W dniu 26 stycznia 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91).

Chodzi o wsparcie finansowe samorządów w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Rozporządzenie umożliwi realizację zadań, które zawarte są w programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028. 

Rozwiązanie ma pomóc w rozwoju sieci stołówek w publicznych szkołach podstawowych, dzięki czemu wzrośnie liczba uczniów, którzy korzystają z posiłków zorganizowanych.

  To kontynuacja modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu, dzięki któremu w latach 2019–2023 zwiększyła się o 2190 liczba stołówek szkolnych, w których – po zakończeniu realizacji zadania z dofinansowaniem w programie – jest podawany posiłek, tj. o: 

  • 452 stołówek szkolnych, w których jest wydawanych dziennie ponad 500 posiłków;
  • 932 stołówki szkolne, w których jest wydawanych dziennie od 250 do 500 posiłków;
  • 806 stołówek szkolnych, w których jest wydawanych dziennie nie więcej niż 250 posiłków.

   

  Zasady dofinansowania

  Organy, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do organizacji pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

   

  Wsparcie będą mogły otrzymać:

  • publiczne szkoły podstawowe, w tym funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w ramach szkoły podstawowej.

   

  Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:

  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  • 25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni).

   

  Termin składania wniosków o dofinansowanie będzie upływał 30 kwietnia danego roku.