Od czwartku 8 kwietnia każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, średniej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może zapisać się na szkolenie, które przygotuje go do udziału w programie „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Kiedy dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych.
Krzysztof Sobczak
08.04.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ocenił w czwartek, że jeszcze w kwietniu możliwy jest powrót nauki stacjonarnej. Wskazał na dane epidemiczne, które w jego ocenie są dość obiecujące. W podobnym tonie dzień wcześniej wypowiadał się minister zdrowia i sugerował, że jeszcze w kwietniu będzie możliwość powrotu do przedszkoli i do nauki w klasach I-III
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
08.04.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo

Uczniowie wyręczają państwo w pomocy szkolnym sklepikom

Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą
Zdalne nauczanie uderzyło nie tylko w uczniów i nauczycieli, ale również we właścicieli szkolnych sklepików. W pomoc dla ulubionych pań i panów ze sklepiku zaangażowali się uczniowie. Rząd zabiera się do tego dość opieszale - na razie planowane jest poszerzenie kategorii firm objętych pomocą, ale niekoniecznie uratuje to właścicieli sklepików.
Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
08.04.2021
Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą
Część samorządów ogranicza wydatki na dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli - zwracają uwagę posłowie. Chodzi o uzależnianie wypłaty dodatku od liczby godzin pensum wychowawcy. Resort edukacji wyjaśnia, że taka praktyka jest niezgodna z prawem. I podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem obligatoryjnym.
Monika Sewastianowicz
07.04.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Choć powszechnie wiadomo, że z niewolnika nie da się zrobić pracownika, to z jakiegoś powodu niektóre szkoły uznały, że przymusowy wolontariat nie jest wcale oksymoronem. Szaleństwu uległo też wielu rodziców, którzy rzucili się w wir zbierania zaświadczeń o tego rodzaju aktywności ich dzieci. Przepisy oświatowe wskazują, że szkoła ma stwarzać możliwość, a nie obowiązek wolontariatu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
03.04.2021
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zamierza wymienić druki świadectw i dyplomów - chodzi o lepsze zabezpieczenia tych dokumentów. Nowe wymogi dla kategorii dokumentów, do której należą świadectwa, wprowadziło ministerstwo spraw wewnętrznych. Zmiany obejmą też arkusze ocen i suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Monika Sewastianowicz
02.04.2021
Zarządzanie oświatą
Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
01.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort zdrowia usunął luki w rozporządzeniu epidemicznym tak, by umożliwić organizację egzaminów ósmoklasisty i matur. Nauczyciele zasiadający w zespołach egzaminacyjnych mogą nocować w hotelach, zdający są zwolnieni z obowiązku noszenia maseczki, a przy przekraczaniu granicy w celu zdawania egzaminu, nie trzeba odbywać kwarantanny.
Monika Sewastianowicz
31.03.2021
Zarządzanie oświatą

ZNP apeluje o szczepienia dla pracowników niepedagogicznych

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny apeluje o szczepienia dla pracowników administracji i obsługi szkół. Podnosi, że pozwoli to na zaplanowanie powrotu do zajęć stacjonarnych i zwiększy bezpieczeństwo osób pracujących stacjonarnie i mających kontakt z dziećmi w przedszkolach i szkołach.
Monika Sewastianowicz
31.03.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ruszyła rekrutacja do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - z racji pandemii konkurs będzie miał inną formułę. Nie będzie to jednak zdalna sesja. Dwuosobowe zespoły, które zgłoszą swój udział, muszą nadesłać pracę: plastyczną, wypracowanie lub projekt multimedialny. W tym roku tematem konkursu będzie: "Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Monika Sewastianowicz
31.03.2021
W projekcie zmian w nauczaniu włączającym pada słowo „przekształcenie”. W realiach polskich oznacza to: żeby szkołę przekształcić, należy ją zamknąć. Tego boi się środowisko edukacyjne - likwidacji szkół specjalnych. Resort edukacji niczego nie wyjaśnia, poprzestaje na ogólnikach, mimo że zgodnie z projektem, od początku 2022 zmiany miałyby wejść w życie.
Beata Igielska
30.03.2021
Kadry w oświacie
Wystąpienie o przyznanie nagrody bez użycia opracowanego wzoru, przy założeniu, że spełnione zostały wszystkie określone w uchwale wymagania, nie może wnioskodawcy dyskwalifikować - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Stąd organ gminy powinien rozpatrzeć wszystkie złożone wnioski, a nie jedynie te prawidłowo wypełnione i kompletne.
Marek Sondej
30.03.2021
Samorząd terytorialny
Sąd Najwyższy odmówił nauczycielce szkoły podstawowej przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Dlatego, że trzy lata wcześniej skargę powódki rozpoznał i zgodził się, że nauczycielce trzeba wypłacić odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę. Niemożliwe jest jednak przywrócenie jej do pracy, gdyż szkołę zlikwidowano, a nie ma następcy prawnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W Polsce fetyszyzujemy podstawę programową, uważamy, że bez niej wszystko runie. Taki, niestety, jest cel pracy nauczyciela wymuszany przez administrację - mówi prof. Małgorzata Żytko. Jej zdaniem, podstawa programowa nie powinna być nadmiernie szczegółowa. Powinna jedynie pokazywać pewną koncepcję myślenia, jak interpretujemy i rozumiemy cele edukacji.
Beata Igielska
27.03.2021
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące nowej, obowiązującej od 2023 r. formy egzaminów maturalnych. Informatory to dokumenty zawierające najważniejsze informacje na temat egzaminu (m.in. czasu jego trwania), a także opis arkusza egzaminacyjnego.
Monika Sewastianowicz
26.03.2021
Zarządzanie oświatą

Sposób na młodego hejtera - nie kara, a porządna edukacja

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Akt oskarżenia wobec uczniów, którzy stanęli przed sądem za znieważanie prezydenta RP Andrzeja Dudy wywołał dyskusję, czy taki czyn powinien w ogóle być przestępstwem. A nawet jeżeli, czy powinny za niego odpowiadać również nastolatki. Tym bardziej, że brakuje systemowych rozwiązań, które pozwalałyby na zwalczanie mowy nienawiści. Jednak prawnicy nie mają w tej sprawie jednoznacznej opinii.
Monika Sewastianowicz
26.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Zespół ministerialnych ekspertów zakończył sprawdzanie podręczników do historii, wos i języka polskiego. Zalecono m.in, by książki w większym stopniu wdrażały ucznia w określony kanon kulturowy. Większy nacisk ma też kłaść na wartości oraz "cele właściwe dla naszego kręgu kulturowego". Dominują enigmatyczne sformułowania, ale wyraźnie widać dążenie do uwypuklenia roli Kościoła.
Monika Sewastianowicz
25.03.2021
Edukacja, nauka, szkolnictwo wyższe to są obszary, w których naprawdę będziemy mieli wiele nowości - zapowiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Nie wiadomo jeszcze, na czym mają polegać zmiany w tych obszarach, minister Czarnek zapowiada, że będą to " dobre nowości, z których będziemy się cieszyć".
Monika Sewastianowicz
24.03.2021
Zarządzanie oświatą
Podstawa programowa historii powinna zostać odchudzona - uważa dr Piotr Kroll pełnomocnik do spraw specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Uważa, że powinno się w niej znaleźć więcej historii społecznej, gospodarczej, historii mentalności i kultury.
Beata Igielska
24.03.2021
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Pandemia sprawiła, że część gmin miała spory problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli – co oznacza, że musiała płacić pedagogom wyrównanie. Niektóre tak duże, że oznaczało konieczność zaciągnięcia pożyczek. Resort edukacji niepokoju samorządów nie podziela i zapewnia, że rządowe nakłady na edukację rosną z każdym rokiem.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
23.03.2021
Kadry w oświacie
W szkołach nie ma szczególnie wielu ognisk zakaźnych i wysokiej transmisji wirusa - ocenia minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że trzeba je było zamknąć, żeby ograniczyć mobilność społeczną - bo "ponad 1,2 mln dzieci wraz z opiekunami to kilka milionów osób w ruchu każdego dnia".
Monika Sewastianowicz
22.03.2021
Zarządzanie oświatą

Zmiany w maturach od 2023 r. - jest nowe rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dwa zadania na egzaminie ustnym z języka polskiego i dłuższy czas egzaminów pisemnych – takie m.in. zmiany w maturach od wiosny 2023 r. przewiduje opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Maturę według tych zasad zdawać będą uczniowie z obecnych drugich klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają trzy dni. Są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale udział szkół w nich jest dobrowolny. Odbywają się stacjonarnie w szkołach, ale w reżimie sanitarnym, określonym w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Krzysztof Sobczak
17.03.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Gry komputerowe, czat ze znajomymi, gapienie się w okno, czytanie książek, czy ściąganie na testach - lista przewinień uczniowskich podczas e-lekcji zdaje się nie mieć końca. Coraz częściej więc sami rodzice naciskają na nauczycieli by wprowadzili obowiązek włączania kamerek. Tymczasem mimo, że pandemia trwa ponad rok, odgórnych wytycznych nadal brak, a dyrektorzy i prawnicy mają sporo wątpliwości.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.03.2021
Szkoła i uczeń
Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, które pozwolą wprowadzić w szkołach dodatkowe zajęcia dla uzupełnienia powstałych w wyniku nauki zdalnej ewentualnych braków w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej. Projekt, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, przewiduje powiększenie w tym celu subwencji oświatowej.
Krzysztof Sobczak
16.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jedna dawka szczepionki nie uchroni nauczyciela przed kwarantanną

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nauczyciel po jednej dawce szczepionki nie jest zwolniony z kwarantanny - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zwolnione są osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z dwóch dawek, oraz ci, którzy mają negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Tarcza antykryzysowa nie dla szkolnych stomatologów

Zarządzanie oświatą Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje na razie wsparcia finansowego szkolnych gabinetów dentystycznych z tarczy antykryzysowej. Środowisko dentystów odpowiada – to marnowanie potencjału gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach i działanie na szkodę przyszłego pokolenia Polaków zmagającego się z próchnicą.
Katarzyna Redmerska
15.03.2021
Zarządzanie oświatą Zawody medyczne
Zależy nam, aby młodzi ludzie rozumieli sens prawa i widzieli w sobie obywateli, którzy znają zasady i dla wspólnego dobra je stosują – albo – korzystając z praw obywatelskich - wspólnie je zmieniają. Do tego niezbędne jest rozumienie logiki i powiązań - tu istotną jest właśnie edukacja prawna - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.
Monika Sewastianowicz
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

W czterech województwach nauczanie hybrydowe - jest już rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Część najmłodszych uczniów wróci do pracy zdalnej - od poniedziałku klasy I-III w czterech województwach będą uczyć się w trybie hybrydowym. To, jak to będzie zorganizowane, zależy od dyrektora. Rozporządzenia, stwarzające podstawy prawne do hybrydowego nauczania opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Monika Sewastianowicz
12.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W dużej szkole miejskiej jest nawet 300 maluchów, w małej wiejskiej bywa 15. Jaki jest sens dzielenia tej garstki na pół - pytają dyrektorzy. I twierdzą, że pandemia każdego dnia pokazuje, że szkołami dłużej nie da się zarządzać centralnie, z perspektywy Warszawy.
Beata Igielska
12.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo