Prawo.pl
Każdy z nas jest inny - to truizm, choć mimo wszystko często zapomniany. Ta różnorodność dochodzi do głosu w różnych sytuacjach, także w biznesie. Coraz głośniej wybrzmiewa potrzeba zbudowania nie tylko różnorodnego, ale również sprawiedliwego oraz włączającego miejsca pracy (DEI). To właśnie jedno z wyzwań współczesności, na jakie odpowiada ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bliżej Siebie”.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024
Prawo pracy
Systemy oparte na sztucznej inteligencji to dla firm często szansa na rozwój, jednak szybki postęp nowych technologii to też zagrożenia - również w obszarze danych osobowych. W ich eliminowaniu pomóc mają przepisy przełomowego AI Act, który został właśnie ostatecznie przyjęty. Firmy nie mogą jednak zapominać o tym, że nie zastąpi on RODO, a oba rozporządzenia mają wzajemnie się uzupełniać. Oznacza to również więcej obowiązków.
Inga Stawicka
24.05.2024
Nowe technologie RODO Prawo unijne
Zmiana priorytetów Publicznych Służb Zatrudnienia, nastawienie na rynek, klienta i potrzeby przedsiębiorców czy bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku kierunki działania: aktywizacja biernych zawodowo czy chcących się przekwalifikować rolników - przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Pytanie tylko, czy wytyczony przez jego autorów kierunek, czyli usprawnienie funkcjonowania urzędów pracy, jest właściwy. Prawnicy mają wątpliwości.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne
Od 1 lipca rachunki za prąd wzrosną o niemal 30 proc., a za gaz - o ok. 15 proc. Stanie się tak, ponieważ, mimo przedłużenia rozwiązań osłonowych, inaczej będą ustalane stawki maksymalne taryf. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że bez interwencji ustawodawcy rachunki za prąd byłyby jeszcze wyższe. Senatorowie zdecydowali się na zgłoszenie poprawek, które w czwartek zostały zatwierdzone przez Sejm.
Inga Stawicka
23.05.2024
Rynek i konsument Energetyka
Nie każdy wie, że o interpretację indywidualną można wystąpić również w innych sprawach. Prawo Przedsiębiorców umożliwia przedsiębiorcom złożenie wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - pisze Ewa Wiśniewska, adwokat, Associate w kancelarii  CK Partners .
Ewa Wiśniewska
23.05.2024
Spółki Małe i średnie firmy
Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Finanse publiczne Akcyza
Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia wynagrodzeń czy wzrostu szarej strefy. Dominujący głos w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia powinni mieć partnerzy społeczni – pisze prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Jacek Męcina
23.05.2024
Prawo pracy
Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn. Aż 52,8 proc. ogółu pracujących stanowili mężczyźni. Udział kobiet był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Do aplikacji mObywatel wprowadzono nową usługę, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom. Umożliwia ona gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi działalności gospodarczej oraz informacji o zarejestrowanej firmie, co zdaniem resortu rozwoju pozwoli na oszczędność czasu i lepszą organizację pracy.
Ret
23.05.2024
Spółki Małe i średnie firmy
Jeszcze do niedawna na rynku pracy mieliśmy do czynienia z pokoleniami, które podejmując pierwsze zatrudnienie, często wiązały się z jedną firmą na długie lata. Dziś sytuacja jest zupełnie odmienna. 46 proc. pracowników w wieku 55-65 lat deklaruje, że w swojej pierwszej pracy spędzili więcej niż pięć lat - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Dla 46 proc. badanych z pokolenia Z ten czas wyniósł maksymalnie pół roku. W podejściu do stawiania pierwszych kroków w karierze widać znaczne różnice międzypokoleniowe.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania tych wierzytelności, nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli przez sędziego komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2024
Prawo cywilne Upadłość

Ustawa o wakacjach składkowych bublem prawnym

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Nie wiadomo, kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych i czy ustawowy limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, przesądzający o prawie do tych wakacji, uwzględnia też płatnika. Dodatkowo, osoba, która dla celów PIT jest tzw. małym podatnikiem, może w ogóle nie skorzystać z nowej ulgi. Podobnie jak przedsiębiorcy prywatnie zatrudniający nianie. Zdaniem prawników, to, że ustawa już na etapie uchwalenia budzi poważne wątpliwości, jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Albo więc Senat wprowadzi konieczne zmiany, albo natychmiast będzie potrzebna jej nowelizacja.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.
Monika Strzelecka-Kiray Magdalena Warzecha
23.05.2024
Prawo unijne
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.
Robert Horbaczewski
23.05.2024
Administracja publiczna
Objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników, zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy ze względu na miejsce zameldowania, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia na opłacenie np. kosztów szkolenia oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby poszukujące pracy, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiety lub 65 lat w przypadku mężczyzny to tylko niektóre propozycje nowych przepisów o rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
22.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy

