Nie ma autonomii szkół, jest autonomia szkół wyższych, a i tak jest fetyszyzowana - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując zapowiadane zmiany dotyczące uprawnień kuratorów. Według tego projektu, za niewykonanie zaleceń dyrektor będzie mógł zostać odwołany lub zawieszony - to ostatnie bez konieczności wytaczania postępowania dyscyplinarnego.
Monika Sewastianowicz
16.06.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Z programu „Kangur” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje przedsięwzięcia zmniejszające zużycie paliw w transporcie w gminach. Dofinansowane zostaną zeroemisyjne autobusy do przewozu uczniów - w drugiej edycji programu „Kangur” wsparcie otrzyma szesnaście gmin.
Monika Sewastianowicz
16.06.2021
Zarządzanie oświatą
Dyrektor wskazywała, że złożona przez nią rezygnacja ze stanowiska jest nieważna, ponieważ podpisała ją pod przymusem, co rzutuje na zarządzenie w sprawie odwołania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał jednak, że kwestia badania wadliwości oświadczeń woli nie należy do kompetencji sądu administracyjnego. Materia ta jest bowiem zagadnieniem z zakresu prawa cywilnego,
Dorian Lesner
14.06.2021
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Prawo pracy
Coraz mniej nieletnich jest umieszczanych w poprawczakach, ale wzrastają problemy z nastolatkami, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Resort sprawiedliwości wraca więc do pomysłu utworzenia czegoś pomiędzy - placówek dla szczególnie trudnej młodzieży. W ocenie ekspertów punktowe zmiany niewiele dadzą, a brak kompleksowej reformy to wychowywanie kolejnego pokolenia więźniów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Samorząd zawiesił w obowiązkach dyrektora łódzkiego liceum, w którym zakazano uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego związanych z polityką awatarów, w tym m.in. czerwonej błyskawicy – symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Ministerialna komisja uchyliła tę decyzję.
Monika Sewastianowicz
11.06.2021
Zarządzanie oświatą
Mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo panu ministrowi za to, że swoje prace prowadzi w kierunku nasycenia programów szkolnych odpowiednimi komponentami - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o planowane przez Ministerstwo Edukacji Nauki zmiany na liście lektur. Premier stwierdził, że "patriotyzm, który coraz bardziej pojawia się w programach jest bliski jego sercu".
Monika Sewastianowicz
11.06.2021
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki - będzie realizowane jeszcze w trwającym roku szkolnym 2020/2021.
Monika Sewastianowicz
11.06.2021
Przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego projekt dotyczący finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetowej dotacji, a nie jak obecnie z subwencji oświatowej, od ponad roku czeka na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Zmęczeni czekaniem związkowcy zaapelowali do marszałek Sejmu o wznowienie prac nad tym projektem.
Monika Sewastianowicz
11.06.2021
Kadry w oświacie Finanse samorządów
W ramach programu resortów środowiska i edukacji przygotowane zostały zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się m.in. jak mądrze korzystać z lasu, jak się w nim nie zgubić, po co leśnicy wyznaczają szlaki, jakie szlaki są w lasach, czy można w lesie nocować albo które rośliny wolno zrywać.
Monika Sewastianowicz
10.06.2021
Zarządzanie oświatą
Nie ma podstaw, by wymagać od rodziców oświadczenia, że nie zapłacą składek na radę rodziców. Według prawników wymaganie takich oświadczeń jest nadmiarowe, bo przepisy oświatowe nie dają ku temu podstaw. Niezgodne z prawem jest również rozsyłanie do wszystkich zestawień z listą osób, które „zalegają” z wpłatami, bo tego zabraniają przepisy RODO.
Monika Sewastianowicz
10.06.2021
Zarządzanie oświatą RODO
Małopolska kurator oświaty w majowym komunikacie dla tarnowskich szkół określiła działania na rzecz praw osób nieheteronormatywnych (LGBT) jako „szkodliwe”, sugerując ich deprawujący charakter. Rzecznik praw obywatelskich ocenia, że wypowiedź miała homofobiczny charakter i występuje w tej sprawie do ministra edukacji.
Monika Sewastianowicz
09.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Czy we wrześniu zabraknie nauczycieli niektórych przedmiotów? Dziś mówi się zarówno o urlopach dla poratowania zdrowia jak i o odchodzeniu na emeryturę bez chęci dorabiania w szkole. Nie pomagają też ministerialne plany zmian w Karcie Nauczyciela - zwłaszcza zapowiadane zwiększenie pensum.
Beata Igielska
09.06.2021
Zarządzanie oświatą
Wystartowała sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50 proc. a w części praktycznej – 75 proc. 21 czerwca br. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.
Monika Sewastianowicz
08.06.2021
Zarządzanie oświatą
Uczniowie i nauczyciele nieprędko zatęsknią za w pełni zdalną szkołą - w większości przypadków negatywnie odbiła się ona na relacjach i stanie psychicznym uczniów, także na poziomie nauczania. Z drugiej strony postępów w stosowaniu nowych technologii nie warto zaprzepaszczać - można wykorzystać je np. w przypadkach losowych. MEiN bierze to pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Staramy się nadrobić grzech III RP, jakim było odłożenie do lamusa kształcenia zawodowego i technicznego - powiedział w poniedziałek w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie) premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Polski Ład jest programem zakładających utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy.
