Ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy - uważają niektórzy prawnicy. Podkreślają, że szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność - chyba że za zerwanie flagi obcego państwa.
Monika Sewastianowicz
26.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Resort edukacji nie planuje zmian w zasadach rekrutacji do szkół średnich – uczniowie z Ukrainy, którzy zdecydowali się na naukę w ósmej klasie, napiszą egzamin z tych samych przedmiotów, co ich polscy rówieśnicy. Wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. To kontrowersyjna decyzja, bo szczególnie w języku polskim dzieci uchodźców nie mają równych szans.
Monika Sewastianowicz
26.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Specustawa dotycząca pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną, zawiera przepis zwalniający z obowiązku szkolnego ukraińskich uczniów, którzy uczą się zdalnie. Nie ma jednak podstaw, by weryfikować, czy uczeń z takich możliwości faktycznie korzysta. Problemem może być też późniejsze uznanie dokumentów.
Monika Sewastianowicz
25.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.
Beata Igielska
23.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, blisko 7 tysięcy uczniów z Ukrainy zamierza napisać w Polsce egzamin ósmoklasisty. Jak zapewnił minister, dla chętnych przygotowano liczne ułatwienia. Polegają one na przetłumaczeniu poleceń z matematyki i wydłużeniu czasu pisania.
Monika Sewastianowicz
21.04.2022
Zarządzanie oświatą

W tym roku egzaminy bez maseczek

Zarządzanie oświatą
W tym roku egzamin ósmoklasisty, matura i egzaminy zawodowe odbędą się bez szczególnych obostrzeń sanitarnych. Zalecenia dla szkół obejmą ogólne zasady higieny, czyszczenia ławek oraz zalecenie, by w egzaminach wzięli udział wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji. Poinformował o tym w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Monika Sewastianowicz
21.04.2022
Zarządzanie oświatą

