Z postulatem rozszerzenia katalogu nagród jubileuszowych dla nauczycieli o nagrodę za 45-letni staż pracy wystąpił do ministra edukacji narodowej poseł Marek Rząsa. Wyliczył, że obecnie gdy nauczyciel przepracuje:

  • 20 lat w zawodzie, dostaje nagrodę w wysokości 75 procent miesięcznej pensji,
  • 25 lat - otrzymuje równowartość swojej wypłaty,
  • 30-lat-  nagroda jubileuszowa wynosi 150 procent pensji,
  • 35-lat – nagroda jubileuszowa wynosi 200 procent pensji,
  • 40 lat – nagroda jubileuszowa wynosi 250 procent pensji i jest to maksymalna nagroda jubileuszowa.

- W obecnym czasie, gdy wiek emerytalny został ustalony na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, wielu nauczycieli osiągnęło lub osiągnie 45-letni staż pracy. Otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę - argumentuje poseł.

MEN w odpowiedzi na interpelację wyjaśnia, że w związku z postulatami o zmianę lub korektę niektórych rozwiązań systemowych dotyczących m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli minister edukacji powoła zespół, który będzie zajmował się zgłaszanymi postulatami wypracowania propozycji zmian dotychczasowych regulacji. Zespół ten będzie pracował w ramach tematycznych grup roboczych. Z odpowiedzi wynika, że podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, analizie będzie mogła być poddana również podniesiona przez posła Rząsy kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy.