Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został opracowany w celu uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (stawki wynagrodzenia zasadniczego od 4 000 zł brutto w I kategorii). Projekt dostosowuje także do przepisów oświatowych regulacje w zakresie wykształcenia oraz umiejętności zawodowych poprzez zastąpienie wyrazów „dyplom w zawodzie” wyrazami „dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”. Minister Edukacji zgłosił także potrzebę uzupełnia katalogu stanowisk o stanowisko „asystent międzykulturowy”. Prac jednak nie zakończono.

 

 

Rozporządzenie – z nowymi wyższymi minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – miało wejść w życie 1 lipca 2024 r. Strona samorządowa zdecydowała o niezaopiniowaniu projektu, a tym samym nie przyjęła formalnego stanowiska. Z uwagi na potrzebę skorygowania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego projekt wymaga dalszego procedowania. Nowe stawki miały wejść w życie w sierpniu, ale obowiązywać od lipca - co oznaczałoby, że pracownicy samorządowi otrzymaliby wyrównanie za lipiec.