Prawo.pl
Absolutorium oznacza z jednej strony akceptację działań zarządu, z drugiej – stanowi też wyraz poparcia dla dalszego działania. Co jednak w sytuacji, kiedy w późniejszym czasie okaże się, że pewne działania zarządu były niekorzystne dla spółki - zastanawia się Marta Hermanowicz, adwokat, zastępca szefa Działu Prawa Karnego w Filipiak Babicz Legal sp.k.
Marta Hermanowicz
16.07.2024
Spółki
W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.
Marek Rotkiewicz
16.07.2024
Prawo pracy
Ważą się losy Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który planuje stworzyć ministerstwo spraw wewnętrznych. Przeciwny jest resort finansów. Nie chce, żeby środki budżetowe płynęły do kolejnego zewnętrznego funduszu, co w ostatnich latach było bardzo popularną praktyką. Natomiast KGHM i Orlen, które mają wpłacać grube miliardy na jego funkcjonowanie, wytykają dziury w zasadach finansowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.07.2024
Administracja publiczna Spółki

Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po prostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.
Jakub Bar
16.07.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
Usługi, za które sprzedawcy otrzymują od osób fizycznych zapłatę przelewem za pomocą aplikacji BLIK i kartą płatniczą przez terminal płatniczy, mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Warunkiem jest, by z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.
Marcin Szymankiewicz
16.07.2024
VAT
Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8 proc. W sumie, jak podał w poniedziałek GUS, osób wykonujących pracę w tych podmiotach było niewiele ponad 4 miliony, podczas gdy w całej gospodarce pracę wykonywało 15,1 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Prawo pracy Rynek pracy
12 lipca 2024 roku rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej. Ten kluczowy dokument określa ramy regulacyjne dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już nad projektem ustawy, która pozwoli na stosowanie AI Act w Polsce.
Ret
15.07.2024
Nowe technologie
Mimo że od wejścia w życie RODO minęło już sześć lat, w dalszym ciągu stwarza ono nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres jego obowiązywania. Nie bez znaczenia są także dotkliwe sankcje, jakie grożą za nieumiejętne przetwarzanie danych osobowych. Stanowią one jeden z głównych czynników, z powodu których boimy się przekroczyć granice wyznaczone nam przez RODO, ale czy ten strach jest uzasadniony - zastanawiają się Anna Maksymiuk, adwokat oraz Maja Graczyk, aplikantka adwokacka w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
Anna Maksymiuk Maja Graczyk
15.07.2024
RODO Prawo europejskie
Ponad 106 mln zł ma zapłacić PayPal Europe za stosowanie niedozwolonych postanowień w umowach. - Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Agnieszka Matłacz
15.07.2024
Ochrona konkurencji
Od kilku tygodni banki masowo wysyłają do frankowiczów wezwania do zwrotu kapitału kredytu. Powody są dwa. W tym roku wcześniej banki rozpoczynają "akcję" przerywania biegu przedawnienia kolejnego "rocznika" kredytobiorców. Tym razem dotyczy to  osób, które zaciągnęły kredyt w 2021 r. Ale nie tylko o to chodzi. Banki planują naliczać również odsetki za opóźnienie za okres po terminie wskazanym w wezwaniu na zwrot środków, co zdaniem prawników frankowiczów jest działaniem bezprawnym. 
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2024
Banki Kredyty frankowe
Sprawa karna i prokurator ma grozić pracodawcom, którzy nie zapewnią przedstawicielom związków zawodowych dostępu na teren zakładu pracy lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę. O taką możliwość związkowcy zabiegają już od paru lat, ale dopiero teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na wprowadzenie stosownych przepisów. Prawnicy mówią wprost o wrzutce legislacyjnej, która ma zapewnić związkom bardzo szerokie uprawnienia i to bez wyraźnie wskazanego celu.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Prawo pracy
Spółka działająca w Polskiej Strefie Inwestycji nie może być zwolniona z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nie ma znaczenia, że nie uzyskała w PSI żadnego dochodu i nie skorzystała de facto ze zwolnienia z podatku na działalność w PSI. Tak twierdzi teraz skarbówka. Prawnicy zwracają uwagę, że to rozstrzygnięcie sprzeczne nie tylko z wcześniejszymi interpretacjami, ale również z literalnym brzmieniem przepisu.
Monika Pogroszewska
15.07.2024
CIT Doradca podatkowy
Nadal nie jest karalne uporczywe nękanie dłużników przez pracowników firm windykacyjnych w celu zwrotu wierzytelności. Przestępstwo takie nie zostało bowiem wprowadzone do kodeksu karnego przy jego zmianie w 2022 r. - uważa RPO. W ocenie resortu sprawiedliwości aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają dostateczną ochronę przed działaniami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się windykacją wierzytelności i nie istnieje konieczność zmian legislacyjnych w proponowanym przez RPO zakresie.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Finanse
Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie
Spółka posiadała jednoosobowy zarząd. W Krajowym Rejestrze Sądowym wskazano jednak, że do składania oświadczeń wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że ujawniony sposób reprezentacji obowiązuje jedynie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, więc jedyny członek zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie.
Dorian Lesner
14.07.2024
Spółki Prawo gospodarcze
Osoba z niepełnosprawnością, która prowadzi własną działalność gospodarczą, może otrzymać m.in. dofinansowanie do odsetek kredytów czy refundację składek emerytalnych i rentowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Problem w tym, że informacja nie zawsze dociera do osób zainteresowanych, które często przypadkiem dowiadują się o tych możliwościach.
Beata Dązbłaż
13.07.2024
Małe i średnie firmy Niepełnosprawność
Z budową ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m najczęściej nie będzie się wiązał wymóg uzyskania ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przypadku wyższych ogrodzeń inwestor będzie mógł przystąpić do robót budowlanych dopiero na podstawie zgłoszenia. Najlepiej dokonać go przynajmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
Katarzyna Niemiec
13.07.2024
Nieruchomości
Mimo zmiany interpretacji dotyczących małżeńskich fundacji rodzinnych, osoby planujące założenie takiej fundacji, powinny zachować ostrożność. Żeby wszystkie wypłaty dla fundatorów były w całości zwolnione z PIT, trzeba dotrwać w związku małżeńskim do ostatniej wypłaty ze wspólnej fundacji. Rozwód oznaczać będzie bowiem perturbacje podatkowe dla fundatorów – pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.
Michał Kwaśniewski
13.07.2024
PIT
Sejm przyjął w piątek bez poprawek Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawę wprowadzającą jego przepisy. Obie ustawy implementują do polskich regulacji przepisy m.in. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ustawy trafią teraz do Senatu.
Ret/PAP
12.07.2024
Prawo gospodarcze
Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń to 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu przeprowadzimy zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej w MS wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski
Ret/PAP
12.07.2024
Nowe technologie E-doręczenia
10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M. Zawieska oraz dyrektora generalnego MRPiPS Liwiusza Laski. Tematem spotkania było zapewnienie pracownicom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy w gorące dni – poinformowało właśnie ministerstwo.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024
Prawo pracy BHP
Sektor logistyczny i e-commerce rządzi się nieco innymi prawami niż praca biurowa, w której jednym z popularnych benefitów jest praca zdalna. W logistyce liczy się efektywność procesów, automatyzacja i zespół, przy czym ten ostatni czynnik jest kluczowy dla pracodawców. Stąd popularnymi benefitami oferowanymi przez pracodawców są darmowy transport do pracy oraz specjalistyczne szkolenia.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce zdjąć ciążący na nim obowiązek sprawdzania, czy układ zbiorowy pracy jest zgodny z prawem przed wpisaniem go do właściwego rejestru, prowadzonego przez siebie jako organ uprawniony. Teraz o tym ma decydować sąd. Zdaniem prawników to urealnienie przepisów. Poza sądową kontrolą pozostaną porozumienia zbiorowe, a pracodawcy będą musieli je zgłaszać do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024
Prawo pracy
Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił ostatnio powództwo wniesione przez miejskiego rzecznika konsumentów, w imieniu grupy liczącej blisko pięciuset frankowiczów i orzekł, że bank ponosi wobec członków grupy odpowiedzialność za zamieszczenie w umowach kredytu nieuczciwych postanowień wiążących wysokość rat kredytu i salda zadłużenia z kursem CHF wyznaczanym przez ten bank. Wyrok jest interesujący ze względu na sposób rozstrzygnięcia kwestii dotyczących pozwu grupowego - pisze Marcin Szymański, adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.  
Marcin Szymański
12.07.2024
Banki Kredyty frankowe
Błąd oferenta nie zawsze oznacza wykluczenie z przetargu. Oczywistą omyłkę poprawi zamawiający, dlatego trzeba ją jak najszybciej zgłosić. A gdy jej nie uwzględni i wykluczy wykonawcę z przetargu, pozostaje możliwość odwołania się i szansa na zmianę decyzji przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zgubna dla wykonawcy może okazać się zarówno rutyna, jak i brak doświadczenia, a nawet niestaranne przekopiowanie kilku liter i cyfr.
Zofia Jóźwiak
12.07.2024
Zamówienia publiczne