Senat za ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w prywatnych domach. Wypłata "800 plus" i świadczenia "Dobry start" będzie powiązana z obowiązkiem szkolnym.
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
22.05.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. W środę Senat nie wniósł poprawek do ustawy, więc teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.
Monika Pogroszewska
22.05.2024
VAT KSeF

Wsparcie dla przedsiębiorców z ul. Marywilskiej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od czwartku eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku pożaru hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Chodzi m.in. o wszelkiego rodzaju ulgi m.in. odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2024
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje konta bankowe Polaków. Od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych 3112 - odpowiada resort. Korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024
Spółki Małe i średnie firmy Banki
Mimo że minęło sześć lat od wdrożenia w Polsce RODO, administratorzy wciąż mają problemy z jego stosowaniem w praktyce. Nadal też niezbędna jest edukacja. Dużym wyzwaniem okazuje się także ochrona danych osobowych w związku z coraz większą cyfryzacją życia - o tych oraz innych problemach rozmawiali dziś uczestnicy konferencji „Ochrona danych osobowych 2018-2024. Wyzwania w cyfrowej rzeczywistości”.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024
RODO
Wyroki NSA wskazują, jak ważne jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wszelkich materiałów mogących mieć wpływ na zastosowanie preferencji w WHT już na etapie składania wniosku. Organ dokonuje analizy wyłącznie przedstawionych mu w sprawie informacji i dokumentów, nie ma obowiązku gromadzenia dodatkowego materiału dowodowego - pisze Weronika Sydow, konsultant w ABC Tax.
Weronika Sydow
22.05.2024
Ordynacja CIT

Kolejna edycja Compliance & Integrity Day już 6 czerwca - trwa rejestracja

Nowe technologie Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne
6 czerwca br., już po raz siódmy, eksperci będą dyskutować o najważniejszych i najbardziej aktualnych tematach z obszaru compliance i integrity w ramach wydarzenia organizowanego przez Instytut Compliance. W tym roku agendę zdominowały zagadnienia prawodawstwa unijnego - m.in. walka z korupcją, whistleblowing, sankcje, sztuczna inteligencja czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wciąż można się rejestrować.
Inga Stawicka
22.05.2024
Nowe technologie Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe przepisy, które mają zapewnić kompleksowe uregulowanie rynku energii elektrycznej i gazu, dzięki którym UE będzie miała skuteczniejsze narzędzia do reagowania na ewentualne kryzysy. Mają one służyć także jak najszerszemu ograniczaniu importu gazu z Rosji i promowania ekologicznych alternatyw, m.in. wodoru. Zmiany są też związane z unijnym pakietem "Fit for 55".
Inga Stawicka
22.05.2024
Prawo unijne Energetyka
W ciągu roku powstało ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset czeka na rejestrację. To dużo więcej niż oczekiwano, co potwierdza, jak potrzebna była ta ustawa. Wiadomo już jednak, które elementy wymagają poprawy. Według prawników, należy doprecyzować kwestie prowadzonej przez fundacje działalności gospodarczej oraz opodatkowania świadczeń wypłacanych z fundacji. O wykładni niektórych przepisów zdecydują sądy administracyjne.
Monika Pogroszewska Inga Stawicka
22.05.2024
Prawo gospodarcze
Transgraniczne połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek z pewnością mocno ingerują w sytuację faktyczną oraz prawną pracowników. Kwestię tę dostrzegł ustawodawca unijny oraz polski, wprowadzając w tym zakresie szereg przepisów ochronnych. Ratio legis tychże przepisów pozostaje wskazanie, iż cel, jakim jest rynek europejski bez granic wewnętrznych dla przedsiębiorstw, powinien pozostawać w symbiozie z innymi celami integracji europejskiej - pisze dr Jonasz Kita.
Jonasz Kita
22.05.2024
Prawo pracy Spółki
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej - wskazuje prof. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Aleksandra Partyk
22.05.2024
Prawo cywilne
Nawet jeżeli pracodawca nie uregulował korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy, a pracownik korzysta z AI ogólnodostępnej, na służbowym komputerze, to naraża się na konsekwencje. Tym gorsze, gdy korzysta ze sztucznej inteligencji wbrew wyraźnemu zakazowi pracodawcy. Zwłaszcza, jeśli doprowadzi do ujawnienia np. tajemnicy przedsiębiorstwa – ostrzegają prawnicy. I radzą pracodawcom uregulowanie używania AI przez pracowników w pracy i na służbowym sprzęcie.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2024
Prawo pracy HR Nowe technologie
Krócej, bo tylko przez 1,5 roku, samorządy będą mogły żądać od właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi, podziale lub scaleniu działki, albo podłączeniu do wodociągu. Taka propozycja zmiany trafiła właśnie do Sejmu. Dla właścicieli nieruchomości to dobra wiadomość, gorzej z samorządami. Proponowany przepis przejściowy może nawet sparaliżować pobór tej opłaty.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024
Samorząd terytorialny Nieruchomości