Rząd przepycha przez parlament przepis legalizujący zatrudnienie w ministerstwach po kilku sekretarzy stanu. Identyczną w brzmieniu poprawkę zaszył w dwóch różnych ustawach: o służbie cywilnej oraz o aplikacji mObywatel, uchwalonych przez Sejm. Eksperci alarmują: to próba obejścia konstytucyjnego zakazu masowego łączenia stanowisk rządowych i parlamentarnych. Już dziś w 17 ministerstwach jest 49 sekretarzy stanu.
Robert Horbaczewski
12.05.2023
Administracja publiczna
Dyrektor szkoły, który jest nim jedynie przez dwa lata, może mieć problem z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, bo nie uzyska oceny pracy, wymaganej przy uzyskaniu stopnia. Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadziła od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela. Część ekspertów uważa, że jest to luka w przepisie - resort edukacji jednak problemu nie widzi.
Monika Sewastianowicz
10.05.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

KE postawi na podniesienie kwalifikacji pracowników

Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma to na celu podniesienie i zmianę kwalifikacji pracowników w UE. Inicjatywa ta ma również na celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, z którym borykają się pracodawcy z całej Unii.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Maturzyści ze Szkoły w Chmurze rozpoczęli egzamin z języka polskiego półtoragodzinnym opóźnieniem. Szkoła potwierdza, że tak było, zapewnia jednak, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło, ponieważ zdający nie mieli dostępu do urządzeń elektronicznych. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tym razem egzaminu nie unieważni.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Transformacja cyfrowa z jednej strony poprawia jakości życia, wpływa na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwoju, z drugiej jest wyzwaniem dla prawa. O tym, pod patronatem Prawo.pl dyskutować będą uczestnicy XV Konferencji Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa, której organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.
Robert Horbaczewski
08.05.2023
Nowe technologie
Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.
Monika Sewastianowicz
08.05.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy
Przez ostatnie dwa lata z powodu pandemii nie przeprowadzano matury ustnej - w tym roku ten obowiązek wrócił. Dotyczyć będzie też osób, którym w poprzednim roku powinęła się noga lub chcą poprawić swoje wyniki. Resort edukacji tłumaczy, że z ustnych egzaminów zrezygnowano tylko wyjątkowo i teraz je przywrócił.
Monika Sewastianowicz
06.05.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Według autorów projektu, elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych - mówił rzecznik PiS o nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
Krzysztof Sobczak
04.05.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
"Człowiek – istota pełna sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem" – takie do wyboru były – według maturzystów z liceów – tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Absolwenci techników w pracach musieli odwołać się do "Pana Tadeusza" i do "Przedwiośnia".
Monika Sewastianowicz
04.05.2023
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczących warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zmiana ma związek z aktualizacją listy zawodów szkolnictwa branżowego.
Monika Sewastianowicz
04.05.2023
Zarządzanie oświatą

Ruszają egzaminy maturalne - w tym roku w nowej formule

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W tym roku absolwenci szkół średnich będą zdawać egzamin maturalny w nowej formule - sesja pisemna rozpoczyna się 4 maja, tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego. Maturzyści będą musieli rozwiązać więcej zadań otwartych, obowiązkowo przystąpią też do jednego egzaminu z przedmiotu rozszerzonego.
Monika Sewastianowicz
04.05.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Do sprawdzania prac maturalnych z języka polskiego zgłosiło się mniej osób niż wskazywały potrzeby i dlatego najprawdopodobniej będzie potrzebny dodatkowy tydzień, by sprawdzić prace z języka polskiego. Resort edukacji zapewnia jednak, że nie wpłynie to na termin ogłoszenia wyników.
Monika Sewastianowicz
04.05.2023
Zarządzanie oświatą

