- Od września rozpoczynamy cykl oceniania nauczycieli, który ma nauczyciela dyplomowanego doprowadzić do dodatku 500+. Chcemy być razem z wami, podejmujemy trud dyskusji na temat oceny - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas omówienia planów na przyszły rok szkolny. Zapowiedziała, że w czwartek MEN przedstawi projekt ustawy, w która wprowadzi zmiany w przepisach dotyczących oceniania nauczycieli.

 

Ocena pracy nauczyciela raz na pięć lat

Od 1 września 2018 r. zmieniają się przepisy Karty Nauczyciela, skala ocen stanie się szersza – oprócz wyróżniającej, dobrej i negatywnej pedagog będzie mógł otrzymać również notę bardzo dobrą. Od września 2020 r. nauczyciele dyplomowani z najwyższą oceną pracy dostaną dodatek do pensji – docelową wysokość ok. 500 zł osiągnie on w 2022 r.

 

Oceny pracy nauczyciela po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów należy dokonać  do: (art. 123 ufzo):

  • 30.06.2020 r. w przypadku nauczyciela dyplomowanego, który 1.09.2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od uzyskania tego stopnia awansu;
  • 31.08.2021 r. w przypadku nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego, a jeżeli w tym okresie rozpocznie on staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po jego zakończeniu.

 

Jak zapowiedziała we wtorek minister edukacji, MEN chce złagodzić początkowe założenia - nauczyciel będzie oceniany będzie co 5 lat, a nie co trzy lata, jak obecnie zakłada przepis. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała też, że pierwszy rok wdrażania zmian w ocenianiu pedagogów będzie wyzwaniem dla wszystkich.

 

Jak podkreśliła szefowa resortu w pierwszym roku wdrażania reformy edukacji, czyli w 2017 r. o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w 2017 r. było ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

 

Szkolenia dla nauczycieli organizujących egzamin ósmoklasisty

- Rok szkolny 2018/2019 to rok kolejnego, spokojnego informowania o wdrażanych reformach, w tym nowych podstaw programowych – mówiła minister Anna Zalewska – Już mamy sześć roczników, które uczą się  na nowych zasadach - dodała, podkreślając, że MEN przygotował dla nich 151 podręczników do nauki nowej podstawy programowej.

 

Przypomniała o nowym egzaminie, który w 2019 r. napiszą ósmoklasiści - odbywać się on będzie w dniach  15 do 17 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny zaplanowano na termin od 10 do 12 kwietnia 2019 r.  - przystąpi do niego około 355 tys. i odbędzie się na dotychczasowych zasadach.

 

Nauczyciele odpowiedzialni za jego organizację zostaną przeszoleni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - w wypadku matematyki i polskiego większość zadań będą stanowić zadania otwarte. Minister edukcji podkreśliła, że nie będzie żadnych problemów z rekrutacją podwójnego rocznika do liceów i techników.

- Będziemy w tym zakresie współpracować z kuratoriami, przygotowaliśmy też kampanię informacyną na ten temat - mówiła Anna Zalewska. Pokazała też plakat, który zostanie wykorzystany w akcji promocyjnej.

 

Analiza – komentarz, wzory -  Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.>>

 

Nowe szkolnictwo zawodowe

Duże zmiany MEN planuje również w przepisach dotyczących szkolnictwa zawodowego. Jak podkreśliła Anna Zalewska trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych.

 

Już 1 września 2018 r. wejdzie też w życie rozporządzenie regulujące doradztwo zawodwe - według MEN zmiany sprawią, że uczeń będzie miał wsparcie w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

Jak zapewnia resort edukacji, uczniowie szkoły podstawowej, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2018 r. w klasie 8, mogą planować kontynuowanie nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy (jako młodociany pracownik).

 

MEN źle oszacowało koszty reformy zawodówek>>