Zakładanie spółek, w których akcjonariuszami lub udziałowcami są cudzoziemcy wykonujący na rzecz tej spółki powtarzające się świadczenie niepieniężne, to najnowszy pomysł na rozwiązanie problemów z zalegalizowaniem pracy obcokrajowców w Polsce. Nie ma mowy o pracy i w konsekwencji – nie ma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A jeśli cudzoziemiec nie jest w naszym kraju rezydentem, to nie zapłaci też PIT.
Grażyna J. Leśniak
16.05.2023
Prawo pracy
Od 22 maja polscy przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzie ochrony stworzonych przez siebie biznesów przy jednoczesnym zabezpieczeniu najbliższej rodziny w kolejnych pokoleniach, czyli możliwość utworzenia fundacji rodzinnej. Samo utworzenie i zarejestrowanie jej nie będzie skomplikowane. Dużo bardziej wymagającym zadaniem będzie właściwe przygotowanie biznesu do funkcjonowania w formie fundacji.
Izabela Staszewska-Kula Piotr Wołkowicz Anna Rączkowska
16.05.2023
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe kubki lub opakowania muszą się liczyć z dodatkowymi obowiązkami. Nie dość, że będą doliczać określone kwoty do każdego wydanego naczynia, to jeszcze obowiązkowo będą prowadzić odpowiednią ewidencję. Właśnie pojawiły się nowe projekty rozporządzeń w tej sprawie.
Zofia Jóźwiak
16.05.2023
Środowisko Rynek i konsument
Adwokatura robi kolejny krok w stronę zmian w zasadach etyki, umożliwiających informowanie o tym, co i w jakim zakresie adwokaci oferują. Problemem może być zastosowane w propozycji określenie "informacja handlowa", bo ze zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag wynika, że środowisko ma wątpliwości, czy to to samo co reklama. NRA wyjaśnia, że takie rozwiązanie jest spójne z unijną dyrektywą i kodeksem obowiązującym wszystkich unijnych prawników.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek
1 lipca odwołany ma zostać stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to skutkowało kilkoma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Najważniejszą sprawą jest powrót obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych. Wróci także konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji i szybszego zgłaszania skarbówce płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT.
Krzysztof Koślicki
16.05.2023
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.05.2023
Energetyka
W kwestiach pracowniczych polskie firmy pozostają jeszcze obojętne na wpływ sztucznej inteligencji. Aż 59 proc. nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a jedynie 13 proc. pozostaje na etapie analizy – wynika z badania EY Polska. Wzrost znaczenia AI chwilowo nie wpływa też na działania w obszarze modeli operacyjnych, gdzie żadnych zmian nie planuje 43 proc. firm.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
W ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został powołany polsko-węgierski zespół ekspertów, który ma przygotować uregulowania dotyczące ochrony prawej rolników. Eksperci planują m.in. przygotować przepisy o nowym rodzaju zabezpieczenia dla rolników, o tzw. depozycie rolniczym. 
Renata Krupa-Dąbrowska
15.05.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

