Aby złożyć odwołanie, trzeba najpierw dowiedzieć się, czy ma się ku temu podstawy. Dlatego właśnie pierwszym krokiem jest wystąpienie o wgląd do pracy - absolwent ma na to 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Wiadomo jednak, że po upływie terminów rekrutacji na studia, nie będzie to szczególnie rozchwytywana opcja.

Czytaj: CKE: Maturę z języka polskiego zdało 93 proc. maturzystów, a z matematyki 79 proc.>>
Czytaj też: I OSK 2658/12, Kontrola sądowa ustalenia wyniku egzaminu maturalnego. - Postanowienie NSA >

Najpierw wgląd do pracy

A zatem o wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do OKE można wysłać mailem.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko zdającego;
  2. PESEL;
  3. dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu);
  4. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

W ciągu pięciu dni roboczych maturzysta dowie się, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Zazwyczaj możliwe jest to w ciągu kilku dni, choć przy dużej liczbie wniosków czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch tygodni. W przypadku spóźnienia się absolwenta termin najczęściej przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. 

 


Wniosek o ponowne sprawdzenie pracy do komisji

Jak wynika z regulaminów OKE, maturzysta ma co najmniej 30 minut na przejrzenie pracy, może też sfotografować arkusz i sporządzić notatki. Z tym, że do tych ostatnich nie użyje własnego długopisu - wszystko zapewni mu OKE, żeby uniknąć ewentualnych nadużyć.

Osoba, która po przejrzeniu pracy stwierdzi, że przyznano jej za mało punktów, ma dwa dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie pracy. Taki wniosek również można złożyć mailem. Powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe. 

Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Gdy zarzuty dotyczą kwestii technicznych - na przykład źle policzonych punktów - sprawdza to pracownik komisji. Jeżeli mają merytoryczny charakter to budzące kontrowersje zadania ponownie sprawdza egzaminator. 

 

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo lub aneks.

Dla niezadowolonych kolejna instancja

Gdy pierwsze odwołanie nie przyniosło skutku, a maturzysta chce kontynuować procedurę odwoławczą, ma siedem dni na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - robi to za pośrednictwem dyrektora OKE. Dodatkowe odwołanie od egzaminów przysługuje od 2017 r.

Kolegium ma - od chwili otrzymania odwołania - 21 dni na jego rozpatrzenie.

- Każde rozstrzygnięcie Kolegium to decyzja dwóch ekspertów - egzaminatora i osoby zupełnie niezależnej, pracownika szkoły wyższej, którzy muszą zgodzić się co do oceny. Nawet gdyby istniała możliwość odwołania się do sądu, to nie wyobrażam sobie, by coś tu zmieniła - sąd prawdopodobnie powołałby tych samych ekspertów na biegłych - tłumaczył w w wywiadzie dla Prawo.pl dr Marcin Smolik, dyrektor CKE

Dyrektor CKE: Maturzysta musi opanować materiał, a nie arkusze z poprzednich lat>>