Dotychczasowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nie pozwolą, w przypadku niektórych stanowisk, na ustalenie pracownikom zatrudnionym w  państwowych jednostkach sfery budżetowej, działających w zakresie oświaty, ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż kształtują się poniżej 4300 zł.

 

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym>>

 

Konieczne podwyższenie stawek

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, działających w zakresie oświaty. Dotychczasowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w przedmiotowym rozporządzeniu nie pozwalają, w przypadku niektórych stanowisk, na ustalenie pracownikowi gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. Konieczne jest zatem podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w 2024 r. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej wynosi 120 proc.