Generalnie osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz pełnić funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy (art. 24b ust. 1 u.s.g.). Celem tej regulacji jest wykluczenie sytuacji, w której wójt, jako reprezentant pracodawcy (gminy), wydawałby polecenia radnemu - pracownikowi, a jednocześnie byłby kontrolowany przez radę gminy, w której radny ten sprawuje swój mandat. W praktyce zakaz dotyczy najczęściej osób zajmujących stanowiska kierownicze w gminie (np. dyrektora i zastępcę szkoły, kierownika ośrodka pomocy społecznej), a więc osób, które z racji pełnionych funkcji, a tym samym popularności w środowisku lokalnym, biorą udział w wyborach samorządowych. Nie należy jednak wykluczać możliwości powstania takiej kolizji na niższym szczeblu pracowników urzędu gminy, zarówno urzędników samorządowych, pracowników pomocy (np. kasjer) i świadczących usługi na rzecz urzędu gminy (np. sprzątaczka).

 

 

Podstawa prawna stosunku pracy - bez znaczenia

Zakaz łączenia mandatu radnego i pracy w urzędzie tej samej gminy wyraża się w potencjalnej możliwości nawiązania więzi podległości, której źródłem jest stosunek pracy i to niezależnie od jego podstawy prawnej (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stosunek powołania, mianowanie), wymiaru etatu oraz okresu, na jaki zostanie zawarta umowa o pracę. Podobnie w przypadku sprawowania funkcji kierowniczej w gminnej jednostce organizacyjnej, stanowiącej część jej struktury organizacyjnej.

Nie będzie zatem miało znaczenia, czy:

  • jednostka taka została wyposażona w osobowość prawną (jak np. fundacja, kapitałowa spółka prawa handlowego),
  • jaką nazwą posługuje się zarządzający taką jednostką (tj. dyrektor, zastępca dyrektora, wicedyrektor, kierownik, naczelnik, prezes),
  • podstawa prawna powierzenia funkcji (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, świadczenie umowy społecznie),
  • rodzaj uposażenia za jej wykonywanie, zakres przyznanych kompetencji, czy sposób sprawowania funkcji (okresowy, godzinowy itp.).

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!