek, że na razie nic nie wskazuje, żeby te plany miały się zmienić.
Agnieszka Matłacz
08.07.2021
Szkoła i uczeń

Kończy się internetowa rejestracja na studia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać papiery na wymarzone kierunki studiów. Dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne i informatyka. Mimo trudnego rynku, wciąż wielu młodych ludzi chce studiować prawo.
Monika Sewastianowicz
08.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort edukacji zapowiedział cztery programy wsparcia dla dzieci i młodzieży po pandemii - w założeniu mają pomóc w poprawie kondycji fizycznej, w wyrównaniu zaległości oraz program zdrowia psychicznego i profilaktyki krótkowzroczności. Szkolenia nauczycieli już ruszyły.
Monika Sewastianowicz
07.07.2021
Zarządzanie oświatą
Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła w sesji: lato 2020 - 93 proc., zima 2021 - także 93 proc., w części praktycznej: lato 2020 - 94 proc., zima 2021 - 77 proc. - nie odbiegała znacznie od tej przed pandemią. MEiN i CKE wskazują, że wyniki egzaminów zawodowych w sesjach lato 2020 oraz zima 2021 nie są w pełni porównywalne ze względu na niewielką liczbę zdających
Monika Sewastianowicz
07.07.2021
Szkoła i uczeń

Najlepsze perspektywy pracy po informatyce

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów informatycznych, a studia na uczelniach technicznych dają większą szansę na wyższe wynagrodzenie niż studia, które nie kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Monika Sewastianowicz
06.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. W 2021 r. inne są niektóre terminy dotyczące odwołań - dotyczą ostatniej fazy, czyli procedury przed Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
Monika Sewastianowicz
05.07.2021
Zarządzanie oświatą
Uczniowie i nauczyciele, którym przyjdzie zmierzyć się z maturą 2023, są zaniepokojeni. Egzamin z niemal każdego przedmiotu w nowej formule jest krytykowany. Zdaniem praktyków, matematyki może nie zdać nawet 50 proc. nowych maturzystów. Trudniejszy ma być też egzamin z historii. Mimo wielu zastrzeżeń i lęków, nie ma mowy o odroczeniu startu nowej matury.
Beata Igielska
05.07.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Amnesty: Zamach na autonomię polskiej szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka zmian w prawie oświatowym ocenia Amnesty International.
Krzysztof Sobczak
04.07.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty - za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. Wyniki są porównywalne z zeszłorocznymi, kiedy ósmoklasiści z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc.
Monika Sewastianowicz
02.07.2021
Zarządzanie oświatą
Od nowego roku szkolnego mają ruszyć programy, które pomogą uczniom dojść do siebie po powrocie do stacjonarnej nauki. Ministerstwo edukacji i nauki ma zainwestować w zajęcia wyrównawcze, dodatkowe godziny wychowania fizycznego oraz pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Przygotowania już ruszyły, ale zajęć może nie być tak znowu wiele.
Monika Sewastianowicz
02.07.2021
Zarządzanie oświatą
W czwartek w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie doszło do spotkania władz związkowych Forum i Związku Nauczycielstwa Polskiego w celu wypracowania wspólnej strategii dalszych działań. Związkowcy podkreślają, że potrzebny jest rzetelny dialog i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
01.07.2021
Kadry w oświacie

ZNP apeluje do premiera o odwołanie ministra

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Przemysław Czarnek, pełniąc funkcję Ministra Edukacji i Nauki dał się poznać jako osoba, która swoimi działaniami wywołuje nieustanne kontrowersje, budzi oburzenie i niesmak większości polskiego społeczeństwa - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego i apeluje o odwołanie szefa resortu edukacji i nauki z zajmowanego stanowiska.
Monika Sewastianowicz
01.07.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół, uniemożliwia się jakiekolwiek zmiany wewnątrzszkolne - mówi prof. Bogusław Śliwerski. Krytycznie ocenia też przygotowywany przez MEiN projekt tzw. pakietu wolności akademickiej.
Beata Igielska
01.07.2021
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Prywatna szkoła, która nie posłucha kuratora, będzie mogła stracić uprawnienia – wynika z założeń do projektu zmian w przepisach oświatowych. W uzasadnieniu resort edukacji twierdzi, że kurator nie może skutecznie sprawować nadzoru, nawet gdy otrzyma skargi. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację dotyczącą szkół katolickich podkreśla, że to rzadkie przypadki
Monika Sewastianowicz
30.06.2021
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Ze względu na pandemię wiele szkół nie organizowało egzaminów na kartę rowerową, co było normą w poprzednich latach. Dla dzieci to problem, w tym roku jeszcze większy niż w poprzednich, bo kartę muszą mieć również, gdy chcą jeździć na hulajnodze elektrycznej lub deskorolce z takim napędem. To skutek niedawnej zmiany przepisów.
Monika Sewastianowicz
29.06.2021
Szkoła i uczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – deklaruje ZUS. Od roku szkolnego 2021/2022 to bowiem Zakład będzie przyznawał i wypłacał świadczenie w ramach tego programu. Wcześniej robiły to samorządy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Groźna luka w przepisach sprawiała, że dyrektor, który dopuścił do molestowania dziecka w prowadzonej przez siebie placówce, nie mógł zostać ukarany - tak rząd uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów karnych. Tak nieostrych, że przy okazji będą skutecznym straszakiem na niepokornych dyrektorów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą