Według interpretacji MEN wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie.

Ogłoszona przez ministerstwo interpretacja to reakcja na warunki atmosferyczne panujące obecnie w kraju. - Organ prowadzący szkołę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły czy placówki, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp. A zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur - czytamy w komunikacie.

Sprawdź w LEX Prawo Oświatowe: Czy w szkole powinna być wydawana woda do picia dla uczniów podczas upałów? >

Wynika z niego, że w uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut, ale zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa wyżej.

Sprawdź w LEX Prawo Oświatowe:

Czy dyrektor szkoły może skrócić w okresie wakacji czas pracy pracownikom administracji? >

Jaka powinna być temperatura w salach przedszkolnych? >

Kiedy dyrektor może zarządzić przerwanie lub zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole ze względu na warunki atmosferyczne? >

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca też do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa "Jak przetrwać upały". Znajdują się w nim informacje dotyczące tego, w jaki sposób chronić się przed upałami. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Poradnik dostępny jest na stronie https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/

Zobacz w LEX Prawo Oświatowe: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2019 >
Nie masz dostępu do tego materiału? Kliknij i sprawdź, jak go uzyskać >