W ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie będzie zmian zmierzających do nałożenia na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku zapewnienia dostępności. Obowiązek taki mają określone w ustawie podmioty publiczne i na razie to się nie zmieni.
Beata Dązbłaż
29.04.2022
Pomoc społeczna Nieruchomości
W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że znikną wszystkie ograniczenia. Pozostaną maseczki w placówkach medycznych
Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Koronawirus a prawo
Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
29.04.2022

Tarcze finansowe PFR spełniły swą rolę, ale część subwencji do zwrotu

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Kolejne fale koronawirusa siały spustoszenie nie tylko na szpitalnych oddziałach, ale też w gospodarce. Państwo nie pozostało bierne i dla wsparcia firm oraz ochrony miejsc pracy uruchomiło Tarcze finansowe. Programy te co do zasady zrealizowały swój cel, ale nie obyło się bez problemów. Wiele przedsiębiorstw może liczyć na umorzenie subwencji, ale niektóre będą musiały je zwrócić.
Dorian Lesner Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Inwestorzy, którzy poszli drogą na skróty i budują rzekomo covidowe domy oraz bloki, masowo przegrywają w sądach. Nie chcą jednak ich dobrowolnie rozbierać. Na wokandach więc wysyp spraw egzekucyjnych. Niektórzy też próbują zalegalizować swoje inwestycje. W nie każdym przypadku jest to jednak możliwe i słono kosztuje. Wiele będzie też zależało od determinacji organów nadzoru budowlanego.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Budownictwo Koronawirus a prawo
Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2022
Kredyty frankowe
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Minister infrastruktury zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie się odbywał bez zaburzeń. Ale przedstawiciel kontrolerów zastrzegł, że to tylko rozejm, nie koniec wojny.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Prawo pracy
Kontrolerom lotów i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej udało się osiągnąć czasowe porozumienie, do 10 lipca, i wydaje się, że pasażerom uda się wylecieć na zaplanowaną majówkę. Dalsza przyszłość nie jest jednak oczywista. Pasażerowie, którym nie udało się wylecieć na urlop z powodu odejścia z pracy kontrolerów lotów, nie mogą liczyć na odszkodowania od przewoźnika, ale otrzymają zwrot pieniędzy za bilet.
Regina Skibińska
28.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki nowemu prawu mają powstać elektroniczne książki leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie ZWRÓCIMY WAM RÓŻNICĘ” – zapewnia właściciel sieci Biedronka, reklamując to jaką swoją "tarczę antyinflacyjną", nawiązującą nazwą do rządowego programu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy to jest oferta korzystna dla klientów.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Rynek i konsument
Dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie zasad relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.
Konrad Dyda
28.04.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
22 kwietnia Parlament UE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych. O wadze tego wydarzenia świadczą słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wskazała, że jest to historyczne porozumienie, zarówno pod względem szybkości przyjęcia, jak i treści. Wskazała, że zmodernizuje on podstawowe zasady działania wszystkich usług online w UE.
Mirosław Gumularz
28.04.2022
Nowe technologie RODO
Sejm zaczyna dzisiaj prace nad dużą nowelizacją Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y - informujemy o tym w najnowszym Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
28.04.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Nowe technologie zdominowały rynek finansowy, który dzięki nim ewoluuje w kierunku całkowitej decentralizacji. O tym, czym różnią się tradycyjne finanse od nowoczesnych oraz czy faktycznie DeFi, kryptowaluty i kryptoaktywa potrzebują uregulowań prawnych dyskutowano podczas szóstego webinaru zorganizowanego w ramach SuperVision FinTech Talks.
Prawo.pl
27.04.2022
Nowe technologie Finanse
Gazprom żądając jednostronnie zapłaty w rublach za dostarczany gaz gwałci umowę. Wszak nie można jednostronnie zmieniać umów, gdy obie strony nie ustanowią takiego mechanizmu w sposób zgodny z zasadą sprawiedliwego rozłożenia ryzyka kontraktowego, praw i obowiązków stron. Cel Gazpromu, a tak naprawę Rosji, jest znany. Rosja próbuje ratować wartość rubla wymuszając płatność w rublach.
Michał Romanowski
27.04.2022
Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Zakup samochodu na fakturę VAT-marża bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Osoba, która kupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność ta jest bowiem objęta VAT. O wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje jednak okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług.
Krzysztof Kaźmierski
27.04.2022
Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Kancelarie coraz częściej wspierają klientów merytorycznie na co dzień – m.in. sygnalizując im zmiany w prawie, a nie dopiero wtedy, gdy ci mają problem. Dlatego dbają o coraz lepsze strony internetowe, a prawnicy są bardziej aktywni w social mediach - zdarza się nawet, że uruchamiają własne kanały na YouTube czy Instagramie. Świetnie sprawdzają się też newslettery tworzone specjalnie dla klientów - najnowszy na rynku to Legal Alert.
Tomasz Wojtyś
27.04.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Pracodawcy nie mogą zawierać z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu. Tym, którzy nie zawrą umowy w „tradycyjnej” formie pisemnej lub z użyciem kwalifikowanego podpisu przez obie strony, grozi kara grzywny. Wątpliwości dotyczą także zawierania na odległość umów o pracę z cudzoziemcami. Ten bałagan w przepisach rodzi praktyczne problemy, więc zmiana prawa jest konieczna.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2022
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Mijają kolejne miesiące, a Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) działa tylko na pół gwizdka, co mocno utrudnia prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości wielokrotnie obiecywało, że problem rozwiąże. Tak się jednak wciąż nie stało, chociaż sukcesywnie usprawnia rejestr. A prawnicy długo mogliby opowiadać, co w rejestrze szwankuje.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W wyroku ogłoszonym 26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Polska, która od początku była przeciwna przyjęciu dyrektywy w proponowanym kształcie i do tej pory nie wdrożyła jej postanowień, będzie teraz musiała implementować przepisy z uwzględnieniem uwag Trybunału.
Paweł Lipski
26.04.2022
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo unijne

TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie
Strony internetowe mogą być kontrolowane pod kątem wszystkich treści, które użytkownicy sieci chcą publikować. Dostawcy usług online ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy treści objęte ochroną, np. filmy, utwory muzyczne czy powieści są bezprawnie zamieszczane w sieci przez użytkowników ich usług - taka jest odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia br. na skargę rządu polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji
Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.
Marek Sondej
26.04.2022
Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji
Dwujęzyczne, polsko-ukraińskie druki wspólnego zgłoszenia szkody dostępne są na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Po kolizji z udziałem Ukraińca warto z nich skorzystać, to znacząco ułatwi ustalenie przebiegu zdarzenia i dalsze postępowanie.
Regina Skibińska
26.04.2022
Ubezpieczenia Ukraina
Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa. Na razie znalazło się na niej 50 podmiotów i rosyjskich oligarchów w tym Gazprom. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Ret
26.04.2022
Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Zrównoważony rozwój pomaga samorządom realizować lokalne strategie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Ocena realizacji celów strategicznych, a pośrednio poziomu rozwoju w relacji do innych gmin, a także ocena poszczególnych zmiennych umożliwiających identyfikowanie osiągnięć, w tym dobrych praktyk w analizowanych gminach - to cele ogłoszonego właśnie kolejnego rankingu zrównoważonego rozwoju gmin-wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich - edycja 2021 rok.
Eugeniusz Sobczak Michał Staniszewski
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Pełnomocnictwo szczególne złożone w toku kontroli podatkowej nie wywoła skutków procesowych w toku wszczętego postępowania podatkowego - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w poniedziałkowej uchwale.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Być może już w tym tygodniu Sejm zajmie się nowelizacją podatkowej części Polskiego Ładu. Z projektu wynika, że od lipca br. zlikwidowana zostanie wprowadzona na początku roku ulga abolicyjna i ryczałtowy podatek od nieujawnionych wcześniej dochodów. Eksperci od początku mieli duże wątpliwości dotyczące tego rozwiązania. Wniosek o sprawdzenie przepisów o abolicji z konstytucją złożył nawet prezydent Andrzej Duda.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład

Internet fair play, czyli za wynagrodzeniem

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Bez jasnych reguł i implementacji dyrektywy autorskiej twórcy muzyki, filmu i innych sztuk nie mają szans na ochronę i uczciwe wynagrodzenie - takie wnioski wypływają z debaty na temat uczciwych reguł w internecie. Kontrola treści wykorzystywanych i zamieszczanych w sieci musi być, i nie jest cenzurą, lecz prawem twórców, tak jak kontrola biletów w kinie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to gorący temat już od kilku lat. Bezprecedensowe wydarzenia związane z sankcjami nałożonymi na Rosję i rosyjskich oligarchów w związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie wymagają szybkiej reakcji po stronie instytucji finansowych. Również, a może przede wszystkim, w tym obszarze - pisze Małgorzata Motyl, adwokat w kancelarii Penteris.
Małgorzata Motyl
26.04.2022
Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
Skutki finansowe planowanych od 1 lipca 2022 roku podwyżek dla pracowników dotkną sektor usług medycznych realizujący świadczenia na zasadach rynkowych. To oznacza, że one będą musiały zapłacić więcej pracownikom, ale nie dostaną z tego tytułu dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego rynek komercyjny apeluje o wyłączenie podmiotów prywatnych z obowiązkowych podwyżek.
Jolanta Ojczyk
26.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski