Marek Sondej

Artykuły autora

Urzędnik w gminie może dorobić do pensji, ale musi być ostrożny

Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance

Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.

04.07.2022

Sąd decyduje, czy odebrane zwierzę wróci do właściciela

Prawo karne Samorząd terytorialny

Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.

04.06.2022

Decyzja nieostateczna, ale roboty budowlane można prowadzić pełną parą

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Od 2017 roku roboty budowlane można rozpocząć, choćby decyzja starosty o pozwoleniu na budowę nadal była zaskarżalna. Kalkulacja ryzyka, jakie się z tym wiąże, skłania jednak inwestora do oczekiwania na jej ostateczność, ale już nie jej prawomocność. Tymczasem decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna - nie są to pojęcia tożsame.

31.05.2022

Większość bezwzględna nie może stać się większością kwalifikowaną

Samorząd terytorialny

Bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy jest pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ustawowej liczby radnych. Zasadę 50 procent plus 1 głos można stosować jako techniczną wskazówkę co do sposobu ustalania większości, ale tylko w przypadkach parzystej liczby ważnie oddanych głosów.

30.05.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    78
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski