Aż 57,53 proc. Polek twierdzi, że jest niedostatecznie wynagradzana – wynika z najnowszego raportu ADP. Luka płacowa w pensjach kobiet i mężczyzn stale się powiększa, a jak ujawnia ten raport, sytuacja w obszarze równości płac w ciągu ostatnich trzech lat w dwóch trzecich (65,31 proc.) polskich firm nie uległa poprawie lub się pogorszyła.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Rynek Prawo pracy
Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przepis nakładający na przedsiębiorcę sztywną karę za niedopełnienie obowiązku z zakresu prawa przedsiębiorców jest zgodny z ustawą zasadniczą. Sąd, który zajmował się sprawą doszedł bowiem do wniosku, że tego typu regulacja może nie tylko naruszać prawo sędziego do indywidualnej oceny sprawy, ale wręcz godzić w zasadę swobody działalności gospodarczej.
Inga Stawicka
26.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Energetyka
Powrót do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Należy go złożyć pracodawcy w formie pisemnej. Wniosek ten jest skuteczny już od momentu przekazania go pracodawcy. Pracodawca nie uwzględni jednak wniosku złożonego przez uczestnika PPK po osiągnięciu 70. roku życia.
Anna Puszkarska
26.05.2023
Prawo pracy Finanse PPK
Obowiązek poddania przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie od rozmiarów tego przedsięwzięcia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że prawo Unii stoi na przeszkodzie ustalaniu progów na takim poziomie, że w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie przedsięwzięcia pewnego typu byłyby z góry zwolnione z obowiązku przeprowadzenia takiej oceny. 
Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Administracja publiczna Budownictwo

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują mniej niż połowę powierzchni użytkowej. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest prawidłowa klasyfikacja budynku.
Monika Pogroszewska
26.05.2023
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
Najemcy mieszkań w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus, będą mogli stać się ich właścicielami na lepszych niż dotychczas zasadach. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z PFR przygotowało pakiet rozwiązań, dzięki którym zainteresowani najemcy będą mogli je wykupić na własność korzystając z preferencyjnych warunków.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023
Finanse Nieruchomości
Wykorzystanie czata GPT do przygotowywania dokumentów prawniczych, sposoby na zadbanie o cyberbezpieczeństwo w kancelarii i wyzwania (oraz zagrożenia), które wiążą się z coraz szerszym korzystaniem ze sztucznej inteligencji również w obszarze usług prawnych. To tylko niektóre tematy poruszane podczas konferencji „Legal Tech – czyli nowe technologie w praktyce prawniczej”. Wolters Kluwer Polska jest partnerem medialnym wydarzenia.
Inga Stawicka
25.05.2023
Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Byli przedsiębiorcy mają problemy z odzyskaniem nadpłaconej składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Wiele osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2022 r., a w tym roku zdecydowało się z niej zrezygnować, ma problemy z odzyskaniem nadpłaty składki zdrowotnej, ponieważ zlikwidowali konto bankowe, z którego opłacali składki na ubezpieczenie społeczne. Nowego nie mogą wpisać do elektronicznego wniosku, bo system nie pozwala. Zdaniem ZUS jest sposób, by pieniądze odzyskać.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Za świadczone na rzecz innego podatnika usługi, usługodawca jest zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia następnego miesiąca. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku świadczenia usług reklamowych i związanym z nim okresem walidacji. Potwierdza to niedawna interpretacji dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
25.05.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do kwoty 8 tys. zł, a klienci - do 20 tys. zł. W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej limit ten jest zbyt niski, szczególnie w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca. Sytuacja może być kłopotliwa dla sektora MŚP, a szczególnie dla handlu. Postulują zmianę przepisów.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023
Małe i średnie firmy Finanse
Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.
Krzysztof Koślicki
25.05.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Bez żadnego opóźnienia wprowadzono do Bazy Danych o Odpadach (BDO) funkcjonalności umożliwiające wystąpienie o wpis do rejestru firmom wprowadzającym i udostępniającym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Mogą to robić już od 24 maja, czyli od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Zofia Jóźwiak
25.05.2023
Środowisko Odpady Prawo gospodarcze
Wybór miejsca przechowywania poszczególnych wniosków pracowniczych związanych z kwestiami czasu pracy w części przypadków uzależniony jest od podstawy wnioskowania. Niektóre wioski „o to samo” umieszczane są bowiem w aktach osobowych lub w pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w zależności od tego, na który przepis przy składaniu wniosku powołał się pracownik.
Marek Rotkiewicz
25.05.2023
Prawo pracy
Za trzy tygodnie TSUE rozstrzygnie, czy można udzielić zabezpieczenia i zwolnić frankowicza z obowiązku płacenia rat w sytuacji, kiedy nie spłacił jeszcze całkowicie kwoty kapitału. Wskazówką, w którym kierunku może pójść trybunał, jest jego wyrok sprzed dwóch miesięcy. Zgodnie z nim, krajowy sąd nie powinien uwzględniać sytuacji banku badając wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023
Banki Kredyty frankowe
Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale będzie to działalność ograniczona. Istotna część dozwolonej działalności ma charakter pasywno-inwestycyjny. Do tego jedynie realizując działalność dozwoloną, czyli wynikającą z nowej ustawy, fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej - piszą Michał Lejman i Marek Paszczela z Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Michał Lejman Marek Paszczela
25.05.2023
Domowe finanse Spółki Prawo gospodarcze

Inwestujący na rynku nieruchomości też mają prawo do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sprzedający mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia uniknie podatku, gdy zainwestuje w nowy lokal. Nie ma znaczenia, że posiada już kilka innych mieszkań w tej samej miejscowości, ani to, do czego te lokale wykorzystuje. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji. Według ekspertów to znacząca zmiana podejścia na korzyść podatników.
Monika Pogroszewska
25.05.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zwiększenie odległości domów mieszkalnych od innych działek, więcej zieleni, placów zabaw i generalne zwiększenie komfortu mieszkańców - to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia resortu rozwoju, który ma zapobiec szerzeniu się tzw. patodeweloperki. Zdaniem ministerstwa, propozycja wyważa zarówno interes mieszkańców, jak i deweloperów i inwestorów.
Inga Stawicka
24.05.2023
Budownictwo

ZUS: Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 1 czerwca

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za rok 2022 jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot - przypomina ZUS. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie dokumentu przez PUE ZUS tylko do 1 czerwca.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W porównaniu z poprzednimi latami zauważalna jest pewna poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy - spadły wskaźniki wypalenia zawodowego oraz ilość zachowań wykluczających. Natomiast przytłaczająca większość badanych (92 proc.) wskazuje, że ich pracodawca nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia płci w pracy. Kobiety z mniejszości etnicznych oraz należące do społeczności LGBT+ częściej doświadczają dyskryminacji – wynika z raportu Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Rynek Prawo pracy
Nazwa Emmentaler jest odbierana przez konsumentów jako oznaczająca rodzaj sera, a więc taki termin nie może podlegać ochronie jako unijny znak towarowy - stwierdził Sąd Unii Europejskiej. I wyjaśnił, że zakres ochrony nie może obejmować oznaczeń, które zostaną uznane za wskazanie rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, czasu produkcji lub innej właściwości rozpatrywanych towarów.
Krzysztof Sobczak
24.05.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
17 maja 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt gruntownej reformy Unii Celnej UE. Jej założeniem jest uproszczenie, cyfryzacja i wzmocnienie bezpieczeństwa procesów celnych, co stanowi odpowiedź na liczne wyzwania, z jakimi obecnie borykają się służby celne oraz przedsiębiorcy – pisze Wojciech Krajewski z KPMG w Polsce.
Wojciech Krajewski
24.05.2023
Doradca podatkowy Finanse
Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Projekt ustawy zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczone możliwość zbywania biogazowani. Projekt został właśnie skierowany do drugiego czytania.
Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
24.05.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
328 firm z Dolnego Śląska bierze udział w konkursie ZUS. W całej Polsce złożonych zostało 5155 wniosków, a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym (3 987). To najwyższa wartość na tle dotychczasowych konkursów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Najwięcej wniosków zostało wysłanych w województwie Wielopolskim - 660, najmniej w Lubuskim - 111.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Prawo pracy BHP
Kiedy wiosną z rządu popłynęły sygnały, że wznowiony może zostać Polski Bon Turystyczny, wielu rodziców z nadzieją czekało na szczegóły tego wsparcia. Teraz jednak wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy rozwiewa nadzieje i rodziców, i branży turystycznej - Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej - mówi.
Agnieszka Matłacz
24.05.2023
Domowe finanse
Koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących na Białoruś i do Rosji. Od 1 czerwca 2023 roku, przekraczając granice z tymi krajami, zmotoryzowani będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. To największa zmiana w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty.
Regina Skibińska
24.05.2023
Prawo cywilne
Już 30 maja rozpocznie się tegoroczna edycja Compliance & Integrity Days. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną omówione najważniejsze i aktualne problemy, które stoją obecnie przed działami compliance. Istotnym elementem dyskusji ma być również kwestia wykorzystywania sztucznej inteligencji w firmach.
Inga Stawicka
24.05.2023
Compliance

Kurator spadku nie jest podatnikiem VAT

VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Kuratora spadku nie można uznać za podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach zarządu majątkiem spadkowym. Nie jest on spadkobiercą, a jedynie zarządcą majątkowym. Kwota pobrana przez kuratora od nabywcy części majątku gromadzona jest na koncie powierniczym i nie ma bezpośrednich korzyści z umowy sprzedaży. Potwierdziła to skarbówka w niedawnej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
24.05.2023
VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma przekształcić się w megabazę danych o budynkach i lokalach. Śląski Związek Gmin i Powiatów oszacował, że realizacja projektu, tylko po stronie samorządów, będzie kosztowała około 1 mld zł. Samorządowcy wskazują, że nie mają narzędzi, aby pozyskiwać wiele danych, które wymienia projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Robert Horbaczewski
24.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Mniej plastikowych jednorazówek w sklepach i restauracjach - nowe prawo już obowiązuje

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Z rynku będą stopniowo znikać plastikowe patyczki do uszu i styropianowe opakowania do żywności na wynos. Inne jednorazówki z tworzyw sztucznych będą musiały być znakowane, a przedsiębiorcy zapłacą za ich wprowadzanie do obrotu. Dziś, 24 maja, wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Ale sklepy, bary czy restauracje mogą nadal używać nabytych wcześniej wyrobów, do wyczerpania zapasów.
Zofia Jóźwiak
24.05.2023
Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Prezes komunalnej spółki nie chciał udostępnić faktur związanych z wynajmem obiektów sportowych. Odmówił, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny i jej szczegółowe elementy składowe. Natomiast waloru takiego nie mają same ceny.
Dorian Lesner
24.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski