- Od wielu lat słyszymy, jak ważna jest potrzeba demokratyzacji, edukacji uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, ale żeby to się dobrze działo potrzebna jest osoba, która będzie rzecznikiem praw uczniowskim - powiedziała szefowa MEN na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Poinformowała o powołaniu zespołu złożonego z ekspertów, który wypracuje ustawę o rzeczniku praw uczniowskich. Minister przekazała, że będzie on działał przy MEN, ale także przy kuratoriach w każdym województwie. - Będziemy też zachęcać szkoły, by powstawały w nich takie instytucje - dodała Nowacka. Zaznaczyła, że ustawa jest inspirowana działalnością warszawskiego rzecznika praw uczniowskich. - Młode osoby w szkole muszą nauczyć się też takiej aktywności obywatelskiej od najmłodszych lat - powiedziała szefowa MEN.

 

Rzecznik praw ucznia potrzebny coraz pilniej>>

 

Ustawę stworzy zespół ekspercki

Wyjaśniła, że w powołanym zespole będą prawnicy, nauczyciele z różnych stron Polski. Podkreśliła, że rzecznik będzie miał za zadanie edukować i wspierać rozwiązywanie problemów oraz pomagać nauczycielom w tworzeniu statutów. - Będzie wspierać uczniów, uczyć ich o ich prawach i wskazywać na obowiązki. Żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że szkoła to miejsce, w którym traktujemy się poważnie i partnersko, gdzie godność ucznia i jego prawa są istotne, ale równie istotne są ich obowiązki - powiedziała Nowacka. Prezydent stolicy zaznaczył, że to ważne, by młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić, kiedy ich prawa są naruszane. - Dlatego Warszawa wprowadziła to stanowisko. Rzecznik podjął ponad 200 interwencji. Nie ma co prawda uprawnień kontrolnych, ale nie o to chodzi. Rzecznik ma pomagać rozwiązywać konflikty, ma być mediatorem, ma być osobą, która uwrażliwia i nauczycieli i rodziców, ale również samych uczniów na ich prawa i obowiązki - powiedział Trzaskowski.

 

Konkurs na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich wygrał Damian Jaworek, który 12 grudnia 2022 r. rozpoczął pracę. Zajmuje się koordynowaniem programów polityki oświatowej miasta, inicjowaniem i opracowywaniem działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek, a także bieżącą współpracą z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją. Rzecznik informuje uczniów o przysługujących im prawach, organizuje m.in. spotkania, debaty i warsztaty. Współpracuje z władzami szkół i placówek oświatowych i z Młodzieżową Radą Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi. (ms/PAP)