Prawo.pl
Nowo przyjęte przepisy uznać należy za rewolucję w funkcjonowaniu klastrów energii. Pozytywnie można ocenić rozszerzenie zakresu przedmiotowego działania klastrów energii o magazynowanie energii oraz wprowadzenie rejestru klastrów energii - pisze Mateusz Ćwiertniewski, adwokat, szef Działu Korporacyjnego w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
Mateusz Ćwiertniewski
08.09.2023
Środowisko Energetyka
Zgodnie z prawem unijnym każde państwo ma prawo samodzielnie kształtować zasady płacenia składek przez operatorów pocztowych, które następnie zostaną przeznaczone na koszty działalności państwowego operatora. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju usługi świadczy dany podmiot. Obowiązek musi być jednak przejrzysty i opierać się na obiektywnych kryteriach - stwierdził TSUE.
Inga Stawicka
08.09.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia - pisze Martyna Popiołek-Dębska, radca prawny w Kancelarii APLAW Artur Piechocki.
Martyna Popiołek-Dębska
08.09.2023
RODO
Osoby na umowach cywilnoprawnych nie dostają świadczenia pieniężnego mającego im zrekompensować utracone dochody na skutek udziału w ćwiczeniach wojskowych. Bo, jak twierdzi MON, w przypadku umów cywilnoprawnych nie można określić utraconego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej. Prawnicy zwracają uwagę na inny reżim prawny niż prawo pracy, któremu podlegają te osoby.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Wojsko
Ministerstwo Finansów rezygnuje z dalszych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej - wynika z wypowiedzi wiceministra Artura Sobonia. Chodzi o projekt, który został poddany prekonsultacjom w czerwcu br. Soboń zaznaczył, że miały one jedynie na celu pozyskanie opinii, uwag i komentarzy, których analiza mogłaby pozwolić na wypracowanie lepszych rozwiązań podatkowych.
mp/PAP
07.09.2023
Ordynacja
Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami oraz zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to tylko niektóre propozycje Konfederacji Lewiatan, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji przez ich porównanie ze stanem faktycznym. Sprawdzenie danych rachunkowości następuje w drodze inwentaryzacji. Jednym ze sposobów jej przeprowadzenia jest uzyskanie potwierdzeń prawidłowości stanu.
Krzysztof Kaźmierski
07.09.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania bada, czy ograniczenie stosowania art. 42 ustawy o gwarancjach wolności wyznania może prowadzić do nierównego traktowania. Na problem uwagę zwrócił RPO obywatel, twierdząc, że osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Tej możliwości nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, w których przypadku święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy
Przedsiębiorcy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w wyniku cyberprzestępstwa pod warunkiem podjęcia szybkiej interwencji i nawiązania bliskiej współpracy z organami ścigania oraz bankiem - uważają eksperci kancelarii prawnej DLA Piper. Ich zdaniem najważniejsza jest jednak prewencja i wprowadzenie w firmach procedur chroniących przed cyberzagrożeniami.
Inga Stawicka
07.09.2023
Nowe technologie Małe i średnie firmy
Wprowadzenie ułatwień, które zwiększą zainteresowanie społeczeństwa funkcjonowaniem klastrów oraz promowanie alternatywnych źródeł energii - to główne cele ustawy, która częściowo wejdzie w życie już na początku października. Obecnie w ramach porozumień w Polsce funkcjonuje ok. 70 klastrów - za kilka lat ma ich być ponad cztery razy więcej. Prawnicy generalnie pozytywnie oceniają przepisy, mają jednak kilka zastrzeżeń co do szczegółów.
Inga Stawicka
07.09.2023
Samorząd terytorialny Energetyka
Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na zakup okularów korekcyjnych, karnetu na basen czy siłownię ani na zajęcia z fizjoterapeutą. Fiskus argumentuje, że dbanie o dobry wzrok i zdrowy kręgosłup nie ma związku z prowadzonym biznesem. Dyrektor KIS zgodził się jednak na odliczenie kosztów zakupu okularów BHP, które mają też szkła korygujące wzrok.
Monika Pogroszewska
07.09.2023
PIT Małe i średnie firmy
Cztery pierwsze skargi na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55 dotyczą zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych. Poza tym do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie pochodzących z tego kraju i wwiezionych nielegalnie do Polski odpadów.
PAP
06.09.2023
Środowisko Energetyka
Połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze podbija nasz rynek pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Wskazuje również na przewodnik dla firm „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, z którego wynika, że już co trzeci pracownik jest gotów zrezygnować nawet z niewielkiej części wynagrodzenia, aby tylko mieć możliwość pracy hybrydowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Przygotowanie przez MF rozporządzenia wydłużającego termin na zapłatę exit tax należy ocenić pozytywnie. Z pewnością wpłynie to korzystnie na płynność finansową wielu podatników, co jest szczególnie istotne w obecnym otoczeniu gospodarczym. Nie powinno to jednak usypiać czujności podatników, którzy - prędzej czy później - będą zobowiązani do wywiązania się z nowych obowiązków - pisze Marek Gwóźdź z ID Advisory.
Marek Gwóźdź
06.09.2023
PIT
Europejskie gospodarki wciąż odczuwają skutki pandemii COVID-19 i konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie. Te dwa główne czynniki wpływają na globalną dynamikę gospodarczą, tworząc nowe wyzwania i niepewności na rynkach międzynarodowych. To wnioski z X edycji raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” przygotowanego przez Związek Banków Polskich.
Inga Stawicka
06.09.2023
Banki Kredyty
Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.
Anna Puszkarska
06.09.2023
CIT PIT Prawo pracy PPK
Współczesne przedsiębiorstwa zyskują wiele korzyści dzięki wykorzystywaniu rozwiązań chmurowych. Standaryzacja procesów, skalowalność, powszechny dostęp oraz brak konieczności inwestowania w infrastrukturę to tylko niektóre z zalet tych usług. Niemniej jednak, wraz ze zmienionym środowiskiem pracy pojawia się unikalna lista ryzyk, które muszą zostać starannie zidentyfikowane, zrozumiane i zmitygowane w kontekście umów na usługi chmurowe - pisze Katarzyna Ożga, radca prawny w Deloitte.
Katarzyna Ożga
06.09.2023
Nowe technologie

Przepisy zakazujące kryptoreklamy są, ale warto byłoby je doprecyzować

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył pierwsze kary na spółkę i influencerów, którzy nie oznaczali prawidłowo reklam w mediach społecznościowych. Prawnicy pozytywnie oceniają filtrowanie rynku pod tym kątem - głównie ze względu na fakt, że tego typu materiały mają silny wpływ na konsumentów. Wskazują jednak, że warto byłoby doprecyzować przepisy, by zapobiec w przyszłości próbom ich omijania.
Inga Stawicka
06.09.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Interpretacje podatkowe wciąż potrzebne, ale trudno je uzyskać

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Krajowa Informacja Skarbowa wydała w I półroczu 2023 r. 11,8 tys. interpretacji podatkowych oraz 4,5 tys. innych rozstrzygnięć: w tym 2,7 tys. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz 1,2 tys. odmów wydania interpretacji - wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster. Eksperci zwracają uwagę, że negatywnym zjawiskiem są wciąż interpretacje warunkowe. Niepokoi też brak pewności, czy nie wzrosną opłaty.
Monika Pogroszewska
06.09.2023
Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

"Lex knebel" z podpisem prezydenta

Środowisko Budownictwo
Prezydent podpisał nowelizację ustawy nazywanej potocznie "lex knebel". O jej odrzucenie apelowały organizacje pozarządowe i eksperci. Obawy i kontrowersje wzbudziły przede wszystkim plany wykluczenia udziału obywateli z dużej grupy inwestycji budowlanych. Wcześniej Sejm odrzucił senackie veto w tej sprawie.
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
05.09.2023
Środowisko Budownictwo
Postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem bardzo przydatnym dla naprawy podmiotów leczniczych przechodzących przez trudności finansowe, aczkolwiek należałoby postulować wprowadzenie szczególnego, dedykowanego dla tych podmiotów rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego - pisze dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.
Anna Hrycaj
05.09.2023
Zarządzanie
Po wakacjach wiele osób ma problem z powrotem do pracy, często stresującej i wyczerpującej. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe – zjawisko, które dotyczy coraz większej liczby pracowników. Wypalenie jest związane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy
Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy BHP Rynek pracy
Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.
Martyna Sługocka
05.09.2023
Prawo gospodarcze
Opublikowana została nowelizacja, zgodnie z którą okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji wynoszącą nawet 20 proc. rocznie przez 5 lat. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem 2024 r.
Monika Pogroszewska
05.09.2023
CIT PIT Małe i średnie firmy
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest rozszerzenie ochrony przed podwyżkami cen prądu oraz wprowadzenie tzw. składki solidarnościowej dla dużych podmiotów działających w sektorze węglowym. Ustawa wejdzie w życie 19 września.
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
05.09.2023
Energetyka
Przeglądy na obecność Legionelli mieli wykonywać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozić miały kary do 10 tys. zł. Takie miało być prawo. Jednak projekt wdrażający unijną dyrektywę, choć jest już gotowy, to nie ma szans na uchwalenie w kończącej się kadencji Sejmu. Obecnie badanie Legionelli w ciepłej wodzie nakazuje rozporządzenie ministra zdrowia. Sprawdzana powinna być woda m.in. w DPS-ach, szpitalach czy szkołach, ale w budynkach mieszkalnych - już nie.
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
05.09.2023
Środowisko Prawo unijne
Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.
Adriana Gostępska
05.09.2023
Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze
Jeśli fundatorem fundacji rodzinnej będzie wyłącznie jeden z małżonków, to przy wypłacie oboje będą całkowicie zwolnieni z PIT. Jeśli zaś oboje zostaną fundatorami i wniosą majątek do fundacji, to tzw. proporcja prawa do zwolnienia spadnie poniżej 100 proc. dla każdego z fundatorów. A to może mieć niekorzystne skutki w przypadku, gdy małżeństwo nie przetrwa próby czasu lub beneficjentami wspólnej „małżeńskiej” fundacji rodzinnej będzie również rodzeństwo fundatorów.
Monika Pogroszewska
05.09.2023
PIT

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.
Marta Lipińska Jakub Jagiełło
05.09.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski