Minimalne wynagrodzenia wzrosną od 1 kwietnia 2018 r. o ok. 5 proc. (czyli o 3,7 proc. w skali roku). Zwiększenie kwot określonych w rozporządzeniu to efekt podwyższenia kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń.Od pierwszego kwietnia 2018 r. wzrośnie ona do 2.900,20 zł (większa o 147,28 zł).

Zobacz: Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r.>>
 

Wyższe stawki w 2018 r.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie: 

  • dla nauczyciela stażysty - 2.417 zł (o 123 zł więcej);
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2.487 zł (wzrost o 126 zł);
  • dla nauczyciela mianowanego: 2.681 zł (wzrost o 143 zł);
  • dla nauczyciela dyplomowanego:  3.317 zł (wzrost o 168 zł).


Tylko trzy kategorie
Ważną zmianą jest usunięcie z tabeli wynagrodze rubryki: pozostałe wykształcenie. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli, którzy ukończyli:

  • studium nauczycielskie,
  • studium wychowania przedszkolnego,
  • studium nauczania początkowego, 
  • pedagogiczne studium techniczne.


A także m.in. trenerów i osób posiadających tytuł mistrza w zawodzie.

 

Po nowelizacji będą ich obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r.

Wynagrodzenie wyższe, ale mniej dodatków

Od 1 stycznia 2018 r. pedagodzy stracili część uprawnień, które dawała im Karta Nauczyciela - w tym przede wszystkim dodatek mieszkaniowy. Według danych ZNP zmiana dotknie blisko 186 tys. nauczycieli, wysokość dodatku uzależniona była od liczby osób w rodzinie oraz od podstawy ustalonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Część pedagogów straciła zatem od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, co w w praktyce sprawi, że ich pensja wcale nie wzrośnie.

 

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela

 

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. w rozporządzeniu

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego minimalne stawki nauczycielskich wynagrodzeń. Jako że w  w 2019 r. kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie 2 250 zł., ustala się minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego właśnie w tej wysokości dla nauczycieli stażystów w drugim poziomie wykształcenia oraz  nauczycieli kontraktowych. Podwyżki wyniosą od 121 zł do 166 zł.

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

2538

 

2611

 

2965

 

3483

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 

2250

 

2289

 

2584

 

3033

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

 

2230

 

2250

 

2268

 

2651

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r. 1)

 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 466

2 509

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 444

2 466

2 486

2 905

 

ZNP: szkoły zmuszają nauczycieli do pracy za darmo>>