Stan zagrożenia epidemicznego - potrzebna jest procedura wyjścia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z opublikowanym w poniedziałek projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zakończy się 1 lipca. Samorządy proponowały tę datę argumentując, że wcześniejszy termin wywoła lawinę problemów prawnych i organizacyjnych. W tym czasie trwa przegląd tzw. ustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw.
Robert Horbaczewski
02.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. W tym roku CKE wprowadziła nowe, elektroniczne zabezpieczenia, które mają pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.
Monika Sewastianowicz
02.05.2023
Prawo karne Zarządzanie oświatą
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre przybory musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim, a także karty ze wzorami na egzaminie z matematyki.
Monika Sewastianowicz
29.04.2023
Zarządzanie oświatą
Być może dojdzie do zmian w ustawie - Prawo oświatowe, które umożliwią członkom organu stanowiącego w danej jednostce samorządu terytorialnego uczestnictwo w komisji konkursowej dokonującej wyboru dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej. Projekt zyskał pozytywną opinię Ministra Edukacji i Nauki.
Monika Sewastianowicz
28.04.2023
Zarządzanie oświatą
Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera? – zastanawiają się maturzyści, oburzeni faktem, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa zbiega się z ich egzaminami. Choć za niestawienie się grozi grzywna to – jak uspokaja wojsko – policja nikogo z egzaminu wyciągać nie będzie. Matura jest uzasadnioną przyczyną niestawienia się na kwalifikację, ale nie należy jednak wezwania ignorować.
Monika Sewastianowicz
27.04.2023
Zarządzanie oświatą Wojsko
Nie ma przepisów, które zakazywałyby ponownego złożenia w Sejmie odrzuconego projektu lub odrzuconej ustawy i doprowadzenia do jego uchwalenia. Taką praktykę stosuje ten rząd, stosowały też poprzednie – mówią konstytucjonaliści. Najnowszy przykład to ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale podobnie było niedawno m.in. z Lex Czarnek i zmianami w prawie o notariacie.
Katarzyna Nocuń
27.04.2023
Zawody medyczne
Aż 7 proc. dzieci doznało wykorzystania seksualnego, co oznacza, że w przeciętnej klasie średnio dwóch uczniów ma takie doświadczenie - podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Chce, by zmiany legislacyjne zapewniające dzieciom lepszą ochronę, były priorytetem przyszłego parlamentu. Swoje propozycje przekazała we wtorek do Sejmu.
Monika Sewastianowicz
25.04.2023
Zarządzanie oświatą
O rok, czyli do 30 czerwca 2024 roku, zostanie przedłużony pilotażowy program terapii dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. We wtorek opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie. Program pilotażowy jest realizowany w 12 ośrodkach. Pierwsza umowa zawarta została pod koniec grudnia 2021 r.
Katarzyna Nocuń
25.04.2023
Opieka zdrowotna
Rząd chce wprowadzić rozwiązania, które ułatwią dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w internecie. Funkcjonować będzie bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm blokowania dostępu do treści pornograficznych. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy mającej stworzyć do tego warunki.
Krzysztof Sobczak
25.04.2023
Prawo karne Nowe technologie
Sztuczna inteligencja zyskuje ogromną popularność. Hitem jest teraz Chat GPT, z którego bardzo chętnie korzystają także uczniowie. Warto wiedzieć czym jest, jakie ma możliwości i jakie wiążą się z nim zagrożenia. Ministerstwo przygotowało nieodpłatne materiały dla nauczycieli, z których dowiedzą się m.in. czym jest Chat GPT i jak wpływa na edukację, jakie zagrożenia rodzi jego użycie, jak korzystać z niego mądrze oraz sprawdzić, czy praca domowa została przygotowana samodzielnie.
Agnieszka Matłacz
25.04.2023
Szkoła i uczeń
Nauczyciele nie rwą się do pełnienia funkcji dyrektora szkoły, a przepis nie dopuszcza „bezkrólewia” w szkole. Jeżeli więc nikt się nie zgłosi do konkursu, konieczne jest powierzenie komuś tego stanowiska - po osiągnięciu porozumienia z kuratorem. Przepis nie jest jednak precyzyjny - porozumienie może nie dojść do skutku z byle powodu. A procedura odwoławcza właściwie nie istnieje.
Monika Sewastianowicz
25.04.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W przygotowywanej właśnie rewizji Krajowego Programu Odbudowy rząd chce przełożyć ponad 43,9 mln euro do programu Maluch+. Dostrzega, że wsparcie jest za małe, aby pozwoliło gminom na sfinansowanie w całości projektowanych w tym zakresie inwestycji. Proponuje, aby dotacja na utworzenie jednego miejsca opieki wzrosła z 35,8 tys. zł do 57,9 tys. zł bez VAT.
Robert Horbaczewski
24.04.2023
Samorząd terytorialny
Począwszy od edukacji przedszkolnej, dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji, radzenia sobie z ich przeżywaniem, szanowania emocji innych osób, szacunku dla innych, nawiązywania relacji rówieśniczych, rozumienia przynależności do grupy - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, pytane o miejsce w podstawie programowej podstaw dbania o zdrowie psychiczne.
Monika Sewastianowicz
22.04.2023
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Możliwość korzystania z cyfrowych technologii to jest coś, co może zdeterminować, czy młodzi ludzie w Polsce wchodząc na rynek pracy będą w stanie osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości - powiedział w piątek we Wrocławiu Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Zapowiedział, że program laptopów dla uczniów i nauczycieli na stałe wejdzie do krajobrazu polskiej oświaty.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2023
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Coraz więcej szkół angażuje się w propagowanie i stosowanie mediacji rówieśniczych. Rozwiązanie wydaje się lekiem na szkolne konflikty, a eksperci wskazują, że powinno być też coraz częściej stosowane w sprawach dotyczących nieletnich. Pojawia się jednak pytanie czy prowadzący je mediatorzy nie powinni być wyspecjalizowani - bo dziecko to nadal dziecko, więc jego sprawa wymaga spojrzenia z jego perspektywy.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
21.04.2023
Szkoła i uczeń

Strasburg: Szkoła nie dyskryminowała ucznia z ADHD

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Brak indywidualnego dostosowania szkoły państwowej do wszystkich szczególnych potrzeb dziecka cierpiącego na zaburzenia hiperkinetyczne nie miało charakteru dyskryminującego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał dodał w swoim orzeczeniu, że szkoła zrobiła co mogła, a skarżący nie był odmienne traktowany przez nauczycieli i szkołę z nieuzasadnionych lub arbitralnych powodów.
Katarzyna Warecka
21.04.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Każdorazowe wskazywanie użycia generatora treści, ponieważ powstałe w ten sposób dzieło nie jest autorstwa osoby, która skorzystała z tego narzędzia - to jedna z propozycji rekomendacji – skierowanych głównie do środowiska akademickiego – przedstawionych podczas czwartkowej konferencji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pt. „#AIChallenger. Biznes, nauka i społeczeństwo w świecie sztucznej inteligencji”.
Monika Sewastianowicz
20.04.2023
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
System edukacji powinien być bardziej dostępny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do ministra edukacji i nauki. Wskazuje, że Polski Język Migowy powinien być przedmiotem, a nie jedynie zajęciami dodatkowymi. Zdaniem RPO konieczne jest też wprowadzenie dwujęzycznej edukacji osób z niepełnosprawnością słuchu.
Monika Sewastianowicz
20.04.2023
Zarządzanie oświatą Niepełnosprawność
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski