Kończą się konsultacje dotyczące projektu zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o jej "okrojenie" i usunięcie niektórych kontrowersyjnych treści. Zmiany mają obowiązywać od września, a na 2026 r. MEN zapowiada prawdziwą reformę i kompleksowe zmiany dotyczące treści nauczanych w szkole i wymaganych na egzaminach zewnętrznych.
Monika Sewastianowicz
13.05.2024
Zarządzanie oświatą
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę do końca maja zbiera podpisy pod apelem do premiera Donalda Tuska, aby prawa dzieci i kwestie ich bezpieczeństwa zostały uznane za priorytet prezydencji Polski w Radzie UE, przypadającej na pierwszą połowę 2025 roku. Fundacja postuluje, aby Rada Unii zarekomendowała wszystkim państwom Wspólnoty wdrożenie procedur chroniących dzieci podczas ich pobytu w szkołach oraz innych placówkach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2024
Szkoła i uczeń
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła organizację i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Okazuje się, że kuratorzy nie analizowali przyczyn niskich wyników egzaminu ósmoklasisty w podległych im województwach, a szkoły zostały pozostawione same sobie.
Agnieszka Matłacz
10.05.2024
Zarządzanie oświatą
We wtorek, 7 maja, rozpoczyna się sesja maturalnych egzaminów pisemnych, które potrwa do 24 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 11 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca.
mp/PAP
07.05.2024
Szkoła i uczeń
Jest szansa, że ministerialne wytyczne dotyczące ochrony małoletnich będą gotowe już w maju. Prace nad nimi są na finiszu, trwa m.in. dostosowywanie prawniczego języka. Same wytyczne są ważne, bo wszystkie placówki zajmujące się dziećmi, w tym organizatorzy kolonii, mają takie standardy mieć już opracowane. Od 15 sierpnia za ich niewprowadzenie grozić będzie grzywna do 250 zł albo kara nagany, a w razie ponownego stwierdzenia niewykonania tego obowiązku - nie mniej niż 1000 zł.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
04.05.2024
Wymiar sprawiedliwości
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre pomoce musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim, a także karty ze wzorami na egzaminie z matematyki. Na maturze nie można oczywiście mieć telefonu - z jednym wyjątkiem.
Monika Sewastianowicz
03.05.2024
Zarządzanie oświatą
W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. Przed przeciekami nie ustrzegły nawet specjalne zabezpieczenia, jakie w 2023 r. wprowadziło Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Monika Sewastianowicz
02.05.2024
Prawo karne Zarządzanie oświatą
Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych przekształconych w wyniku reformy oświaty. Podobnie jak w zeszłym roku, zdający nie muszą opanowywać pełnej podstawy programowej. Resort edukacji wprowadził kilka zmian technicznych - dostosowujących przepisy do nowych zasad.
Monika Sewastianowicz
01.05.2024
Szkoła i uczeń
Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk zapowiedział, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planach rządu jest także projekt uchwały ws. rewizji Krajowego Planu Odbudowy.
Inga Stawicka
29.04.2024
Pomoc społeczna Ukraina
Szefowa MEN podkreśliła, że solidarność międzypokoleniowa jest ważna. Dodała, że dzieci korzystają z doświadczenia osób starszych, z ich wiedzy, często historycznej. A i dzieci mogą wiele nauczyć dziadków, mogą pokazać, w jaki sposób obsługiwać nowoczesne narzędzia, jakich słów warto używać - dodała.
Monika Sewastianowicz
29.04.2024
Szkoła i uczeń
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzeczniczka Praw Dziecka zawarli porozumienie na rzecz ochrony danych osobowych dzieci w internecie. Dokument podpisano podczas konferencji "Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci", która odbyła się w piątek, 26 kwietnia, w Warszawie. Prelegenci dyskutowali o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz o sposobach radzenia sobie z nimi.
Monika Sewastianowicz
26.04.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia odbiorą w piątek świadectwa ukończenia szkoły. Egzaminy maturalne rozpoczną 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca.
Agnieszka Matłacz
26.04.2024
Szkoła i uczeń
Konieczne jest stworzenie mechanizmów, które umożliwią uczniom anonimowe zgłaszanie przypadków przemocy w szkole, wymaga tego również tzw. ustawa Kamilka, czyli przepisy, które mają pomóc zapobiegać krzywdzeniu dzieci. MEN wskazuje, że rozważa różne rozwiązania - stworzenie mobilnej aplikacji nie jest wykluczone. Obecnie prace skupione są na projekcie platformy do diagnozy w zakresie problemów występujących w środowisku szkolnym.
Monika Sewastianowicz
26.04.2024
Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja - informuje ZUS. I przypomina, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki - pisze rzecznik praw dziecka, apelując do nauczycieli o nieobciążanie dzieci zadaniami na długi weekend i niewyznaczanie sprawdzianów na czas tuż po nim. W ostatnich korespondencjach adresowanych do Biura RPD, uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów.
Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Zarządzanie

