W szkołach nie ma szczególnie wielu ognisk zakaźnych i wysokiej transmisji wirusa - ocenia minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że trzeba je było zamknąć, żeby ograniczyć mobilność społeczną - bo "ponad 1,2 mln dzieci wraz z opiekunami to kilka milionów osób w ruchu każdego dnia".
Monika Sewastianowicz
22.03.2021
Zarządzanie oświatą

Zmiany w maturach od 2023 r. - jest nowe rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dwa zadania na egzaminie ustnym z języka polskiego i dłuższy czas egzaminów pisemnych – takie m.in. zmiany w maturach od wiosny 2023 r. przewiduje opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Maturę według tych zasad zdawać będą uczniowie z obecnych drugich klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają trzy dni. Są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale udział szkół w nich jest dobrowolny. Odbywają się stacjonarnie w szkołach, ale w reżimie sanitarnym, określonym w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Krzysztof Sobczak
17.03.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Gry komputerowe, czat ze znajomymi, gapienie się w okno, czytanie książek, czy ściąganie na testach - lista przewinień uczniowskich podczas e-lekcji zdaje się nie mieć końca. Coraz częściej więc sami rodzice naciskają na nauczycieli by wprowadzili obowiązek włączania kamerek. Tymczasem mimo, że pandemia trwa ponad rok, odgórnych wytycznych nadal brak, a dyrektorzy i prawnicy mają sporo wątpliwości.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.03.2021
Szkoła i uczeń
Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, które pozwolą wprowadzić w szkołach dodatkowe zajęcia dla uzupełnienia powstałych w wyniku nauki zdalnej ewentualnych braków w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej. Projekt, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, przewiduje powiększenie w tym celu subwencji oświatowej.
Krzysztof Sobczak
16.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jedna dawka szczepionki nie uchroni nauczyciela przed kwarantanną

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nauczyciel po jednej dawce szczepionki nie jest zwolniony z kwarantanny - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zwolnione są osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z dwóch dawek, oraz ci, którzy mają negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Tarcza antykryzysowa nie dla szkolnych stomatologów

Zarządzanie oświatą Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje na razie wsparcia finansowego szkolnych gabinetów dentystycznych z tarczy antykryzysowej. Środowisko dentystów odpowiada – to marnowanie potencjału gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach i działanie na szkodę przyszłego pokolenia Polaków zmagającego się z próchnicą.
Katarzyna Redmerska
15.03.2021
Zarządzanie oświatą Zawody medyczne
Zależy nam, aby młodzi ludzie rozumieli sens prawa i widzieli w sobie obywateli, którzy znają zasady i dla wspólnego dobra je stosują – albo – korzystając z praw obywatelskich - wspólnie je zmieniają. Do tego niezbędne jest rozumienie logiki i powiązań - tu istotną jest właśnie edukacja prawna - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.
Monika Sewastianowicz
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

W czterech województwach nauczanie hybrydowe - jest już rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Część najmłodszych uczniów wróci do pracy zdalnej - od poniedziałku klasy I-III w czterech województwach będą uczyć się w trybie hybrydowym. To, jak to będzie zorganizowane, zależy od dyrektora. Rozporządzenia, stwarzające podstawy prawne do hybrydowego nauczania opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Monika Sewastianowicz
12.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W dużej szkole miejskiej jest nawet 300 maluchów, w małej wiejskiej bywa 15. Jaki jest sens dzielenia tej garstki na pół - pytają dyrektorzy. I twierdzą, że pandemia każdego dnia pokazuje, że szkołami dłużej nie da się zarządzać centralnie, z perspektywy Warszawy.
Beata Igielska
12.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Razem ze specjalistami praktykami z zakresu psychologii przygotowaliśmy program wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców - poinformował resort edukacji. Naukowcy zbadają potrzeby uczniów i opracują model wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi.
Monika Sewastianowicz
11.03.2021
Koronawirus a prawo
Powrót dzieci do szkól musi być bezpieczny - mówił rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Zwrócił też uwagę na problem braku psychologów w szkołach. Tymczasem pandemia pogłębiła problemy psychiczne młodzieży - wynika z raportu psychologów z Uniwersytetu SWPS, Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Indiana University of Pennsylvania.
Monika Sewastianowicz
10.03.2021
Zarządzanie oświatą
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców apeluje o zmianę zasad zdalnej edukacji, w tym przede wszystkim o ograniczenie liczby godzin, które dzieci spędzają przed komputerem. Tomasz i Karolina Elbanowscy stawiają tezę, że taka organizacja pracy służy przede wszystkim kontrolowaniu pracy nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
10.03.2021
Kadry w oświacie
Nowa podstawa programowa w programie kształcenia opiekunów medycznych budzi zastrzeżenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - widzą w tym zamach na ich kompetencje. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych odpowiada - nie chodzi o zastępowanie, ale o to, aby wspomóc pielęgniarki w ich pracy.
Katarzyna Redmerska
10.03.2021
Zawody medyczne
MEN planuje zmiany w przepisach dotyczących edukacji włączającej. Związkowcy obawiają się, że zmiana wyłączy spod Karty Nauczyciela kolejnych pedagogów. Stanie się to na skutek przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznych - według związkowców może to skutkować znacznym zwiększeniem pensum.
Monika Sewastianowicz
09.03.2021
Kadry w oświacie

Czarnek: Ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował w poniedziałek, że już ponad 400 tys. nauczycieli zaszczepiło się przeciw COVID-19. To dane według stanu na piątek. Dziś liczba zaszczepionych jest na pewno wyższa, bo szczepienia trwały również w weekend.
Agnieszka Matłacz
08.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Resort edukacji jeszcze w tym roku planuje zmiany w Karcie Nauczyciela, choć przez epidemię się opóźniają. MEiN zapewnia, że wszelkie decyzje będą podjęte w porozumieniu z zainteresowanymi środowiskami, niekoniecznie jednak zgodnie z ich opiniami, bo tłumaczy, że minister musi brać pod uwagę różne czynniki.
Monika Sewastianowicz
06.03.2021
Kadry w oświacie
Minister edukacji i nauki zainaugurował w piątek program "Aktywny powrót do szkoły". Ma on pomóc uczniom w przywróceniu pełnej sprawności fizycznej po okresie nauki zdalnej. Planowana jest też pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz konsultacje okulistyczne.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Zarządzanie oświatą
Uczniowie mogli otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie za udział w konkursie o aborcji, in vitro i eutanazji. Dzięki decyzji m.in. małopolskiego kuratorium, laureaci mogą być premiowani przy rekrutacji do liceów. MEN w decyzji kuratoriów nie widzi nic złego i podkreśla, że to kurator ma w tej materii autonomię.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Zarządzanie oświatą
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się rozszerzeniu zadań zawodowych opiekuna medycznego o dodatkowe czynności, które są zawarte w kompetencjach pielęgniarek i położnych. Chodzi głównie o możliwość pobierania krwi czy asystowanie przy operacji. Zdaniem Rady godzi to w bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. - To nieprawda - ripostuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
Katarzyna Redmerska
05.03.2021
Zawody medyczne

Starsi nauczyciele do szczepienia, pracownicy obsługi poczekają

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od poniedziałku na szczepienia mogą rejestrować się nauczyciele do 69. roku życia, zdarzają się jednak problemy ze znalezieniem ich na listach w systemie informacji oświatowej. Natomiast mimo wcześniejszych obietnic, dłużej na zaszczepienie poczekają pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych.
Monika Sewastianowicz
04.03.2021
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rozpoczęły się próbne matury. Odbywają się one w reżimie sanitarnym - zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na języku polskim maturzyści musieli wykazać się znajomością "Pana Tadeusza", "Ludzi Bezdomnych"
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą
Podejmijmy konkretne działania w celu skutecznego zapobiegania dyskryminacji i przemocy nią motywowanej – podkreśla Adam Bodnar w wystąpieniu do szefa resortu edukacji. Zachęcał do podejmowania działań na rzecz rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w ramach edukacji szkolnej.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele z Rybnika otrzymają złotówkę dodatku motywacyjnego. Związkowcy podkreślają, że taka kwota jest obraźliwa - zwracają uwagę, w jak wiele inicjatyw zaangażowani byli nauczyciele. Tymczasem samorząd miejski tłumaczy, że na wyższe dodatki nie ma pieniędzy.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą

Ruszyła rejestracja na szczepienia kolejnej grupy nauczycieli

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
We wtorek 2 marca wznowiona została rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli. Kolejna grupa nauczycieli oświaty i nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach może zgłaszać się w swoich placówkach. Czasu nie będzie wiele, bo ta tura potrwa tylko do 3 marca, do końca dnia.
Agnieszka Matłacz
02.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Uważam, że należy przerwać szczepienia nauczycieli zdecydowanie. Możemy do tych szczepień wrócić za miesiąc czy za dwa, jeżeli będziemy mieli nową szczepionkę – powiedział doradca rządu prof. Andrzej Horban. Resort zdrowia jednak uspokaja, że nie zamierza rezygnować ze szczepienia pedagogów.
Monika Sewastianowicz
01.03.2021
Kadry w oświacie Koronawirus a prawo
Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad programami, które mają wspomóc dzieci i młodzież w powrocie do szkół z nauki zdalnej. Minister Czarnek zapowiedział w poniedziałek, że będą one ogłaszane stopniowo - pierwszy z nich, przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego z całej Polski - już w tym tygodniu.
Agnieszka Matłacz
01.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczyciele czują się przeciążeni, obarczeni zbyt rozległymi obowiązkami administracyjnymi i odpowiedzialnością za dobrostan uczniów. Zmagają się też z niską samooceną i niskimi poczuciem własnej wartości - wynika z raportu „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”.
Monika Sewastianowicz
27.02.2021
Kadry w oświacie
Po raz pierwszy od kilku lat w 2021 roku nie będzie żadnych podwyżek dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. Podkreśla, że pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o co najmniej 10 proc.
Monika Sewastianowicz
26.02.2021
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Polscy obywatele nie mogą składać do Komitetu Praw Dziecka ONZ skarg na naruszenie praw dziecka, ponieważ Polska nie ratyfikowała dodatkowego protokołu do podpisanej w 2013 r. Konwencji o Prawach Dziecka - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że do tego organu mogłaby np. trafić skarga na niemożność transkrypcji aktu urodzenia dziecka w związku jednopłciowym.
Krzysztof Sobczak
26.02.2021
Administracja publiczna