ZUS: Nie wiesz jak rozliczyć składkę zdrowotną - weź udział w spotkaniu online

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
We wtorek, 16 maja 2023 roku, odbędzie się spotkanie online z ekspertami ZUS na temat poprawnego rozliczenia składki zdrowotnej za ubiegły rok – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałkowym komunikacie. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Nagranie ze spotkania dostępne będzie na stronie ZUS i kanale YouTube.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.
Krzysztof Koślicki
15.05.2023
VAT
Prawo Unii sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które zezwalając na przeniesienie odpowiedzialności za przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, z przedsiębiorstwa transportu drogowego na osobę trzecią, stoi na przeszkodzie zakwestionowaniu dobrej reputacji przedsiębiorstwa i nałożeniu na nie sankcji – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Problemy sądów z biegłymi dotyczą również spraw gospodarczych. Tym bardziej że ważna jest w nich nie tylko wiedza specjalistyczna, ale i sama metoda obliczeń. Różne metody to często różne rozwiązania, zły dobór biegłego lub zła komunikacja z biegłym może z kolei skutkować koniecznością uzupełniania opinii i tym samym przewlekłością postępowania.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
15.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Powrót fikcji doręczenia pism wysłanych pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych i szkoleń obowiązkowych w zakresie bhp, czy zniesienie ograniczeń wysokości odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy - to tylko niektóre zmiany, które spowoduje odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to m.in. powrót procedury zamówień publicznych. Wracają obowiązki podatników, liczne wyzwania czekają przedsiębiorców i pracowników, istotne zmiany będą też dotyczyły pacjentów. Ale zbyt krótkie okresy przejściowe powodują ryzyko, że wywiązanie się z niektórych obowiązków może być niezwykle trudne. Problemów nie zabraknie - przedstawiamy najważniejsze zmiany od 1 lipca.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
15.05.2023
Koronawirus a prawo
Umowa kredytu ma niewiele wspólnego z umową sprzedaży nieruchomości nabywanej za ten kredyt i prawem własności nieruchomości. Można bowiem nie być właścicielem kredytowanej nieruchomości, a spłacać kredyt zaciągnięty na jej zakup. Nie ma więc podstaw do łączenia przez niektóre sądy tych dwóch faktów - pisze Karolina Pilawska, adwokat w Pilawska Zorski Adwokaci.
Karolina Pilawska
15.05.2023
Prawo cywilne Banki Kredyty frankowe
Kompleksowe uregulowanie kwestii prowadzenia przez małoletniego działalności gospodarczej i zapewnienie sądowej kontroli w celu wyeliminowania przypadków omijania prawa - takie są główne cele procedowanych obecnie zmian w przepisach. Resort rozwoju zaznacza, że to odpowiedź na rosnące zainteresowanie młodych własną działalnością biznesową. Jednak otwarte pozostaje pytanie, jak sądy podejdą do tego w praktyce.
Inga Stawicka
15.05.2023
Prawo cywilne Rynek Prawo gospodarcze

Fiskus będzie miał możliwość uznaniowego nakładania sankcji VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Skarbówka będzie mogła obniżyć wysokość sankcji VAT, ale nie ma pewności, czy może zaniechać jej nakładania. Decyzję podejmie po zbadaniu okoliczności sprawy i rodzaju nieprawidłowości. Eksperci wskazują na brak kryteriów takiej obniżki, co daje urzędnikom duże pole do uznaniowości. Podatnicy nie mają natomiast narzędzi, by kwestionować ich decyzje.
Monika Pogroszewska
15.05.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Frankowicz, jak każdy kredytobiorca niespłacający rat, musi się liczyć z utratą mieszkania. Sprawa trochę komplikuje się, gdy umowa kredytu została uznana za nieważną. Banki próbują wtedy sprawdzać, czy za kredytem nie stoi działalność komercyjna, ale prawnicy uspokajają, że lokal z kredytem wolno wynajmować lub zmienić sposób użytkowania. Nie niweczy to konsumenckiego celu umowy kredytu, ale sądy różnie orzekają.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.05.2023
Banki Kredyty frankowe

