Polski system podatkowy nisko oceniony

Ordynacja CIT VAT Prawo gospodarcze
W szóstej edycji międzynarodowego rankingu konkurencyjności systemów podatkowych przygotowanym przez Tax Foundation polski system podatkowy został oceniony jako trzeci najgorszy wśród uwzględnionych 36 państw OECD. Za szczególnie złe uznane zostały nie tyle same stawki, co skomplikowanie systemu związane z licznymi preferencjami i wyjątkami.
Krzysztof Sobczak
15.10.2020
Ordynacja CIT VAT Prawo gospodarcze

Jest rozporządzenie - od czwartku godziny dla seniorów w sklepach

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W dni powszednie w godzinach 10-12 sklepy spożywcze, drogerie, apteki i placówki pocztowe mają obsługiwać wyłącznie osoby po 60. roku życia - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw. Przepisy mają obowiązywać od 15 października do odwołania.
Krzysztof Sobczak
15.10.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wierzyciel prowadził bezskuteczną egzekucję wobec spółki. Następnie żądał nadania klauzuli wykonalności wobec osoby, która była jej wspólnikiem. Żądanie to było niezasadne orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Wspólnik wycofał się ze spółki wcześniej niż wierzyciel wytoczył proces o zapłatę.
Aleksandra Partyk
15.10.2020
Prawo cywilne Spółki
Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu jest mocno ograniczona. Trudno na przykład wycofać pojazdy, które jeżdżą tylko latem, np. kampery, kabriolety i tym samym zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Miała to ułatwić nowelizacja ustawy o ruchu drogowym. Zgodnie z nią jednak czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego będzie mogło służyć jedynie jego naprawie
Paweł Tuzinek
15.10.2020
Prawo gospodarcze

Senat poprawia ustawę o prawach zwierząt

Środowisko Małe i średnie firmy
Senat nie zgodził się w środę na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. O odrzucenie ustawy wnioskowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ostatecznie Senat wniósł do ustawy kilkadziesiąt poprawek i teraz ona ponownie trafi do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
14.10.2020
Środowisko Małe i średnie firmy
W czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać projekt ustawy zakładający opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. - Nie przyjmujcie tej zmiany - zaapelowała do posłów Konfederacja Lewiatan, powołując się na opinie kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców.
Krzysztof Sobczak
14.10.2020
CIT Spółki Prawo gospodarcze

ZUS: Od czwartku postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Od czwartku, 15 października, kolejni przedsiębiorcy mogą wnioskować do ZUS o wsparcie w ramach tarczy 5. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.10.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Sąd Okręgowy w Warszawie w wydanym we wtorek orzeczeniu zakwestionował umowę kredytową byłego Fortis Banku, która wskazywała wprost kwotę we frankach szwajcarskich i od początku umożliwiała spłatę kredytu w tej walucie CHF, zaś przeliczenie z niej na złote przy wypłacie kredytu miało charakter techniczny.
Krzysztof Sobczak
14.10.2020
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Orzecznictwo w sprawach frankowych wciąż się kształtuje, wiele wniosły w tym zakresie ubiegłoroczne orzeczenia Sądu Najwyższego, ale wyrok z 11 grudnia 2019 r. pozostawia uczucie niedosytu wobec uzasadnienia dotyczącego skutków usunięcia z umowy kredytu abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji – pisze adwokat Marcin Szymański w polemice do wywiadu z sędzią Piotrem Bednarczykiem.
Marcin Szymański
14.10.2020
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Zmiana adresu siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego nie zwalnia z obowiązku powiadomienia o tym organu podatkowego. Dlatego spółka nie przywróci terminu do wniesienia odwołania od decyzji twierdząc, że przesyłka nie została doręczona pod aktualnym adresem. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
14.10.2020
Ordynacja VAT Spółki
Z bonu turystycznego korzystają bezpośrednio rodziny z dziećmi, ale pośrednio - przedsiębiorcy. Dlatego pomoc ta powinna być notyfikowana przez Komisję Europejską - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A skoro nie była, Unia może wszcząć przeciwko Polsce procedurę wyjaśniającą. Taką pomoc mogą zakwestionować również firmy, które nie skorzystały z tego wsparcia.
Jolanta Ojczyk
14.10.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych przepisy o grupach spółek to kuriozum, które burzy obowiązujący porządek prawny dotyczący spółek. To zlepek nieprzemyślanych zmian, który ma ułatwić skok na kilkadziesiąt spółek Skarbu Państwa. Ale jego skutki odczuje ponad 450 tysięcy prywatnych spółek – mówi prof. Andrzej Kidyba
Jolanta Ojczyk
14.10.2020
Spółki Prawo gospodarcze
Prawo pozwala wpłacać na specjalne rachunki rodzinne, wolne od opłat bankowych i prowizji, środki pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Jak jednak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, nie są one jeszcze popularne. M.in. dlatego, że prowadzenie takiego rachunku nie jest obowiązkiem banku – to jeden z wielu produktów, które może on oferować według uznania.
Krzysztof Sobczak
13.10.2020
Prawo cywilne Pomoc społeczna
Przygotowywany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt prawa holdingowego krytykuje Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, spółki skarbu państwa, a także Rządowe Centrum Legislacji. W opiniach podkreślają, że uderzy ono w istniejące grupy, bo ignoruje obowiązujące przepisy polskie i unijne, a także naruszy prawa mniejszościowych udziałowców.
Jolanta Ojczyk
13.10.2020
Spółki Compliance
Pracodawcy i działy HR mają problem z monitorowaniem pracy zdalnej. Niektórzy rozbudowują formy kontroli, a tymczasem zdaniem ekspertów, COVID-19 wymusza przejście z modelu nadzoru na model zadaniowy. Ważne jest dbanie o zaangażowanie pracownika, a nie śledzenie każdego jego ruchu, a nadmierna kontrola może przynieść niepożądane efekty.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Rząd zaproponuje zmiany do kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Najważniejsza dopuszcza ubój rytualny w przypadku drobiu. Ponadto na zamknięcie ferm norek i likwidację uboju bydła właściciele będą mieli czas do stycznia 2022 roku. Zostanie też wprowadzony system odszkodowań dla branży rolniczej
Jolanta Ojczyk
12.10.2020
Prawo gospodarcze
Iwona Michałek będzie odpowiadała za zagadnienia związane z pracą w resorcie rozwoju, pracy i technologii - poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Michałek odebrała nominację z rąk wicepremiera Jarosława Gowina.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2020
Prawo pracy
Pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazywano okres ich ważności. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, ponieważ rozstrzygnięcia te zyskały bezterminowy charakter. Oznacza to, że nie są one ograniczone terminem ważności. Ustawodawca przewidział jednak możliwość stwierdzenia ich wygaśnięcia.
Tomasz Gawroński Dorian Lesner
12.10.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Jeśli podatnik pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik tego podatku, czyli prowadził stosowne rejestry, złożył pliki JPK i deklarację VAT-7, oznacza to, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być on czynnym podatnikiem VAT. Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, posiada on zatem prawo do odliczenia podatku
Wiesława Moczydłowska
12.10.2020
VAT
Postępowanie sanacyjne pozwala na gruntowną restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika i daje najpełniejszą ochronę przed wierzycielami. Umożliwia bowiem głęboką ingerencję, niemal „chirurgiczną” w substancję przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może przynieść efekt uzdrowienia dłużnika – „pacjenta” - pisze sędzia dr Paweł Janda.
Paweł Janda
12.10.2020
Spółki Małe i średnie firmy

Nie będzie ustawowego limitu kar umownych w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przepis o maksymalnej wysokości kar umownych wypadł z projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych. Przeciwko takiemu ograniczeniu opowiedzieli się: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prokuratoria Generalna i przedstawiciele samorządów, bo straciłby na tym budżet. Dlatego zamiast przepisu, będą jedynie rekomendacje.
Jolanta Ojczyk
12.10.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.
Krzysztof Sobczak
11.10.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Seniorzy znowu będą mieli specjalne godziny na zakupy

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sklepy, apteki i inne punkty handlowe w godzinach 10 - 12 będą obsługiwać tylko osoby w wieku powyżej 60 lat. O wprowadzeniu takiej zasady poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego. Ma to obowiązywać od czwartku 15 października.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Prace nad nową ustawą o prawach zwierząt wywołały spór o definicję psa i kota rasowego. Ustawa uchwalona przez Sejm 18 września br. stanowi, że rodowody będą wydawane tylko przez jedną organizację. A to oznacza, że po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt może okazać się, że większość właścicieli "rasowych" psów ma zwykłe kundelki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Środowisko Prawo gospodarcze
Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostały rozciągnięte na cały kraj. To oznacza, że zaczęły obowiązywać limity osób w restauracjach, siłowniach, kinach na kongresach i targach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz w komunikacji publicznej. Jedynie limit 75 osób na weselach ma zacząć obowiązywać od soboty 17 października.
Jolanta Ojczyk
10.10.2020
Koronawirus a prawo
Główne cele noweli to Dalszy rozwój sektora kolejowego i wprowadzenie do prawa krajowego przepisów UE stanowiących tzw. filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego - to cele podpisanej w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
Krzysztof Sobczak
09.10.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne
W piątek Rada Ministrów zajmowała się projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku, który likwiduje Rzecznika Finansowego, ale go nie przyjęła. Projekt ma być przyjęty obiegowo lub na następnym posiedzeniu rządu. Pewności, że tak będzie, nie ma, bo rzecznik ma obrońców: Zbigniewa Ziobro i Jacka Sasina.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Rynek i konsument
Prezes UOKiK powinien mieć zgodę sądu na wydanie decyzji o nakazaniu przedsiębiorcy usunięcia nieprawidłowych treści ze strony, zamieszczenia strzeżenia lub w ostateczności usunięcia nazwy domenowej. Tak uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Rynek i konsument Nowe technologie