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.
Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą

MF zachęca do udziału w programie "Finansoaktywni"

Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą
Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń wpłynęła od nauczycieli matematyki, a blisko 25 proc. lekcji o podatkach zostanie przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych.
Monika Sewastianowicz
23.04.2024
Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą
Rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak i koordynatorka krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wzmacniania krajowego systemu ochrony dzieci w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nadzwyczajnej liczby dzieci z doświadczeniem uchodźczym.
Monika Sewastianowicz
23.04.2024
Na nauczycieli nakłada się zbyt dużo zadań - nie mają oni przez to czasu na pracę z uczniami i odbija się to na zdrowiu pedagogów. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 roku z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób - podał Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Monika Sewastianowicz
22.04.2024
Kadry w oświacie
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę minister edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do propozycji Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Aż 6 na 10 uczniów liceów STO używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do celów związanych z nauką w szkole. Wsparcie narzędzi AI okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka polskiego i języków obcych. Dominuje korzystanie z chata GPT - wynika z badania licealistów przeprowadzonego w przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), największą organizację oświaty niepublicznej.
Monika Sewastianowicz
19.04.2024
Zarządzanie oświatą
Książka "Leśne sprawy Misi Adwokatki”, przygotowana na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej i Fundacji Adwokatury w ramach akcji edukacyjnej "Bajeczni Adwokaci", otrzymała właśnie patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak. Bajkę napisała Ewa Ruszkiewicz (piszemybajki.pl), a ilustracje przygotowała Zuzanna Kledzik.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024
Prawnicy
Podawanie leków podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica - wynika z zaleceń dotyczących postępowania w sytuacji, gdy u ucznia nastąpi ciężka reakcja alergiczna. Zalecenia dołączone są do obwieszczenia resortu zdrowia. Problematyczna jest natomiast kwestia dotycząca uczniów chorych na cukrzycę.
Monika Sewastianowicz
19.04.2024
Zarządzanie oświatą
Do 21 kwietnia dyrektorzy szkół muszą przekazać organom prowadzącym zaopiniowany arkusz organizacji szkoły na przyszły rok szkolny - dokument opracowywany jest na przyszły rok szkolny i określa liczbę oddziałów oraz przydział godzin poszczególnym nauczycielom. Może być to o tyle skomplikowane, że resort edukacji planuje zmiany w podstawie programowej.
Monika Sewastianowicz
18.04.2024
Zarządzanie oświatą
W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. edukacji zdrowotnej - poinformował w środę prof. Zbigniew Izdebski, jego koordynator. W zespole uczestniczą przedstawiciele ministrów sportu, zdrowia i edukacji. Eksperci przygotowują założenia i podstawy programowe przedmiotu edukacja zdrowotna. Ma on zastąpić wychowanie do życia w rodzinie
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024
Zarządzanie oświatą
Startuje pilotaż programu "Edukacja z wojskiem" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma objąć 3,5 tys. szkół i przygotowywać uczniów na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - rozpoczęcie projektu zapowiedział minister obrony Włodzimierz Kosiniak-Kamysz. Z bezpieczeństwem i przygotowaniem na zagrożenia należy się oswajać; trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół - wskazywał.
Monika Sewastianowicz
17.04.2024
Szkoła i uczeń
Podstawa zatrudnienia nauczyciela ma wpływ na jego uprawnienia przy przywróceniu do pracy - nauczyciele mianowani są w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o prawo do ochrony przedemerytalnej i wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do MEN o przygotowanie zmian, które ujednolicą uprawnienia obu kategorii nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
17.04.2024
Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie ani przedmiotu historia i teraźniejszość, ani edukacji obywatelskiej, co będzie miało znaczący wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli - zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o zapowiedź MEN, według której w miejsce przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2025/2026 zostanie wprowadzony nowy przedmiot edukacja obywatelska.
Monika Sewastianowicz
16.04.2024
Zarządzanie oświatą
Nie ma możliwości wcześniejszego wydania wyniku egzaminu maturalnego maturzystom, którzy chcą podjąć studia poza Polską - informuje MEN. Problem dotyczy osób, które chciałyby studiować np. w Danii czy Szwecji. Termin złożenia dokumentów upływa tam bowiem wcześniej niż termin ogłoszenia wyników matur w Polsce. CKE i MEN proponują, by maturzyści wystąpili o specjalne zaświadczenia i przekazali je uczelniom.
Agnieszka Matłacz
16.04.2024
Szkoła i uczeń
Prawo.pl