Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem państwa w roku szkolnym 2021/2022. Jak wyjaśnia resort edukacji, to szczególnie ważny obszar nauczania w czasach po pandemii, dlatego stworzy ośrodki kształcenia nauczycieli tego przedmiotu. W lakonicznej odpowiedzi na interpelację poselską nie wyjaśnia jednak, czy ten przedmiot będzie obowiązkowy.
Monika Sewastianowicz
14.05.2021
Szkoła i uczeń
Już wkrótce uczelnie zawodowe nie będą musiały zawierać porozumień z uczelniami akademickimi, by prowadzić studia nauczycielskie. W ten sposób minister puszcza oko do słabych uczelni zawodowych, które posiadają najsłabszą kategorię C albo nie posiadają kategorii naukowej - uważa Roman Leppert, profesor z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Beata Igielska
14.05.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów. Realizowane będą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a wszystko będzie zależeć od dyrektora szkoły. Na każdą klasę będzie przypadać 10 godzin takich zajęć.
Monika Sewastianowicz
13.05.2021
Szkoła i uczeń
W związku z tym, że od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, a od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach stacjonarnie, resort edukacji opublikował wytyczne w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
12.05.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo

Mimo pandemii absolwenci techników dobrze przygotowani

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Po ubiegłorocznych pandemicznych perturbacjach z odbyciem praktyk w technikach i szkołach branżowych, w tym roku wygląda to znacznie lepiej. Wiele placówek skorzystało z tzw. wirtualnej firmy, co przynosi dobre efekty. Rynek pracy zaś coraz bardziej docenia fachowe przygotowanie po takich szkołach w przeciwieństwie do umiejętności absolwentów liceów.
Beata Igielska
12.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zdjęcie w durszlaku lub fotka biustu w zamian za arkusz maturalny? Takie oferty zamieszczano na portalu Wykop i wielu maturzystów się na to nabrało. O ile próba dotarcia do pytań maturalnych nie jest przestępstwem, to dzielenie się z innymi erotycznymi fotkami jakiejś osoby może wiązać się z odpowiedzialnością karną.
Monika Sewastianowicz Rojek Socha Patrycja
11.05.2021
Koronawirus a prawo

Nauczanie przedmiotu nie wyklucza dbania o relacje

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Powinniśmy przedyskutować, jak chcemy zorganizować czas po powrocie uczniów do szkoły - uważa Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego. Podkreśla, że nie trzeba rezygnować z nauczania przedmiotu, tylko trzeba przemyśleć metody i formy uczenia, jak uczyć, żeby była integracja, dobra atmosfera, praca w różnorodnych grupach.
Beata Igielska
08.05.2021
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przetwarzanie danych biometrycznych uczniów w związku z dostępem do stołówki szkolnej może być zgodne z prawem. Inaczej uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wniósł w sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
08.05.2021
Nowe technologie RODO
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie uczennicy relegowanej z katolickiej szkoły za udział w źle widzianej w tej placówce demonstracji. Szkoła prowadzona przez kościół ma prawo ustalić obowiązujące w niej zasady, ale nie może arbitralnie skreślać uczniów z listy. Ma to regulować statut, który jednak musi być zgodny z aktami wyższego rzędu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
07.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Egzaminy, poza incydentami, które zdarzają się każdego roku, miały spokojny przebieg. Po dwóch dniach egzaminów maturalnych można powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
05.05.2021
Maturzyści z Podlasia z ogromną trafnością przewidują tematy z języka polskiego. Już drugi rok z rzędu, tuż przed maturą, wyszukiwali hasło, które potem okazywało się przydatne na egzaminie dojrzałości. Powstają podejrzenia, że dochodzi tam do przecieków, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Monika Sewastianowicz
05.05.2021
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zapowiada, że wszyscy uczniowie wrócą do szkół i stacjonarnej nauki pod koniec maja. Część nauczycieli chce wtedy postawić na odbudowywanie relacji po rocznej przerwie, inni mają zgoła odmienne plany i zapowiadają, że dokładnie sprawdzą, jaką wiedzę przyswoili uczniowie w ciągu tego roku.
Monika Sewastianowicz
05.05.2021
Zarządzanie oświatą
Cześć rodziców uważa, że uczniowie jak najszybciej powinni wrócić do szkoły. A do tego, z racji trudnej sytuacji oraz faktu, że przesiedzieli w domach ponad rok, powinno się ograniczyć liczbę wcześniej wyznaczonych dni wolnych. Rozporządzenie nie przewiduje takiej procedury, ale też nie zabrania cofnięcia już podjętych decyzji.
Monika Sewastianowicz
05.05.2021
Szkoła i uczeń
Do egzaminu dojrzałości z polskiego przystąpiło blisko 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzamin odbył się w reżimie sanitarnym, według wytycznych Sanepidu i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusz dostępny jest już na stronie CKE.
Monika Sewastianowicz
04.05.2021
Koronawirus a prawo
W zeszłym roku tuż przed maturą z polskiego do wyszukiwarki wpisywano hasło dotyczące elementów fantastycznych w "Weselu", hasło było popularne zwłaszcza o 7 rano w województwie podlaskim. W tym roku o tej samej godzinie trendem w wyszukiwarce w woj. podlaskim było "lalka ambicja" - w obu przypadkach przewidywania okazywały się trafne.
Monika Sewastianowicz
04.05.2021
Legalną formą organizowania nauczania religii nie może być zorganizowanie przez dyrektora szkoły lekcji wyznania prawosławnego w ramach jednej grupy międzyklasowej obejmującej uczniów od klasy "0" do klasy "VIII" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że organizacji tych lekcji należy uwzględnić poziom intelektualny i emocjonalny uczniów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Technicznie i logistycznie szkoły są dobrze przygotowane do matur. Nauczyciele jednak boją się zakażenia w czasie egzaminów, bo większość z nich drugą dawkę szczepienia otrzyma dopiero po sesji. Tymczasem dyrektorzy w tym roku zostali obciążeni dodatkową biurokracją.
Beata Igielska
03.05.2021
Koronawirus a prawo
Na polskich uczelniach studiuje obecnie 82,5 tysiąca obcokrajowców i jest to o 4 tysiące więcej niż w poprzednim roku akademickim. Jednak aż jedna trzecia z nich nie pojawiła się nigdy na uczelni i nie wiadomo, czy będą kontynuować naukę, gdy uczelnie przywrócą stacjonarną działalność. Najwięcej jest w Polsce studentów z Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
02.05.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nowa technologia jak najbardziej podlega pod zasady RODO. Musimy więc dokonać oceny skutków wprowadzenia jej na tak dużą skalę, jak to ma miejsce w ramach zdalnej edukacji. Ustawodawca nam jednak nie zagwarantował, że dokonana została ocena skutków wprowadzonych w tym zakresie przepisów - mówi Jarosław Feliński, ekspert ochrony danych osobowych.
Beata Igielska
02.05.2021
Szkoła i uczeń RODO Koronawirus a prawo

