We wszystkich naborach dofinansowanie pokrywa 100 proc. wydatków kwalifikowalnych. Wnioski mogą składać:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN), 
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
  • instytucje publiczne z obszaru kultury,
  • szkoły wyższe,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Osoby wykluczone cyfrowo

Program szkoleń skierowany będzie do obywateli, którzy mają małe lub żadne umiejętności cyfrowe. Uczestnicy tych zajęć będą mogli znacząco zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i efektywnego korzystania z internetu.  Budżet programu to: 93 775 142,18 zł. Szczegółowe informacje: Osoby wykluczone cyfrowo

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom przedszkoli lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia będą skupiać się na praktycznych narzędziach i strategiach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć, rozwijających umiejętności dzieci w zakresie korzystania z technologii. Budżet programu to: 112 871 449,23 zł. Więcej informacji o naborze: Nauczyciele wychowania przedszkolnego.


Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom profesjonalnych szkoleń, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania. Szkolenia te obejmują również przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki temu programowi nauczyciele lepiej przygotują uczniów do życia w erze cyfrowej. Budżet to: 25 517 822,39 zł.  Więcej informacji o naborze: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Urzędnicy

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, aby podnieść jakość  obsługi obywateli, usprawnić codzienne obowiązki oraz zwiększyć efektywność pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Oferta dostosowana jest do różnych potrzeb uczestników, zapewniając kompleksowe wsparcie w rozwoju zawodowym urzędników. Budżet: 62 721 768,77 zł. Więcej informacji o naborze: Urzędnicy

Obywatele

Celem programu jest nauczenie uczestników korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online, obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą im sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie oraz zwiększą ich kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii. Budżet konkursu to 95 635 234,19 zł. Więcej informacji o naborze: Obywatele