Monika Sewastianowicz
07.06.2021
Zarządzanie oświatą
Uchwała w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć powinna zostać skonsultowana ze związkami zawodowymi. Dotyczy ona bowiem warunków zatrudnienia w jednostkach oświatowych. Akt ten nie może też obniżać pensum tylko jednej osobie, więc organ powinien określić jednakowe warunki dla wszystkich. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny
Dorian Lesner
07.06.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Wykluczamy ocenianie, budujemy u dziecka motywację, na koniec roku wyróżniamy każde dziecko za coś, co robi najlepiej. Dopiero od VII klasy jest system mieszany, są oceny opisowe i na zaliczenie cyfrowe - mówi Marzena Kędra, dyrektor Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. Filozofia szkoły, oparta na myśli francuskiego pedagoga z początku XX w. kładzie nacisk m.in. na samorządność dziecięcą,
Beata Igielska
07.06.2021
Zarządzanie oświatą
Prawo oświatowe w żaden sposób nie określa, jak uczeń powinien się podpisywać na sprawdzianie lub w zeszycie, nie ma więc powodu, by zmuszać transpłciowego ucznia do tego, by posługiwał się danymi metrykalnymi. Warto postawić na działania edukacyjne, co pomoże uniknąć konfliktów w szkole - mówi adwokat Karolina Gierdal, prawnik Kampanii Przeciwko Homofobii.
Monika Sewastianowicz
05.06.2021
Zarządzanie oświatą RODO
Cztery piątki, dwie tróje i trzy szóstki – na koniec roku dostateczny. Niektórzy nauczyciele nie wierzą, że uczniowie uczciwie pracowali podczas zdalnych lekcji, więc ocenę na koniec roku wystawiają na podstawie tych kilku not, z którymi zdążyli przed lockdownem. To wątpliwa prawnie praktyka. A prawo pozwala uczniom i ich rodzicom odwoływać się od takich decyzji.
Monika Sewastianowicz
04.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, żeby resort edukacji przeprowadził debatę nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddał zmiany rzeczywistym konsultacjom. Chodzi o nowelizację, nad którą resort pracuje od początku tego roku, w założeniu ma usprawnić system, ale pojawiają się opinie, że zaszkodzi dzieciom.
Monika Sewastianowicz
01.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wobec pracowników systemu oświaty, którzy są nauczycielami, nie stosuje się Kodeksu pracy, czyli nie obniża się ich wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Natomiast inaczej jest, gdy np. dyrektor jednostki systemu oświaty jest osobą niebędącą nauczycielem.
Piotr Gąsiorek
01.06.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Nauczyciele, jako osoby w większości zaszczepione przeciw COVID-19, mogą sami zaświadczyć uczniom, jaki ma to wpływ na ich życie, poczucie bezpieczeństwa – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał, by pedagodzy mówili uczniom, w jaki sposób przebiegało szczepienie oraz jakie niesie ze sobą korzyści.
Monika Sewastianowicz
31.05.2021
Koronawirus a prawo
W poniedziałek do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, a przez ostatnie dwa tygodnie w trybie hybrydowym. Możliwe są jednak wyjątki - ze względu na sytuację epidemiczną w konkretnych placówkach będzie można przechodzić na naukę zdalną lub w trybie mieszanym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.05.2021
Zarządzanie oświatą
Wicedyrektor poszedł na urlop przed przejęciem szkoły przez nowego dyrektora, co rzekomo miało utrudnić funkcjonowanie placówki. Przełożony zadecydował więc o natychmiastowym odwołaniu swojego zastępcy. Wydane w tej sprawie zarządzenie zostało jednak wyeliminowane z obrotu prawnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
31.05.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Dodatkowa sesja maturalna z języka polskiego odbędzie się we wtorek 1 czerwca. Mogą do niej przystąpić tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników, którzy nie mogli zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Egzaminy odbędą się w reżimie sanitarnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2021
Szkoła i uczeń
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która m.in. podnosi o 187 mln zł wysokość rezerwy subwencji oświatowej. Pieniądze mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.
Monika Sewastianowicz
28.05.2021
Samorząd terytorialny

Uczelnia Ordo Iuris postawi na wolność debaty akademickiej

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Collegium Intermarium, uczelnia utworzona przez środowisko związane ze stowarzyszeniem Ordo Iuris, będzie stawiała na wolność debaty akademickiej - zapowiedział Przemysław Czarnek podczas zorganizowanej w piątek uroczystości inaugurującej działalność tej placówki. - Ideologiom postmodernizmu i neomarksizmu musimy stawić czoła poprzez uprawianie wolnej debaty uniwersyteckiej
Krzysztof Sobczak
28.05.2021
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że zakończone zostały prace nad poszerzeniem kanonu lektur szkolnych, uzupełniających. Jak mówił, są tam znakomite pozycje polskiej literatury, opracowania Instytutu Pamięci Narodowej, ale w kanonie znajdą się też teksty Jana Pawła II.
Krzysztof Sobczak
28.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rząd przeznaczy 128,1 mln zł na realizację programów promujących zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne ponad 100 mln zł na ten cel mają pochodzić z Unii Europejskiej. Fundusze pozwolą na zakup i dostawę owoców oraz warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych.
Krzysztof Sobczak
26.05.2021
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Zgromadzenia związane z organizowaniem szkoleń dla nauczycieli prowadzonych na podstawie programów ustanowionych przez ministra edukacji i nauki zostały wyłączone z ograniczeń dotyczących zgromadzeń - przewiduje opublikowane we wtorek rozporządzenie.
Krzysztof Sobczak
26.05.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna