Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że najważniejsze zobowiązanie na 100 dni rządu, czyli podwyżki dla nauczycieli, zostało zrealizowane. Kierownictwo resortu wymieniło też m.in. ograniczenie prac domowych, odchudzenie podstawy programowej i odpartyjnienie kuratoriów. Nowacka dodała, że te podwyżki w ponad 85. proc. trafiły na konta nauczycieli - łącznie z obiecanym wyrównaniem od stycznia.

 

MEN: Rekordowy wzrost subwencji i wymiana kuratorów>?>

 

Zakaz zadawania prac domowych w połowie kwietnia

Szefowa resortu zaznaczyła, że kolejną, ważną i zrealizowaną obietnicą, było "odpartyjnienie kuratoriów tak, żeby szkoły były realnie autonomiczne, żeby dyrektorzy szkoły nie byli zastraszani przez partyjnych kuratorów". Dodała, że było to jedno z pierwszych działań, które podjęła, a ostatni konkurs na kuratora został rozstrzygnięty 19 marca. - Wszyscy mają jedno zadanie - odbudować siłę instytucji kuratoriów na zasadzie współpracy z nauczycielkami i nauczycielami - oceniła. Przypomniała, że "jeszcze w najbliższych dniach podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące odejścia od obowiązkowych prac domowych i prawdopodobnie 16 kwietnia już wejdzie w życie - zaznaczyła dodając, że jest to zmiana, na którą czekali zarówno rodzice jak i uczniowie.

 

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przekazała, że resort w porozumieniu z Polską Izbą Książki pracuje nad ustawą, która sprawi, że wszystkie podręczniki będą miały swoje odpowiedniki cyfrowe, co odciąży uczniowskie tornistry. Przypomniała też, że od 1 września uczniowie od IV klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponadpodstawowej będą się uczyć według odchudzonej podstawy programowej, zniknie przedmiot historia i teraźniejszość, a w szkołach ponadpodstawowych zamiast niego będzie nowy przedmiot.