Sąd: Dyrektor szkoły winna wyłudzenia od pracowników pieniędzy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Społeczna szkodliwość zachowania dyrektor szkoły, polegającego na wykorzystaniu funkcji i pozycji w celu osiągnięcia własnej korzyści majątkowej kosztem zwykłych niezamożnych pracowników administracyjnych jest bardzo wysoka - orzekł sąd oceniając wyłudzenie pieniędzy od swoich pracowników i gminy. I nakazał naprawić szkodę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.05.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
W piątek rok szkolny kończą uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Świadectwa będą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób i według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. Tuż po weekendzie zacznie się egzamin maturalny. Potrwa od 4 do 20 maja. Szef resortu edukacji podkreślił, że nie będzie testów na koronawirusa przed egzaminami.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
30.04.2021
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Szkolenie z zakresu BHP nie wpisuje się w cele zakreślone przepisem art. 70a Karty Nauczyciela. Środki pochodzące z odpisu, o którym mowa w art. 70a KN, mają służyć celom związanym z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Zatem inny jest cel dokonywania odpisu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a inny szkolenia z zakresu BHP,
Agata Piszko
29.04.2021
Kadry w oświacie Finanse samorządów BHP

Edukacja domowa nie zagrozi finansom gminy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 lipca 2021 r. zliberalizowane zostaną zasady prowadzenia edukacji domowej – nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Samorządowcy obawiają się też, że przez to poradnie stracą na znaczeniu. Podkreślają, że problemem może być też poluzowanie przepisów dotyczących przypisania do konkretnego województwa.
Monika Sewastianowicz
29.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 4 maja dzieci z klas I-III wrócą do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W środę rząd przedstawił plan łagodzenia obostrzeń na najbliższe tygodnie. Zgodnie z nim, od 4 maja dzieci z klas I-III wrócą do szkół, a wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają wrócić do nauki stacjonarnej 29 maja.
Agnieszka Matłacz
28.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W tym roku nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. Dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów według indywidualnego harmonogramu dla każdego ucznia w szkole, w klasie.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie zajęło pierwsze miejsce w rankingu liceów opublikowanego przez portal WaszaEdukacja.pl 2021. Wśród techników na pierwszym miejscu znalazło się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, ranking został przygotowany dla osiemnastu miast wojewódzkich.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
Zarządzanie oświatą

Nie wyrabiasz się, weź nadgodziny - pomysł na łatanie dziur po zdalnym nauczaniu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Sześć dodatkowych matematyk i dwa polskie, żeby nadrobić podstawę programową? W taki sposób resort edukacji planuje pomóc uczniom wypełnić luki w wiedzy, które powstały podczas zdalnej edukacji. Pomysł dodatkowych lekcji nie budzi jednak entuzjazmu ani wśród nauczycieli, ani tym bardziej wśród uczniów.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Najmłodsi uczniowie, czyli klasy 1 -3 z jedenastu województw, częściowo wracają od poniedziałku 26 kwietnia do nauki w szkołach - na razie jedynie hybrydowo. Rozporządzenie mówi, że nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły, a co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie. O tym, jak konkretnie będzie wyglądać nauka będą decydować dyrektorzy szkół.
Monika Sewastianowicz
26.04.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W poniedziałek 3,5 tys. kadetów otrzyma certyfikaty potwierdzające ukończenie edukacji wojskowej, umożliwiające zyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na uczelnie wojskowe i odbycie skróconej służby przygotowawczej. Po ukończeniu skróconej służby przygotowawczej zostaną żołnierzami rezerwy i będą mogli rozpocząć starania o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
Krzysztof Sobczak
25.04.2021
Szkoła i uczeń
Zniesienie obowiązku przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej – zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Patrycja Rojek-Socha
22.04.2021
Szkoła i uczeń