KAS szykuje uproszczenia w procedurach celnych

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Od 1 października Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nową usługę w systemie SATOS. Możliwa jest awizacja odpraw celnych w portach lotniczych i morskich. Jeszcze w tym roku system awizacji będzie dostępny także dla drogowych i kolejowych przejść granicznych.
Krzysztof Koślicki
26.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Ministerstwo Finansów zapowiada, że 31 grudnia 2021 roku przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, powinni je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
Krzysztof Koślicki
26.10.2021
Ordynacja Rachunkowość
Autorom projektu zmian do kodeksu spółek handlowych umknęły w zasadzie wszystkie przepisy dające radzie nadzorczej szerokie uprawnienia nadzorcze. A ma ona prawo sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i wglądu we wszystko. Jest bowiem reprezentantem właścicieli, którzy powierzyli zarządowi zarządzanie ich majątkiem.
Michał Romanowski
26.10.2021
Rynek Spółki
Pozwana sieć handlowa Auchan mogła posługiwać się podmiotem trzecim - agentem płatności w celu wykonywaniu swoich obowiązków do zapłaty wynagrodzenia kontrahentowi - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Jednak sąd drugiej instancji powinien ustalić, jakie korzyści z tej dodatkowej umowy wynikały dla dostawcy towarów. Praktyka pokazała wszak, że płatności nie regulowano terminowo.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.10.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Dzięki niedawnej zmianie prawa dużo łatwiej jest pozbyć się dzisiaj garbu w postaci długów. Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej decyduje się więc coraz więcej Polaków. Dominują mieszkańcy Warszawy oraz osoby powyżej 60 roku życia. Często są to byli przedsiębiorcy, którzy nie radzą sobie w covidowej rzeczywistości. Według nowych przepisów oni też mogą ogłaszać updałość konsumencką.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Finanse
Wojewoda lubelski przyznał ponad 575 tys. zł rekompensaty za straty w działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.10.2021
Koronawirus a prawo

PFR: 18 listopada rusza rozliczanie subwencji dla firm

Finanse Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
18 listopada rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Rozliczenia tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach. Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.10.2021
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
UOKiK planuje kontrolę firm działających na rynku wieprzowiny. Chce sprawdzić czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF. Jest to mięso bezpieczne dla ludzi, a odmowa jego zakupu może stanowić praktykę nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.10.2021
Rynek i konsument
Zmiana LIBOR na SARON nie będzie miała zastosowania do wskaźników LIBOR EUR (EURIBOR), LIBOR JPY czy LIBOR GBP, które z końcem roku 2021 przestaną być publikowane. Obecnie nie istnieje podstawa prawna do ich automatycznego zastąpienia. Banki zapewne będą informowały kredytobiorców o zmianie stopy referencyjnej z LIBOR na SARON i nie będą oferowały żadnych aneksów.
Regina Skibińska
25.10.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
Faktury korygujące wystawione do faktur pierwotnych, zwiększające wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w związku z podpisaniem aneksów do umów, nie mogą skutkować korektą przychodów z mocą wsteczną. Chodzi tu o miesiące, w których zostały ujęte faktury pierwotne. Potwierdza to Krajowa Informacja Skarbowa.
Krzysztof Kaźmierski
25.10.2021
CIT PIT Rachunkowość
W piątek, 22 października 2021 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach kierowców zawodowych. Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE.
Grażyna J. Leśniak
25.10.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Jeżeli zagraniczna korporacja w jakimś kraju płaci efektywny podatek dochodowy poniżej progu 15 proc., to spółka matka tej korporacji dopłaci różnicę w kraju swojej siedziby - zakłada jedna ze zmian planowanej od 2023 roku reformy międzynarodowego systemu podatkowego. To część opracowywanego w ramach OECD projektu walki z agresywną międzynarodową optymalizacją podatkową BEPS 2.0.
Agnieszka Matłacz
25.10.2021
Wystawienie przez lekarza zapotrzebowania na zakup leków niewykorzystywanych w procesie leczniczym w sposób ewidentny narusza zasady etyki, a zwłaszcza powołanie lekarskie - orzekł w Izbie Karnej Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę finansową wymierzoną przez sądy lekarskie. Potwierdził raz jeszcze, że udział lekarzy i farmaceutów w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków godził w interes pacjentów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.10.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczen Społecznych twierdził, że zatrudnienie menedżera do spraw marketingu było fikcyjne i ukierunkowane na nabycie przez niego uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Okoliczności, które miały na to wskazywać, to niskie kwalifikacje pracownika, wygórowane wynagrodzenie i brak działu marketingu w firmie. Sądy jednak nie uznały tych argumentów.
Dorian Lesner
25.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Chętnych do zawarcia ugody w sprawie frankowej z PKO BP jest sporo, ale pełnomocnicy kredytobiorców uczulają, że to rozwiązanie może nie być tak korzystne, jak pozornie się wydaje. Wielu kredytobiorców rezygnuje z procesu przeciwko bankowi pod wpływem zgłaszanych przez banki zapowiedzi poniesienia przez kredytobiorców konsekwencji ustalenia nieważności umowy kredytu.
Regina Skibińska
25.10.2021
Finanse Kredyty frankowe Nieruchomości
Przy okazji prac nowelizacyjnych nad prawem restrukturyzacyjnym powinno stworzyć się pilotażową procedurę internetowego sądu restrukturyzacyjnego. Działałby 24 godziny na dobę i na początku mógłby zatwierdzać układ zawarty poza sądem. Zbędny byłby „ludzki” nadzorca wykonania układu. Monitorowaniem wykonania układu, jego uchylaniem, mógłby się też zająć taki sąd.
Rafał Adamus
25.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Finanse
Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Będzie więc wydane nowe rozporządzenie, ale nie ma ono nic wspólnego z odchodzeniem od zmian czasu - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Kolejna zmiana czasu na zimowy w najbliższy weekend.
Krzysztof Sobczak
24.10.2021
Administracja publiczna
W 2025 roku GIGerzy stanowić będą 15 proc. pracowników w skali całego globu i 20 proc. w Polsce. Są jednak i takie kraje, w których już wkrótce GIGerem stanie się niemalże co drugi pracownik. Kim są GIGerzy? Czego oczekują? I… jak wpłynie na nich Polski Ład? Na te pytania odpowiada najnowszy raport EY & GIGLIKE: GIG on. Nowy Ład na rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.10.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy

Restaurator nie będzie musiał określać kaloryczności kotleta z frytkami

Rynek i konsument Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Przez pandemię, co drugi Polak przybrał na wadze, średnio ponad 5 kilogramów. Ministerstwo Zdrowia nie zamierza jednak nakładać na branże restauracyjno-cateringową kolejnego obowiązku - informowania o kaloryczności potraw. Ministerstwo ma wątpliwości czy taki obowiązek rzeczywiście przyczyniłby się do zwalczania otyłości, a nie chce obciążać przedsiębiorców dodatkowymi kosztami.
Robert Horbaczewski
23.10.2021
Rynek i konsument Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Do powierzchni użytkowej mieszkania nie wlicza się już tej pod ścianami działowymi. Tak jest teoretycznie od 19 września ubiegłego roku. Ale deweloperzy mierzą różnie. Niektórzy wciąż ją uwzględniają, bo jest to dla nich korzystne. Przepisy nie do końca są jasne, a kupujący się w tym gubią. I czasem muszą dopłacić do tak powiększonego lokalu.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.10.2021
Budownictwo
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Akcyza Rachunkowość
Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości dotyczące kosmetyków przeznaczonych dla małych dzieci. Kontrolerzy zakwestionowali 5,5 proc. z 306 partii, stwierdzając m.in. błędne oznakowanie czy przeterminowanie. Kontrole przeprowadzono u 83 przedsiębiorców, w tym w 79 sklepach detalicznych i czterech hurtowniach.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.10.2021
Rynek i konsument

MF zaprasza na webinary o Polskim Ładzie

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów ogłosiło nabór do drugiej edycji webinarów poświęconych rozwiązaniom podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Oferta skierowana jest do stowarzyszeń, związków przedsiębiorców - organizacji zainteresowanych konkretnym pakietem ulg podatkowych. Spotkania z ekspertami będą odbywały się od połowy listopada do końca grudnia.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Senatorowie do piątku mają czas na składanie propozycji poprawek do ustawy podatkowej wdrażającej Polski Ład. Głosowanie nad poprawkami ma odbyć się w środę 27 października – zapowiedział w środę Kazimierz Klejna, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Ordynacja PIT Polski Ład
Ubezpieczyciele, którzy sprzedawali niekorzystne polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, bronią się przed ugodami z klientami niemal tak, jak banki opierają się porozumieniom z frankowiczami. Pojawiają się jednak pierwsze jaskółki zmian. Np. ostatnio przed sądem zawarto ugodę opiewającą na 90 proc. dochodzonej przez klienta kwoty.
Regina Skibińska
22.10.2021
Rynek i konsument Finanse

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo
W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.
Joanna Cieślińska
22.10.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo
„Frankowicze” posiadający kredyty i pożyczki, których oprocentowanie jest obecnie uzależnione od  stopy referencyjnej LIBOR CHF, nie mają wyboru i muszą zaakceptować fakt, że zastąpi go nowy wskaźnik SARON. Banki, które w swoim portfelu mają jednak kredyty powiązane z walutami innymi niż CHF są w trudnej sytuacji – większość takich umów może wygasnąć już za dwa miesiące.
Radosław Górski
21.10.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
We wrześniu upadłość ogłosiło o 25,6 proc. mniej firm w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku - poinformowała w czwartek Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Dodała, że wzrosła liczba restrukturyzacji - o 64,1 proc. w ujęciu rocznym. Za szybkim przybywaniem wniosków o restrukturyzację stoi procedura uproszczonego postępowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.10.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące takie wartości konstytucyjne, jak prawo do bezpiecznych warunków pracy, do ochrony życia i zdrowia, ochrony środowiska i prawo do informacji o nim - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przynaje, że można je ograniczyć w ramach stanu nadzwyczajnego, ale ustawa ma działać dłużej niż obecny stan wyjątkowy.
Krzysztof Sobczak
21.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Jednym z obszarów, którym planuje zająć się Komisja Europejska jest zapewnienie spójnego opodatkowania VAT platform sprzedażowych. W dużym stopniu dobry krok w tym kierunku wykonano na kanwie nowych przepisów e-commerce. Nie rozwiały one jednak wszystkich wątpliwości. Do ujednolicenia w zakresie VAT pozostaje wiele jeszcze innych sektorów.
Krzysztof Koślicki
21.10.2021
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne