W ten weekend można już iść do kina, nie jest to jednak specjalnie dobry pomysł na randkę w Walentynki. Rozporządzenie stawia bowiem precyzyjne warunki - widzowie muszą zajmować co drugi fotel, chyba że wspólnie gospodarują. Nie zdradza natomiast, jak obsługa kin ma to weryfikować. Zdaniem prawników rząd po raz kolejny nakłada covidowe nakazy nie do wykonania.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
13.02.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu, skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami szkolenia, a także likwidacja skierowania na badania i kursy reedukacyjne - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt zmian w przepisach dotyczących uzyskiwania uprawnień przez kierowców.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Administracja publiczna
W ciągu dwóch tygodni do wykazu prac Rady Ministrów powinna trafić tzw. ustawa odległościowa, która ma zliberalizować i uelastycznić obecne uregulowania odległościowe, w tym budowy domów w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Według wcześniejszych zapowiedzi, miało to nastąpić już w ubiegłym roku.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Budownictwo
Ambicją rządu jest, żeby administracja nie „odstawała” cyfrowo od przedsiębiorców – mówił premier. Cyfryzacja będzie jednym z podstawowych filarów „nowego polskiego ładu”, który w najbliższych kilku tygodniach rząd chce przedstawić. Podczas spotkania z Radą do Spraw Cyfryzacji Mateusz Morawiecki mówił też o bezpieczeństwie cyfrowym jako wyznaczniku nowoczesnej suwerenności.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
Co do zasady, by dostać wsparcie z tarczy branżowej 6.0 trzeba mieć właściwy kod PKD jako dominujący. Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju zdaje sobie jednak sprawę, że to nie jest system doskonały. Dlatego jego resort pracuje nad innymi rozwiązaniami. Podstawą wsparcia dla lokali i sklepów w galeriach handlowych mają być umowy najmu.
Jolanta Ojczyk
12.02.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Firma telekomunikacyjna UPC Polska, która pobierała, mimo braku zgody klientów, płatności za aktywowaną usługę „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, została zobowiązana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do do zakończenia szkodliwej dla konsumentów praktyki oraz przyznania im rekompensaty. Decyzja jest prawomocna.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Decyzja administracyjna zaczyna funkcjonować w obrocie prawnym od momentu jej skutecznego doręczenia. Z tą też chwilą należy utożsamiać uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie upoważniające do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego - wyjaśnia Maria Kopytowska z LEX Budownictwo.
Maria Kopytowska
12.02.2021
Budownictwo
Za wystarczający dowód na udokumentowanie eksportu uznaje się dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w formie elektronicznego zbiorczego komunikatu IE-599 otrzymany od firmy kurierskiej. Zatem eksporter, dysponując elektronicznym zbiorczym komunikatem IE-599 w wersji XML, ma prawo do 0 - proc. stawki VAT.
Krzysztof Klimek
12.02.2021
VAT Rachunkowość
Obowiązująca od września ubiegłego roku nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego stworzyła nowe możliwości w zakresie rozstrzygania sporów uchwałowych na gruncie prawa spółek przez sądownictwo arbitrażowe - mówi dr Konrad Czech, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. I zachęca do korzystania z arbitrażu zamiast drogi sądowej.
Prawo.pl
12.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Spółki Zmiany w k.p.c.
Czy można ukarać właściciela sklepów za prowadzenie handlu w niedziele i święta mimo zakazu, jeśli zadeklarował on przeważającą działalność inaczej niż w rzeczywistości ją wykonuje, np. deklarował handel pieczywem, a sprzedaje papierosy - odpowie Izba Karna Sądu Najwyższego. Dodatkowo SN powinien odpowiedzieć, czy jest dopuszczalne sumowanie przeważającej działalności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2021
Prawo karne Prawo pracy Prawo gospodarcze

Skarbówka komplikuje wydawanie interpretacji podatkowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Z ostatnich doświadczeń doradców podatkowych wynika jednoznacznie, że skarbówka komplikuje i celowo wydłuża proces wydawania interpretacji. Każe podatnikom uzupełniać wnioski o udzielenie odpowiedzi, albo np. rozpatrując kwestię podatku dochodowego, prosi o przesłanie potwierdzenia rejestracji do VAT. Wiele wniosków pozostawia też bez rozpatrzenia.