Ustawa deregulacyjna nowelizująca 16 ustaw już obowiązuje. Oto zmiany

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn
Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, zmiany w sprzedaży lasów, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, zmiany w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych - to niektóre ze zmian, które wprowadza obowiązująca od 12 maja tzw. ustawa deregulacyjna. Zebraliśmy najważniejsze z nich, niektóre są kontrowersyjne.
Robert Horbaczewski
12.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn
Masowy napływ uchodźców wojennych do Polski, jak i powrót części ukraińskich mężczyzn w celu wsparcia obrony swojego kraju, istotnie wpłynął na statystyczny profil obywateli Ukrainy przebywających nad Wisłą. Jednocześnie niezmiennie wysoki jest wskaźnik związany z aktywizacją zawodową ukraińskich obywateli w Polsce - wynika z IV edycji badania EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy Ukraina
Zdrowa imigracja to taka, która pracuje i płaci podatki. Istnieje w dalszym ciągu pole do zmian w prawie, by obcokrajowcom łatwiej było w Polsce pracować – uważa Warsaw Enterprise Institute. Według WEI, należy dokonać dokładnego przeglądu polskiej legislacji i wyeliminować przepisy utrudniające imigrantom pracę. Należą do nich m.in. zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy i test rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy
Upadłość leasingobiorcy nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy leasingu z mocy prawa. Nieważna bezwzględnie byłaby klauzula umowna przewidująca rozwiązanie umowy leasingu na wypadek upadłości. Ustawodawca osobno reguluje wpływ upadłości na umowę leasingu. Pisze o tym prof. Rafał Adamus, radca prawny, wykładowca  z Uniwersytetu Opolskiego.
Rafał Adamus
12.05.2023
Prawo gospodarcze

Więcej podatników skorzysta z preferencji w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Limit sprzedaży małego podatnika VAT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu około 40 tys. przedsiębiorców zyska możliwość kwartalnego rozliczania podatku oraz stosowania metody kasowej. Według ekspertów może to być sposób na zatory płatnicze. Takie zmiany zakłada pakiet SLIM VAT 3, czyli nowelizacja ustawy o VAT z 14 kwietnia 2023 r., którą w czwartek 11 maja przyjął też Senat.
Monika Pogroszewska
12.05.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Po zakończeniu umowy franczyzy wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, spółka powodowa nie poniosła szkody. Dlatego Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył wysokość kary umownej za ten czyn o połowę. Pozwany fanczyzobiorca doskonale zdawał sobie sprawę z obowiązywania zakazu, gdyż po zakończeniu umowy bezskutecznie poszukiwał nowej lokalizacji dla prowadzenia swego sklepu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Po 7 października mogą pojawić się problemy z telepracownikami, gdy z kodeksu pracy zniknie ta forma wykonywania pracy. Ustawodawca nie przewidział jej przekształcenia z mocy prawa w pracę zdalną. Czy pracownicy po prostu wrócą do pracy w biurze, czy dostaną wypowiedzenia zmieniające – prawnicy są podzieleni. Tak czy siak, pracodawcy muszą już szykować się do zwolnień grupowych i zbierać pieniądze na odprawy.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Prawo pracy
Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed covidu, wracają m.in. przetargi. Wciąż jednak w przepisach pozostanie furtka, dzięki której w razie, gdyby pandemia wróciła, będzie można zamawiać z pominięciem prawa zamówień publicznych. Nadal będzie można też zawierać umowy w formie elektronicznej.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.05.2023
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Senat wniósł poprawki do ustawy o lombardach

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Senat zaproponował poprawki do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, które sprowadzają się do rezygnacji z zapisów, dzięki którym rolnicy mają być chronieni jak konsumenci w przypadku instytucji finansowych. Ustawa zakłada prowadzenie lombardów tylko w formie spółki kapitałowej lub akcyjnej, obowiązkową rejestrację w nowym systemie, nowe zasady zawierania umów pożyczek i surowe kary za naruszenie przepisów. .
Inga Stawicka Patrycja Rojek-Socha
11.05.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Do Rzecznika MŚP docierają sygnały od przedsiębiorców o problemach technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik. A czasu zostało niewiele, bo przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie do 22 maja. ZUS deklaruje wsparcie przedsiębiorcom i przypomina o aktualizacji danych w programie.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 zł – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to jego wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku o 390,77 zł i aż o 889,04 zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wynagrodzenie to wynosiło 6733,49 zł.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy
W I kwartale 2023 r. odnotowano rekordowo dużo bankructw konsumenckich. Tylko w marcu liczba takich upadłości po raz pierwszy przekroczyła próg 2 tys. Według danych Krajowego Rejestru Długów bankruci zostawili po sobie 159,7 mln zł niezapłaconych należności. Jak zaznaczają jego eksperci, jedno pozostaje niezmienne – symptomy problemów z wypłacalnością widać na długo przed upadłością.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski