NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”, ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W jego efekcie 21 uczelni z całej Polski poprowadzi projekty, dzięki którym nauczyciele akademiccy i doktoranci podniosą lub wzmocnią swoje umiejętności, zwłaszcza dydaktyczne, w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Ma to pomóc w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe polskiej gospodarki i wymagania rynku pracy.

- Aby osiągnąć zamierzony cel edukacyjny, trzeba go powiązać z przemyślanym działaniem. Pierwszy krok to określenie, jakich absolwentów oczekujemy, a drugi – kto i za pomocą jakich narzędzi pomoże młodym ludziom w przejściu z sukcesem tej drogi. Nie mam wątpliwości, że inwestowanie poważnych środków europejskich w pomnażanie kapitału ludzkiego, w tym przypadku w nowoczesną dydaktykę na uczelniach, będzie procentować. Z jednej strony gwarantuje to studentom kształcenie na najwyższym poziomie w newralgicznych dla naszej przyszłości obszarach, z drugiej – przybliża Polskę do osiągnięcia strategicznych celów związanych z zieloną i cyfrową transformacją – powiedział dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w komunikacie wysłanym w piątek do mediów. W ramach realizowanych projektów znalazły się m.in. studnia podyplomowe i MBA. Oprócz tego planowane są krajowe oraz zagraniczne staże i wizyty studyjne.

 

 

Pieniądze na inwestowanie w rozwój kadry akademickiej otrzyma Politechnika Śląska - projekt „Politechnika Śląska uczelnią wspierającą kadrę w drodze do doskonałości” w największym stopniu wpisał się w wymagania konkursowe, zajmując pierwsze miejsce wśród projektów wybranych do dofinansowania pod względem liczby punktów uzyskanych w toku oceny.

Jego grupą docelową są pracownicy zatrudnieni w Politechnice Śląskiej (PŚ) na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych oraz doktoranci kształcący się we Wspólnej Szkole Doktorów Politechniki Śląskiej, prowadzący zajęcia ze studentami. To łącznie 230 osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji i kwalifikacji, a przy tym chcących dalej dzielić się tą wiedzą. Przez dwa lata będą uczestniczyć w adresowanych do nich działaniach.

 

Wśród pomysłów, które mają duże szanse na to, aby przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji uczelnianych dydaktyków, na drugim miejscu listy rankingowej znalazł się projekt zgłoszony przez Akademię WSB „Teaching Excellence – Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej AWSB”.

Projekt pozwoli nam przede wszystkim na wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia i rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, obejmującego wzajemnie uzupełniające się formy: szkolenia, doradztwo metodyczne, uczenie się społecznościowe, udział w konferencjach i szkoleniach branżowych, wizyty studyjne w zagranicznych uczelniach, które wdrożyły modelowe rozwiązania w obszarze dydaktyki – wylicza dr Sabina Ratajczak, prorektor ds. rozwoju oraz dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB. – Dzięki temu mamy większą pewność na uzyskanie trwałych rezultatów i holistyczne wsparcie nauczycieli z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, doświadczenia dydaktycznego oraz specyfiki zajęć. Możliwość doskonalenia w projekcie także kompetencji merytorycznych nauczycieli idealnie wpisuje się w praktyczny profil kształcenia, jaki rozwijamy w Akademii WSB – dodaje.
 

Projekt „EFEKT-EDU: Doskonalenie jakości kształcenia przez rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry", trzeci najwyżej oceniony przez ekspertów w konkursie NCBR, to przede wszystkim odpowiedź na wyzwania związane z potrzebą kompleksowego rozwoju kompetencji kadry Akademii Leona Koźmińskiego: dydaktycznych, cyfrowych oraz wspierających zieloną transformację. Skupia się na systemowym podejściu do innowacyjnego nauczania, wsparciu rozwoju talentów i adaptacji technologii cyfrowych. Zespół projektowy celuje w podnoszenie jakości kształcenia przez szkolenia „in house”, zewnętrzne działania rozwojowe oraz staże dydaktyczne za granicą. Dla uczelni jest to odpowiedź na wyzwania podyktowane zachodzącymi zmianami pokoleniowymi i technologicznymi – szczególnie w nauczaniu.