Krzysztof Koślicki
12.02.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego oraz zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych - to najważniejsze cele przygotowywanej przez rząd nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt został skierowany na Komitet Stały przy Radzie Ministrów.
Krzysztof Sobczak
11.02.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Resort finansów nie planuje umożliwienia przedsiębiorcom rozliczenia rocznego podatku przez ministerialny system Twój e-PIT. Przedsiębiorcy nie mogą także liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Takie wnioski wynikają z odpowiedzi resortu na najnowsze interpelacje poselskie.
Krzysztof Koślicki
11.02.2021
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Składka od reklamy - unijny Trybunał może uratować polskie media

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Finanse
Ministerstwo Finansów do 16 lutego czeka na uwagi i propozycje do projektu przepisów dotyczących planowanego podatku od przychodów z reklam. Jest jednak mało prawdopodobne, że rząd zrezygnuje z wprowadzenia nowej daniny. Ostatnią deską ratunku dla polskich mediów może okazać się Trybunał Sprawiedliwości UE, którego ostatnie wyroki stają w obronie pluralizmu w mediach.
Krzysztof Koślicki
11.02.2021
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Finanse
W Dzienniku Ustaw została już opublikowana nowelizacja rozporządzenia określającego obostrzenia, jakie będą obowiązywać w Polsce od 12 lutego. Zgodnie z zapowiedzią rządu otwarte zostaną hotele, kina, stoki narciarskie, ale nie tylko. Ruszą też korty tenisowe, salony masażu, sauny i solaria. Te ostatnie niestety nie w hotelach. Siłownie, aquaparki nadal pozostają zamknięte.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
11.02.2021
Koronawirus a prawo
Obowiązek zachowania lojalności oraz poufności umowy i kary za niedotrzymanie tej klauzuli były dozwolone i zgodne z zasadami współżycia społecznego - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Spółka, na skutek ujawnienia treści umowy musiała ponieść koszty na odbudowę swego wizerunku i reagowanie na fałszywe informacje w prasie lokalnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2021
Prawo cywilne
Wielkie platformy społecznościowe będą musiały informować użytkowników o usunięciu posta, wprowadzić jasny mechanizm składania skarg i rozstrzygania sporów. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie, nad którym pracuje Unia. W Polsce w tym samym czasie pojawił się projekt, który ma chronić wolność słowa, ale... na odwrót. Wysokie kary mają być za usunięcie posta.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
11.02.2021
Nowe technologie

Sędzia Bednarczyk: Umowa kredytu nieważna, ale co z rozliczeniem?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Gdy coraz więcej umów na kredyty indeksowane w walutach obcych ulega unieważnieniu, przed sądami staje poważne pytanie o to, jak w takiej sytuacji rozliczyć relację pomiędzy bankiem i klientem, a szczególnie jak odnieść się do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia - zastanawia się sędzia Piotr Bednarczyk. I z nadzieją czeka na uchwałę Sądu Najwyższego.
Piotr Bednarczyk
11.02.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W dobie pandemii, wiele firm decyduje się pokryć koszty testów wykrywających zakażenie lub antygeny COVID-19 u swoich pracowników i współpracowników. Aby tego typu wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych, trzeba spełnić kilka warunków. Szczególną ostrożnością muszą się wykazać zwłaszcza prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze.
Krzysztof Koślicki
11.02.2021
CIT PIT Koronawirus a prawo
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Zastąpi ona na tym stanowisku zmarłego na początku tego roku Andrzeja Kwalińskiego. W uroczystości uczestniczyli Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu i poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy BHP
Orzecznictwo dotyczące podatku od nieruchomości od urządzeń technicznych nie jest jednolite. Szczególnie ostatnie wyroki odbiegają od wypracowanego przez lata stanowiska. W praktyce w stosunku do takich samych lub bardzo podobnych obiektów możliwe jest wyróżnienie dwóch, przeciwstawnych linii orzeczniczych – pisze Patrycja Pazik z Deloitte.
Patrycja Pazik
10.02.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Telewizje, stacje radiowe i informacyjne portale internetowe wstrzymały w środę przekaz w proteście przeciwko zapowiadanej "składce" od reklam. Tymczasem przedstawiciele rządu uspokajają, że to dopiero projekt, a Ministerstwo Finansów sugeruje, że planowany podatek obejmie cyfrowych gigantów i zagranicznych wydawców. I rząd zachęca wydawców do udziału w konsultacjach.
Krzysztof Sobczak
10.02.2021
Rynek i konsument CIT
Podnoszenie podatków w kryzysie nie jest rozwiązywaniem problemów polskiej gospodarki. Za dodatkowe opodatkowanie reklam zapłaci cała gospodarka i konsumenci, a w efekcie budżet państwa. Niezrozumiałe jest rozgraniczenie planowanych stawek podatkowych w zależności od formatu reklamy – twierdzą przedsiębiorcy.
Krzysztof Koślicki
10.02.2021
Doradca podatkowy Finanse
Od rana w środę, zamiast stałych programów, część telewizji nadaje specjalny komunikat w ramach wspólnej akcji "Media bez wyboru". Na portalach internetowych, m.in. TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie przeczytają żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki.
Agnieszka Matłacz
10.02.2021
Jeśli za kilka miesięcy okaże się, że firmy, które wybrały w tym roku ryczałtowy podatek dochodowy, tzw. estoński CIT, nie spełniły ustawowych warunków, będą one musiały zapłacić znacząco wyższą daninę. Problem jednak w tym, że wypełnienia przesłanek nie da się przewidzieć teraz. Dla wielu może to być skrajnie niekorzystne rozwiązanie.
Krzysztof Koślicki
10.02.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Decyzja nie weksel – in blanco nie przejdzie

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Goście jedli bez maseczek, co "lekceważyło wysiłki Państwa Polskiego” – wynika z uzasadnienia decyzji Sanepidu, dotyczącej jednego z warszawskich barów. Nazwę lokalu i numer protokołu dopisano długopisem do wydrukowanego "gotowca" uzasadnienia. Rodzi to poważne obawy o to, w jakim stopniu organ zbadał stan faktyczny, którego dotyczy rozstrzygnięcie.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
10.02.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Który dzień jest następnym dniem wolnym od pracy, jeśli krwiodawca oddał w piątek krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 - sobota czy poniedziałek? Prawnicy wskazują, że istnieje ryzyko nadużywania tego przepisu - może dojść do sytuacji, w której pracownicy będą żądać zarówno dnia wolnego, jak i podwójnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Raiffeisen Bank domaga się od państwa Dziubaków, którzy wygrali sprawę przed TSUE, zwrotu zwaloryzowanego o inflację kapitału oraz kosztów poniesionych w związku z bezumownym korzystaniem z pieniędzy, po stwierdzeniu nieważności umowy o kredyt we frankach. Umowa opiewała na 400 tys. złotych, bank żąda blisko dwa razy tyle. Zdaniem prawników, to sposób na zastraszenie szerszej rzeszy frankowiczów, bo bank nie ma prawa do takiego wynagrodzenia.
Jolanta Ojczyk
10.02.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Przedsiębiorca wiedział, że naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych jest istotne, a mimo to zrezygnował z zawiadomienia osób, których one dotyczą. Nie powinien więc być zaskoczony karą nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z brakiem należytej współpracy z organem nadzorczym.
Katarzyna Gorzkowska
09.02.2021
RODO
Przepis prawa budowlanego pozwalający na karanie za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami jest niekonstytucyjny. Tak uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ustawodawca nie sprecyzował bowiem o jakie przepisy chodzi, czy prawa budowlanego, czy też inne, np. rozporządzenia. W efekcie nie można karać grzywną czy więzieniem, np. za brak pozwolenia na użytkowanie.
Jolanta Ojczyk
09.02.2021
Budownictwo