Jedną z istotniejszych zmian w nowej ustawie deweloperskiej jest zdefiniowanie umowy rezerwacyjnej, która dotychczas była umową nienazwaną. Pozwoli to deweloperom swobodnie kształtować postanowienia takich umów, także niekorzystnie dla konsumentów. Uniemożliwiało to również ustalenie przez sądy jednolitej linii orzeczniczej - pisze adwokat Tomasz Gołembiewski.
Tomasz Gołembiewski
07.05.2022
Rynek i konsument Nieruchomości
Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.
Krzysztof Koślicki
06.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Rada Polityki Pieniężnej podniosła ósmy raz z rzędu, licząc od października ub. roku, stopy procentowe NBP. Tym razem obyło się bez niespodzianki, co oznacza, że główna stopa w odpowiedzi na ponad 12-procentowy galop inflacyjny wzrosła o 75 pb. do poziomu 5,25 proc. Tym samym raty kredytów mieszkaniowych uległy w praktyce podwojeniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.05.2022
Finanse
Obowiązki raportowania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają także zawody prawnicze. Przypomniał o tym niedawno Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Eksperci podkreślają jednak, że wywiązywanie się z tego obowiązku nie może naruszać tajemnicy zawodowej.
Wiesława Moczydłowska
06.05.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury pogrzebowe

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pierwsza kompleksowa nowelizacja Prawa Pogrzebowego od lat trzydziestych XX wieku ma w znaczny sposób usprawnić, a przy tym uprościć, działanie wielu firm zajmujących się na co dzień organizacją i realizacją usług pogrzebowych. Zmiany obejmą m.in. funkcjonowanie krematoriów, przechowywanie i transport ciał, a także zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogrzebowych.
Andrzej Mazurowski
06.05.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy regulującym rynek franczyzy. Przede wszystkim chce roztoczyć parasol ochronny nad małymi firmami. Jednak przed zbytnim uszczegółowieniem przepisów przestrzega Polska Organizacja Franczyzodawców, bo franczyza to bardzo zróżnicowany zestaw modeli współpracy biznesowej. Jej zdaniem może wywołać to więcej szkód niż pożytku.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.05.2022
Rynek Prawo gospodarcze
W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentów świadczących o przedawnieniu, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10 proc. egzekwowanego świadczenia - taką uchwałę podjął SN na pytanie Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2022
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Będzie praca zdalna całkowita lub częściowa, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. I prawo pracownika do zwrotu kosztów w postaci ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą, który może zostać zastąpiony ryczałtem - przewiduje najnowsza wersja projektu nowelizacji Kodeksu pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2022
Prawo pracy BHP
Przedsiębiorca, który oferuje, na stronach internetowych takich jak Amazon, towar, którego sam nie wytworzył, powinien poinformować konsumenta o gwarancji producenta, jeżeli czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że chodzi o informacje o cechach towaru, a także o wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Naprawy gwarancyjne nie będą uzależniane od serwisowania pojazdów tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Po interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów importerzy marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot zmienili swoje praktyki. Urząd je zakwestionował, ale przypomina, że te usługi muszą być dokonywane zgodnie ze standardami danej marki.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Sąd UE utrzymał w mocy decyzję Komisji zatwierdzającą pomoc na ratowanie w wysokości 36,66 mln euro przyznaną przez Rumunię przedsiębiorstwu lotniczemu TAROM. Pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ ma ona na celu uniknięcie trudności społecznych, jakie przerwanie świadczenia usług przez spółkę TAROM mogłoby spowodować dla skomunikowania rumuńskich regionów.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wkrótce na Komitecie Stałym Rady Ministrów ma stanąć projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Jeśli zostanie uchwalony, zastąpi obowiązującą od ponad 20 lat ustawę o zawodzie diagnosty laboratoryjnego. I będzie wiadomo, kto może być kierownikiem laboratorium, a diagności zyskają sześć dni urlopu szkoleniowego. Przede wszystkim jednak dostaną prawo do bycia partnerem w spółce.
Jolanta Ojczyk
05.05.2022
Prawo gospodarcze Zawody medyczne

