Jak zapewnia MEN, priorytetem jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

 

Ocena nauczyciela jednak co pięć lat>>


Podwyżka wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

- Obniżyliśmy pensum nauczyciela, likwidując godziny karciane i zdecydowaliśmy o zwiększeniu wynagrodzeń o 15, 9 proc. w rok i dziewięć miesięcy - podkreśliła minister edukacji. Szefowa resortu edukacji odniosła się też do kwestii podwyżek dla nauczycieli, zapowiedziała, że w subwencji oświatowej już zabezpieczono ponad 2 mld zł na ten cel.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że zagwarantowano waloryzację wynagrodzeń nauczycieli - 48 mln zł. Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł.  Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. Jak zapowiada MEN od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5proc. - w ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8 proc.

Tegoroczna podwyżka wynagrodzeń według Związku Nauczycielstwa Polskiego wyniosła 3,75 proc., ponieważ wprowadzono ją od kwietnia. Związkowcy alarmują, że również przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń nie przyniesie większych zmian w budżetach nauczycieli  - zwracają uwagę, że prognozowana przez resort finansów inflacja wyniesie w 2019 r. ok. 2.3 proc., co prawie o połowę zredukuje wzrost nauczycielskich pensji.

 

 

 

Rośnie liczba nauczycielskich etatów

Pełne i wiarygodne dane o liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. będą znane jesienią (przełom października i listopada) po przekazaniu przez dyrektorów szkół informacji do Systemu Informacji Oświatowej.

- Przypomnijmy, że w pierwszym roku wdrażania reformy edukacji, czyli w 2017 r. o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w 2017 r. było ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej - podkreśliła minister edukacji - Zmieniliśmy przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: związane z awansem zawodowym i oceną pracy, czasem pracy, urlopem wypoczynkowym i urlopem dla poratowania zdrowia, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ze sposobem zatrudnienia - dodała.
 

Analiza – komentarz, wzory -  Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.>>
 

Pomoc niepełnosprawnym priorytetem MEN

- Przypominamy, że uczniowie z niepełnosprawnością są kształceni w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów ma obowiązek opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole - powiedziała Anna Zalewska.

Podkreśliła także, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole i musi też zasięgnąć w tej kwestii opinii rodziców. Dodała, że kuratorów oświaty zobowiązano, aby poproszono dyrektorów szkół ogólnodostępnych o zorganizowanie jeszcze we wrześniu spotkań z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

MEN źle oszacowało koszty reformy zawodówek>>