Michał Woś: Zmiana systemu zwiększy możliwości resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Zmieniamy całą filozofię działania z nieletnimi. Z jednej strony chcemy ograniczyć napływ do sądów drobnych spraw - bo przykładową rozbitą szybą powinni zajmować się dyrektorzy szkół, a nie sędziowie. Wprowadzamy też okręgowe ośrodki wychowawcze, które odciążą MOW-y i narzędzia, które pozwolą na skuteczniejszą resocjalizację tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
21.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie mają możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce - przypomina resort edukacji. Konieczne jest jednak uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych praz spełnienie wymagań określonych w polskich przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
20.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swojej stronie internetowej publikuje zasady uruchamiania takich oddziałów.
Monika Sewastianowicz
19.04.2022
Zarządzanie oświatą
Nam się mówi: działacie w kryzysie, nie bójcie się, podejmujcie decyzje. Ale niestety, każda decyzja ciągnie za sobą pewne konsekwencje i odpowiedzialność, choćby finansową. Czy zrobisz klasę przygotowawczą czy dasz więcej godzin języka polskiego jako obcego, czy włożysz dzieci do klas - każda taka sytuacja generuje konsekwencje finansowe i organizacyjne.
Beata Igielska
17.04.2022
Zarządzanie oświatą
Zostało opublikowane i już obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci z Ukrainy - m.in. będzie można tworzyć większe grupy uczniów. Zmiany umożliwią też organizację większej liczby zajęć z języka polskiego, co ma przyspieszyć naukę polskiego. Nowela wprowadza też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu kadry.
Monika Sewastianowicz
14.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym. Uczestnicy szkoleń porozmawiają o tym jak przebiega depresja u nastolatków, jak ją zauważyć i na czym polegają sygnały ostrzegawcze.
Monika Sewastianowicz
14.04.2022
Zarządzanie oświatą
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r. i trzeba je uwzględnić w arkuszu organizacyjnym szkoły - uważa resort edukacji. Ustawa nie jest jeszcze do końca uchwalona, bo czeka na decyzję senatorów i Prezydenta, ale MEiN przewiduje, że wejdzie w życie przed nowym rokiem szkolnym.
Monika Sewastianowicz
13.04.2022
Zarządzanie oświatą
Organizacje pozarządowe mogą aplikować w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem „MeduM” jest opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia uczniów. Materiały zostaną udostępnione na specjalnej platformie VoD.
Monika Sewastianowicz
12.04.2022
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji złagodzi przepisy dotyczące oceniania i klasyfikacji uczniów z Ukrainy, którzy nie radzą sobie jeszcze z językiem polskim. Będzie to jednak dotyczyć oddziałów przygotowawczych - nauczyciele uczący taką młodzież w oddziałach ogólnodostępnych są w gorszej sytuacji - muszą oceny wystawić, co czasem wręcz zmusza ich do poświadczenia nieprawdy.
Beata Igielska
12.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina
Na szkołach przepełnionych ukraińskimi dziećmi już mści się brak systemu - powinien powstać mniej więcej w ciągu dwóch tygodni od wybuchu wojny. Nie powstał i tworzy się totalny chaos. Oddziały przygotowawcze dla ukraińskich uczniów powstają głównie w dużych miastach, na wsiach chętnych jest za mało, albo tworzenie oddziałów torpedują niedofinansowane samorządy.
Beata Igielska
09.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Ruszył nabór do Laboratoriów Przyszłości dla wszystkich szkół niesamorządowych. W pierwszej edycji programu Laboratorium Przyszłości największą popularnością cieszyły się m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania, gogle VR oraz maszyny do szycia.
Monika Sewastianowicz
08.04.2022
Choć większość osób, które studiują w naszym kraju to kobiety – stanowią one aż 58 proc., to na kierunkach inżynieryjnych wciąż jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Udział kobiet wśród studentów kierunków IT nie przekracza 20 proc., jednak rośnie - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach”.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Lekcje w okresie nauki zdalnej stały się mało atrakcyjne i męczące, relacje rówieśnicze się pogorszyły, a wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów zostało zmniejszone. Pojawiło się także zjawisko ,,znikających” z systemu oświaty uczniów - podkreśla Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym funkcjonowania urzędów w czasie pandemii.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Zarządzanie oświatą
Niesamorządowe szkoły dla dorosłych nie dostaną dotacji na uczniów z Ukrainy - taką zmianę wprowadzi nowela specustawy. Ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Ustawodawca nie kryje, że ma to na celu oszczędności - uważa, że nie ma co inwestować w osoby, które nie zamierzają pozostać w Polsce.
Monika Sewastianowicz
07.04.2022
Zarządzanie oświatą
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce złożył do Komisji Europejskiej skargę na działania rządu polskiego. Chodzi o zmniejszenie subwencji oświatowej na zajęcia z języka niemieckiego. Po zmianach wprowadzonych w tym roku przez MEiN mniejszość niemiecka ma prawo do jednej godziny swojego języka, podczas gdy pozostałe mniejszości do trzech.
Monika Sewastianowicz
06.04.2022
Zarządzanie oświatą
Pensum nauczyciela musi wzrosnąć - uważa minister edukacji Przemysław Czarnek. Ubolewa nad fiaskiem rozmów ze związkowcami w sprawie reformy Karty Nauczyciela. Zapowiada powrót do rozmów ws. awansu zawodowego nauczycieli. - Mogę być ministrem edukacji jeszcze przez miesiąc, przez pół roku, może półtora roku, ale tak czy inaczej bez zmiany pensum, bez zmiany szeroko pojętego statusu zawodowego nauczyciela będzie tylko źle - mówił.
Monika Sewastianowicz
06.04.2022
Zarządzanie oświatą
Uczeń nie musi siedzieć w szkole w maseczce, ale konieczna będzie częsta dezynfekcja rąk. Nie będzie też można przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów, a wszystkie używane przez wielu uczniów muszą zostać zdezynfekowane. Zajęcia należy zorganizować tak, by uczniowie w jak najmniejszym stopniu się ze sobą stykali.
Monika Sewastianowicz
05.04.2022
Nie mamy na to środków, nie mamy na to kadr, nie mamy na to możliwości – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek o tworzeniu ukraińskich szkół. Poinformował, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przybyło ok. 700-800 tys. dzieci w wieku szkolnym, z czego 166 tys. trafiło do polskiego systemu oświaty – 36 tys. trafiło do przedszkoli, 115 tys. do szkół podstawowych, a kilkanaście tysięcy do liceów i szkół branżowych.
Monika Sewastianowicz
05.04.2022
Zarządzanie oświatą
Związek Powiatów Polskich choć nie neguje samego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, to sprzeciwia się ich wprowadzaniu w sytuacji, kiedy środki subwencji oświatowej na rok 2022 nie przewidują pełnego pokrycia wydatków na ten cel. Domaga się więc od ministra edukacji wskazania konkretnych źródeł finansowania podwyżek.
Robert Horbaczewski
05.04.2022
Finanse samorządów

Dr Sakowska-Baryła: Szkoły związane ustawą o otwartych danych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO
Biuletyny informacji publicznej traktowane są często po macoszemu. Bywa też, że albo jest w nich za mało informacji, albo udostępnia się takie, które nigdy nie powinny się tam znaleźć - mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, zajmująca się problematyką ochrony danych osobowych. Tymczasem to biuletyny mogą okazać się kluczowe przy wdrażaniu obowiązków wynikających z ustawy o otwartych danych.
Monika Sewastianowicz
04.04.2022
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO
W sobotę, 2 kwietnia, kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Według tego projektu ulga PIT-0 dla seniorów od początku przyszłego roku będzie przysługiwała tylko tym osobom, które mimo nabycia uprawnień, nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną natomiast nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Wiesława Moczydłowska
02.04.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Wskaźnik umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych wynosi obecnie 7 proc. To jest około 80-85 tys. studentów. A Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, że pożądane jest zwiększanie tego wskaźnika. Wśród obecnych priorytetów jest stworzenie możliwości studiowania w polskich uczelniach uchodźcom z Ukrainy oraz polskim studentom, którzy musieli opuścić ukraińskie uczelnie.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Narodowy Fundusz Zdrowia wezwał blisko 100 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży do zwrotu pieniędzy za niewykonanie świadczeń w latach 2020-2021. Chodzi o kwoty rzędu 200 tysięcy złotych od każdego. Niektórym też wypowiada umowy. Nie widzi, że w czasie pandemii szkoły były zamknięte, a młodym osobom, które miały próby samobójcze, walczącym z lękami i depresją, nie da się pomóc zdalnie.
Jolanta Ojczyk
01.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 130 zł brutto do 178 zł brutto wzrośnie od 1 maja br. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który skierowany został w czwartek do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski