Tomasz Chróstny jest przekonany, że obecny system prawnej ochrony konsumentów jest rozdrobniony, a przez to nieefektywny. By to zmienić chce stworzyć system informatyczny do zarządzania skargami konsumentów. Pozwoli mu na to ustawa likwidująca rzecznika finansowego. Dzięki temu ma też szybciej zadziałać ochrona zbiorowych interesów konsumentów.
Jolanta Ojczyk
29.10.2020
Rynek i konsument Finanse
Obowiązek odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek był odraczany już kilka razy. Aktualnie nie dotyczy on wypłat należności dokonywanych do 31 grudnia 2020 r. Niezależnie od tego resort finansów zapowiada gruntowną reformę opodatkowania u źródła. W rezultacie, na dwa miesiące przed nowym rokiem, firmy zupełnie nie wiedzą, co je czeka.
Krzysztof Koślicki
29.10.2020
CIT PIT
Błąd medyczny popełniony przez lekarza weterynarii powinien być oceniany przez biegłego. Operacja ortopedyczna psa nie udała się, więc lekarze weterynarii mogą odpowiadać dyscyplinarnie, o ile zostaną powołane przekonujące dowody - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. I zaleciła powołanie nowego biegłego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2020
Prawo karne Zawody medyczne
Utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby pieniądze dla beneficjentów, to cel uchwalonej w środę wraz z poprawkami przez Sejm nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.
Krzysztof Sobczak
28.10.2020
Finanse publiczne Prawo unijne
Na środowym posiedzeniu Sejm przyjął dużą nowelizację przepisów o opodatkowaniu dochodu. Już w styczniu przyszłego roku więcej podatników będzie mogło rozliczać PIT w formie ryczałtu. Wielu podmiotom obowiązków jednak przybędzie. Według nowych zasad rozliczą się spółki nieruchomościowe i podmioty powiązane. Trzeba też będzie ogłaszać publicznie strategie i polityki podatkowe.
Krzysztof Koślicki
28.10.2020
CIT PIT Doradca podatkowy
Zapewnienie jednolitych standardów ustalania odpowiednich płac minimalnych we Wspólnocie - to cel zaproponowanego przez Komisję Europejską projektu nowej dyrektywy. Unijni urzędnicy podkreślają, że nie chodzi o ustalanie wysokości takiej płacy, ale o zasady jej kształtowania.
Krzysztof Sobczak
28.10.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego, którego głównym celem jest likwidacja instytucji rzecznika finansowego. Jego kompetencje przejmie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jolanta Ojczyk
28.10.2020
Zgodnie z nowelą przyjętą w środę przez Sejm, przedstawiciele wolnych zawodów, w tym adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie podatku, będą go płacić w wysokości 17 proc. przychodów. Tymczasem, usługi prawne świadczone przez osoby nie będące profesjonalistami - np. z tzw. kancelarii odszkodowawczych, mają być objęte 15-procentową stawką.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2020
Prawnicy Małe i średnie firmy
Sejm uchwalił w środę nowelizację przepisów ustawy o CIT i PIT. Chodzi o wprowadzenie tzw. estońskiego CIT dla polskich firm od 1 stycznia 2021 roku. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku dochodowego.
Krzysztof Koślicki
28.10.2020
CIT Doradca podatkowy
Rada Ministrów przyjęła w środę projekt zmian w podatku akcyzowym. Z dokumentu wynika, że zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) zostaną uproszczone. Będzie także nowa centralna ewidencja podmiotów akcyzowych.
Krzysztof Koślicki
28.10.2020
Akcyza Rachunkowość

Wkrótce duże zmiany w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Na środowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w VAT. Chodzi m.in. o wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT i doprecyzowanie przepisów o wiążących informacjach stawkowych (WIS), JPK, wykazie podatników i kasach rejestrujących. Rząd chce także zmodyfikować system zwrotów VAT w ramach procedury Tax Free.
Krzysztof Koślicki
28.10.2020
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Bezprawnie podwyższona przez UPC Polska w 2015 roku wysokość abonamentu ma być zrekompensowana klientom - zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I poinformował w środę, że operator UPC zobowiązał się do udzielenia takiej rekompensaty oraz do przywrócenia poprzednich cen.
Krzysztof Sobczak
28.10.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
W niedawnym wyroku WSA w Warszawie zakwestionował możliwość obniżania podstawy podatku od nieruchomości komercyjnych o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. To kolejne orzeczenie prezentujące takie stanowisko. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednak jednolite – pisze Piotr Prokocki, doradca podatkowy i radca prawny.
Piotr Prokocki
28.10.2020
Ordynacja CIT Rachunkowość
Proponuję odejście od zasady wspierania branż, z jedynie określonym kodem PKD a pozostawieniem jedynie warunku limitu spadku przychodów. W przypadku utrzymania ograniczenia co do kodów PKD, należy uwzględnić PKD właściwe dla m.in branży fryzjerskiej czy szkół tańca. W dodatku wsparciem objęci powinni być także przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 grudnia 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
28.10.2020
Koronawirus a prawo
Powołany w resorcie finansów nowy departament ma sprawować nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, a także nadzór nad interpretacjami indywidualnymi oraz wiążącymi informacjami stawkowymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Nie będzie jednak mógł kierować spraw do NSA.
Wiesława Moczydłowska
28.10.2020
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Charakter umowy musi być oceniany niezależnie od faktu, że spółka to firma rodzinna. Jeśli czynności podejmowane przez podatnika wskazują na elementy zarządcze i kierownicze, to umowę należy zaliczyć do umów o podobnym charakterze do umowy o zarządzanie i kontraktów menedżerskich. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
28.10.2020
PIT Rachunkowość
Projekt tzw. branżowej tarczy antykryzysowej nie uwzględnia części firm dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcia nie przewidziano dla biur podróży, których klientami są turyści z zagranicy, tłumaczy obsługujących konferencje, targi i kongresy, fryzjerów ani kosmetyczek. Za to ze zwolnień w ZUS i postojowego mogą skorzystać sklepy z ubraniami czy handlarze sprzedający na targowiskach.
Jolanta Ojczyk
28.10.2020
Koronawirus a prawo
Sejm nie zajmie się ustawą na tym posiedzeniu kontrowersyjną ustawą o ochronie zwierząt. Odwołane zostało posiedzenie sejmowej Komisji rolnictwa, która miała się zająć poprawkami Senatu zgłoszonymi do ustawy. Anita Czerwińska, rzecznik PiS napisała jednak na Twitterze, że PiS nie wycofuje się z piątki dla zwierząt.
Jolanta Ojczyk
27.10.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Polscy przedsiębiorcy skarżą do unijnego sądu pakiet mobilności

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Wnosi w niej o stwierdzenie nieważności rozporządzeń i dyrektyw, które zagrażają pozycji polskich tirów i ich kierowców na unijnym rynku. Podważa przepisy o czasie pracy kierowców, zasadach wynagradzania, ale także o tachografach.
Jolanta Ojczyk
27.10.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Senat posłuchał głosu Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i wykreślił z tzw. ustawy antycovidowej przepis pozbawiający firmy wsparcia za naruszenie obostrzeń. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Posłowie mogą jednak odrzucić tę korzystną dla przedsiębiorców poprawkę senatorów.
Jolanta Ojczyk
27.10.2020
Koronawirus a prawo
Umowa zawierana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., dotycząca kredytu hipotecznego „Alicja”, zawiera szereg postanowień niezgodnych z prawem bankowym, a także przepisami gwarantującymi ochronę konsumentów, zawartymi w kodeksie cywilnym - twierdzi rzecznik Finansowy, który postanowił przystąpić do sprawy wszczętej z powództwa grupy konsumentów.
Krzysztof Sobczak
27.10.2020
Rynek i konsument Finanse
Efekty wykorzystywania otwartych danych, pokazanie potencjału i zachęcenie do korzystania z otwartych danych to cele pierwszej międzynarodowej konferencji o otwartych danych - The Future is data. Przyszłość to dane. Organizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów spotkanie online odbędzie się 19 listopada.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.10.2020
Nowe technologie
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach Tarczy 5.0, która dotyczy sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw, należy przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Krzysztof Sobczak
27.10.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Zwolnienia z ZUS i postojowe dla turystyki i branży fitness

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - przewiduje skierowany właśnie do sejmu kolejnej tarczy pomocowej dla firm.
Krzysztof Sobczak
27.10.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Senat proponuje zniesienie zakazu handlu w niedzielę

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Senat podjął w nocy z poniedziałku na wtorek uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu projektu ustawy zakładającego czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Za uchwałą, która przewiduje, że zakaz nie obowiązywałby w czasie epidemii, opowiedziało się 45 senatorów, 43 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
27.10.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Można sprawdzić, ile firma dostała wsparcia z tarczy finansowej czy antykryzysowej

Spółki Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi ogólnopolski portal informacji o udzielonej pomocy publicznej, na którym można sprawdzić, ile dana firma otrzymała pomocy z tarczy antykryzysowej i finansowej. SUDOP - tak nazywa się ten system - pozwala wyszukać przedsiębiorców po numerze NIP lub rodzaju pomocy.
Jolanta Ojczyk
27.10.2020
Spółki Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Mimo dwóch wygasłych rachunków bankowych i jednego aktywnego lecz bez środków, bank przekazał dane osobowe komornikowi. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zajęcie wierzytelności z tego konta było prawomocną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który potwierdził zasadność nadania tytułu wykonawczego, zatem obowiązkiem banku było przekazanie danych klientki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2020
Finanse RODO Prawo unijne
Centra handlowe mogą zająć towar sklepów, które ogłoszą bankructwo lub przestaną płacić czynsz w dobie pandemii, ponieważ chroni je zastaw na rzeczach najemców. Ruchomości najemców stanowią w tym wypadku ustawowe zabezpieczenie ich roszczeń o czynsz i świadczenia dodatkowe - pisze Magdalena Szczepanek z kancelarii Causa Finita.
Magdalena Szczepanek
27.10.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

UE: Kilka państw skarży pakiet mobilności, Polska też

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Kilka krajów Unii Europejskiej złożyło skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przepisy unijnego pakietu mobilności, domagając się, by sędziowie w Luksemburgu uznali cześć rozwiązań za dyskryminujące. Dotychczas wpłynęły skargi z Litwy, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Malty, a w poniedziałek polski rząd również złożył taką skargę.
Krzysztof Sobczak
26.10.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

ZUS rozszerza dostęp do e-wizyt

Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie
Już od czwartego listopada klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli umówić się na zdalną konsultację z ekspertem we wszystkich placówkach. Potwierdziła to w poniedziałek prof. Gerturda Uścińska, prezes ZUS. Pierwsze e-wizyty w ZUS ruszyły 19 października w siedmiu oddziałach ZUS: w trzech w Warszawie, w dwóch w Poznaniu, w Krakowie i we Wrocławiu.
Krzysztof Koślicki
26.10.2020
Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie