Szkolenia umożliwią nauczycielom zdobycie umiejętności organizowania lekcji z uwzględnieniem poziomu nauczania, metodyki przedmiotowej oraz różnych form zajęć angażujących uczniów, przy wykorzystaniu urządzeń, programów, usług sieciowych i cyfrowych materiałów edukacyjnych. Zdobyte kompetencje cyfrowe oraz wiedza na temat cyberprzemocy i higieny cyfrowej umożliwią im tworzenie własnych materiałów edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w internecie sobie i uczniom.

 

Bon na laptopa dla nauczyciela - MEN modyfikuje program>>

 

Wnioski należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz dla innych osób związanych z placówkami przedszkolnymi, takich jak dyrektorzy przedszkoli z kwalifikacjami nauczyciela edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający w przedszkolu, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Celem jest opracowanie i przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń, które podniosą kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele będą mogli wykorzystać te umiejętności w pracy z dziećmi, wprowadzając je w świat cyfrowy. Nauka podstaw edukacji cyfrowej obejmie dostosowane do wieku przedszkolnego treści, wspierające rozwój algorytmicznego myślenia i kształtowanie postaw rozważnego korzystania z mediów cyfrowych, z poszanowaniem zasad higieny cyfrowej. Będą one stanowić bazę do dalszej edukacji cyfrowej na etapie szkolnym.

Czytaj też w LEX: 

Projektowane zmiany w prawie oświatowym >

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2023/2024 >

Zmiany w zakresie kształcenia uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025 >