W wakacje łatwiej o mandat od skarbówki

Ordynacja VAT Małe i średnie firmy
Blisko jedna czwarta sprzedających nie wystawia paragonów – taki jest wynik kontroli przeprowadzonych przez skarbówkę w ramach tzw. nabyć sprawdzających, podczas których urzędnik wciela się w klienta. Za wykroczenia skarbówka wystawia co roku średnio 100 tys. mandatów karnych, których średnia kwota wynosi ok. 1000 zł. Eksperci zwracają uwagą, że liczba mandatów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym wysokim poziomie. Zdarzają się też kary dla płatników za nawet niewielkie opóźnienia we wpłacie pobranego podatku.
Monika Pogroszewska
12.07.2024
Ordynacja VAT Małe i średnie firmy
Inwestycje w Warszawie nie zostaną prawdopodobnie sparaliżowane. W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji prawa lotniczego, który zezwala na wydawanie warunków zabudowy dla terenów objętych planem generalnym lotniska Okęcie. To kolejna już próba zmiany przepisów.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.07.2024
Budownictwo
W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub ograniczenie liczby dotkniętych nim pracowników, lub w każdym razie złagodzenie jego konsekwencji – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Jednym z obowiązków członka zarządu jest prowadzenie spraw spółki, w tym finansowych. Obowiązek ten ma osobisty charakter, więc oddanie zarządzania spółką osobie spoza zarządu lub godzenie się na to, nie zwalnia z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji i odpowiedzialności za ich niedopełnienie. Okoliczność ta nie może więc stanowić przesłanki zwalniającej z odpowiedzialności za zaległości podatkowe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
11.07.2024
Spółki Prawo gospodarcze
Prezes UODO, uważa, że trzeba zmienić prawo telekomunikacyjne tak, by przy okazji ścigania naruszeń prawa autorskiego, nie pobierać informacji dotyczących innych aspektów życia danej osoby w zakresie dostępu organów ścigania do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Takie są konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-470/21.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.07.2024
RODO