ZUS i skarbówka wymienią się dokumentami i sprawdzą wszystkich przedsiębiorców

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Pojawia się ryzyko dużego sporu kompetencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania i wysokości przychodów przedsiębiorców. Skarbówka ma to weryfikować, a rozbieżności sygnalizować do ZUS. Problem jednak w tym, że nie bardzo wiadomo, kto dalej ma się nimi zajmować – zwłaszcza, że fiskus pewnych kwestii nie jest w stanie zweryfikować w trakcie roku.
Krzysztof Koślicki
05.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Banki muszą przygotować się na falę pozwów frankowiczów, którzy mają status przedsiębiorców. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego szeroko otwiera im drzwi do sądowej walki o uznanie za nieważne umów kredytowych. Zdaniem prawników mają duże szanse na wygraną, ale muszą się spieszyć - terminy przedawnienia roszczeń są tu krótsze.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych zakłada przyjęta przez rząd kolejna nowelizacja ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.
Robert Horbaczewski
04.05.2022
Administracja publiczna
Przepisy mające zapobiegać tzw. kradzieży spółek są już z podpisem prezydenta. Nowe rozwiązania mają dać przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Spółki
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył dwie kary za zatory płatnicze w łącznej wysokości ponad 650 tys. zł. Ukarane podmioty to producent wód mineralnych Bewa oraz właściciel sklepów z farbami - spółka Zacisze. Prezes Urzędu wydał również trzy decyzje, w których odstąpił od wymierzenia kary pieniężnej.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.05.2022
Rynek Prawo gospodarcze
Płatnik musi się liczyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości od 10-30 proc. podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której zastosował niższą stawkę WHT lub w ogóle nie pobrał podatku, a powinien był pobrać podatek w wyższej kwocie, czyli również wtedy gdy niesłusznie zastosował procedurę oświadczenia WH-OSC - piszą Konrad Medoliński i Daria Górka z MDDP.
Daria Górka Konrad Medoliński
04.05.2022
CIT PIT Doradca podatkowy
Podatnik, który uzyskuje przychody z działalności nierejestrowej, obwarowane limitem 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, może je pomniejszyć o wartość udzielonych bonifikat i skont. Potwierdza to skarbówka. Z interpretacji wynika, że nie każde otrzymanie środków pieniężnych musi stanowić przychód.
Wiesława Moczydłowska
04.05.2022
PIT Małe i średnie firmy
Urzędnicy, sądy i posłowie drastycznie ograniczają przedsiębiorcom obrót gotówkowy. Od stycznia limit dla jednej transakcji zmaleje do jedynie 8000 zł, co ma też przełożenie na skutki podatkowe. Firmy muszą również pilnować się przy płatnościach okresowych oraz rozliczeniach z osobami, które nie prowadzą biznesu.
Michał Kosiarski
04.05.2022
Prawo gospodarcze Finanse
Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, i w braku udzielonego w tym celu upoważnienia – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
03.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO Prawo unijne
Od 21 maja 2022 r. domy pomocy społecznej będą mogły kupić leki bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, ale nie wszystkie. Według Ministerstwa Zdrowia dzięki temu będą kupować taniej niż dotąd, ale przedstawiciele DPS uważają, że nowe przepisy nie mają dla nich większego znaczenia i niewiele zmienią. Aptekarze zaś obawiają się obniżenia rentowności aptek i uszczuplenia ich budżetów o miliony złotych.
Beata Dązbłaż
03.05.2022
Opieka zdrowotna Farmacja
Trwa boom na działki rekreacyjne. Kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się jednak nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale i chłodną kalkulacją przepisami, a także dokumentami. Nie każdy bowiem kupi siedlisko, a nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.05.2022
Środowisko Nieruchomości
Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.
Joanna Maj
02.05.2022
Środowisko Budownictwo
Rośnie popularność polis, które zapewniają zwrot kosztów imprezy turystycznej czy przelotu, jeśli klient z ważnych przyczyn zrezygnuje w podróży. Przyczyny te jednak muszą leżeć po stronie klienta, więc polisa nie zadziała, gdy rezygnacja wynikać będzie z obaw o strajk kontrolerów lotów czy o to, że w jakimś regionie świata wybuchnie wojna.
Regina Skibińska
01.05.2022
Rynek i konsument Ubezpieczenia
Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2022 roku wypada ono w niedzielę, w którą i tak zdecydowana większość z nas nie musi przychodzić do pracy. Nie oznacza to jednak, że nabędziemy z tego tytułu dodatkowy dzień wolny do wykorzystania do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby to była sobota, pracodawca byłby zobowiązany do „oddania” dnia, czyli udzielenia wolnego.
Dorian Lesner
30.04.2022
Prawo pracy
Postarzanie produktów, pseudoekologiczny marketing, czy brak przejrzystości i wiarygodności oznakowań - to wprowadzające w błąd praktyki handlowe, z którymi często spotykają się konsumenci. Stawiają one w niekorzystnej sytuacji zarówno nabywców, jak i przedsiębiorców, którzy oferują rzeczywiście zrównoważone produkty w porównaniu z tymi, którzy ich nie oferują - pisze radca prawny Eliza Iwaniszyn.
Eliza Iwaniszyn
30.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Dość powszechne jest przekonanie, że Kodeks pracy nie pasuje do obecnej rzeczywistości i wymaga zmian. Jest tylko pytanie, czy zmieniać należy przepisy „po kawałku”, czy opracować zupełnie nowy projekt, a może nawet dwa. Tu już zgodności nie ma. A poprawiać jest co. Nawet język, którym posługują się przepisy. Uzasadnione byłoby też powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na stałe, by czuwała nad spójnością regulacji.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Redaktor naczelny odmówił usunięcia danych osoby, której imię i nazwisko pojawiło się w artykułach na stronie internetowej tygodnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „klauzula prasowa” wyłączająca zastosowanie niektórych przepisów RODO, nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym.
Dorian Lesner
30.04.2022
RODO
Dzięki porozumieniu zawartemu z kontrolerami ruchu lotniczego 1 maja br. nie wejdzie w życie rozporządzenie, które miało ograniczać dostępność służb żeglugi powietrznej oraz obniżać deklarowaną pojemność lotnisk w Modlinie i na lotnisku Chopina w Warszawie. W związku z tym mniej samolotów miało startować i lądować z tych portów. Porozumienie obowiązuje do 10 lipca.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski