Czy wykonując mandat radnego i korzystając z praw wynikających z art. 24 ust. 2 u.s.g. można radnemu odmówić wykonywania zdjęć dokumentacji, która nie jest oznaczona klauzulą "poufne" i nie narusza to dóbr osobistych innych osób?