Operatorzy, którzy użytkują bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg, będą musieli mieć polisę OC za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją – przewiduje projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo lotnicze. W projekcie jednak nie ma mowy o zakresie ubezpieczenia.
Regina Skibińska
04.10.2021
Ubezpieczenia
Powstanie instrument bezstresowego centralnego sterowania, który pozwala na podjęcie decyzji przez zarząd spółki dominującej, za spółkę zależną. Będzie mogła więc wydać np. spółce zależnej, zajmującej się działalnością budowlaną, wiążące polecenie nabycia hurtowni papierniczej celem uzyskania kompetencji do produkcji konfetti dla powitania ważnych oficjeli - twierdzi prof. UO dr hab. Rafał Adamus.
Rafał Adamus
02.10.2021
Rynek Spółki
Sama zmiana przepisów prawa nie wpływa na pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności - orzekł Sąd Najwyższy. Dłużnik po prawomocnym wyroku zasądzającym musi wykazać, że wierzytelności nie można wyegzekwować, np. z tego powodu, że dług już uregulowano - dodał sąd i podkreślił, że zarzut przedawnienia nie jest trafny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2021
Prawo cywilne
Dopóki stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, to kredytobiorcy złotówkowi płacą niskie raty. Kiedyś jednak stopy pójdą w górę, co uderzy po kieszeni osoby zadłużone w rodzimej walucie na wiele lat. Pojawia się pytanie, czy złotówkowicze będą mogli pójść w ślady kredytobiorców frankowych i żądać unieważnienia umów.
Regina Skibińska
02.10.2021
Nieruchomości

RODO: Nie każde dane firm są na sprzedaż

Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Powszechne jest szukanie potencjalnych klientów wśród firm świeżo zarejestrowanych w CEIDG. Prawo pozwala wykorzystywać dane podane do rejestru, ale niejedna firma została już ukarana za zbyt nachalny marketing. Okazuje się też, że to na co pozwala RODO, prawo telekomunikacyjne - już nie koniecznie. Firmy nauczyły się więc lawirować między tymi przepisami.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.10.2021
Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Spółka dominująca będzie mogą wydawać wiążące polecenia spółce zależnej. Takie rozwiązania zawierają nowe przepisy kodeksu spółek handlowych, nad którym pracę rozpoczyna w piątek Sejm. Problem w tym, że polecenia nie zawsze muszą być korzystne dla spółki zależnej - mogą też być absurdalne. A to rodzi np. pytania o odpowiedzialność zarządu, który działał pod takim "przymusem"
Renata Krupa-Dąbrowska
01.10.2021
Prawnicy Spółki
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz proponuje przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL. Zaapelował o to do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej. Od 30 września 2021 r. wygasa możliwość jednoczesnego korzystania z obu tych systemów.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.09.2021
Finanse
Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy EUR 1, deklaracją na fakturze, a REX. Wszystkie te trzy dokumenty służą do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów do krajów poza Unią Europejską w ramach strefy wolnego handlu. Oczywiście jest jakiś punkt niespójny – jednostronne umowy w ramach Generalnego Systemu Preferencji Celnych też potwierdzamy przy pomocy REX
Izabella Tymińska
30.09.2021
Rachunkowość Finanse
Z moich doświadczeń wynika, że przez ostatnie 30 lat biznes nie czekał biernie na rozwiązania ustawowe w zakresie prawa grup spółek, ale oczekiwał przestrzeni dla tworzenia zintegrowanych organizmów gospodarczych. Co więcej, wypracował rozwiązania znane pod nazwą konstytucja lub kodeks grupy w ramach istniejącego KSH, a orzecznictwo zaakceptowało te rozwiązania - uważa Michał Romanowski, profesor prawa handlowego na WPiA UW.
Michał Romanowski
30.09.2021
Rynek Spółki
Firmy, tak jak mieszkańcy bloków czy domów jednorodzinnych, będą mogli się przekształcić swoje prawo użytkowania wieczystego we własność. Jest już gotowy projekt w tej sprawie. Jeżeli jednak liczą, że zrobią to za pół darmo, to się srodze rozczarują. Nie będzie bonifikat, a na uwłaszczenie będzie musiał zgodzić się właściciel gruntu, tymczasem samorządy raczej się do tego nie kwapią.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.09.2021
Nieruchomości
Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wchodzących w życie przepisów UE dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR, wraca do Komisji Finansów Publicznych z poprawkami zgłoszonymi przez klub PiS w środę podczas drugiego czytania.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Sejm nie poparł w środę poprawek Senatu, których celem było rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Posłowie nie zgodzili się też na podwyższenie rekompensat dla firm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Małe i średnie firmy Finanse
Zgodnie z Prawem budowlanym budowa paczkomatów nie wymaga jakichkolwiek zgód organów, o ile ich wysokość nie przekracza 3 m. Dalsze ograniczenia w lokalizowaniu paczkomatów wynikają z odrębnych przepisów - wyjaśnia Filip Wasilewski z LEX Budownictwo.
Filip Wasilewski
29.09.2021
Budownictwo
Planowane rozporządzenie o rynkach cyfrowych (DMA) grozi stworzeniem monopolu informacyjnego dla platform cyfrowych. Zdaniem ekspertów to akt fundamentalny dla tego rynku. Zakazuje praktyk wyraźnie nieuczciwych oraz nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, które mogą obejmować grzywny w wysokości do 10 proc. światowego obrotu platformy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Kredyty frankowe
Takie ambicje wynikają z założeń do przygotowywanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – procedury mają być szybsze i bardziej przyjazne dla zgłaszających. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że sama ustawa również ma być uchwalona szybko – bo już w I kwartale 2022 r. Co jeszcze kryje się za planowanymi zmianami i czy wszystkie na pewno idą w dobrym kierunku?
Anna Sokołowska–Ławniczak
29.09.2021
Prawo gospodarcze
Podła kondycja polskiego prawa podatkowego jest współcześnie sprawą tak oczywistą, że w dyskursie publicznym taki stan rzeczy stopniowo uznawany jest za obiektywny, naturalny i na dodatek ustabilizowany. Do takiego wniosku prowadzi choćby lektura prasy codziennej z zawartymi w niej wypowiedziami praktyków prawa podatkowego – pisze prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.
Bogumił Brzeziński
29.09.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów. System ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej od 100 m.kw., a w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności. Kontrowersje budzą rodzaje opakowań, które mają być nim objęte w pierwszej kolejności.
Regina Skibińska
29.09.2021
Odpady Rynek Finanse Prawo unijne
Nierzetelne konsultacje, tajne projekty, wrzutki poselskie, brak koncepcji, pośpiech, nadregulacja i niestabilność prawa - to siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce. We wtorek Pracodawcy RP zaprezentowali IV edycję raportu legislacyjnego za okres listopad 2019 - marzec 2021 r. Zdaniem prawników, trend psucia legislacji widoczny jest od lat, ale tak źle jak jest teraz, dotąd jeszcze nie było.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Kierowcy łamiący przepisy mają poczuć konsekwencje naruszeń w postaci wyższej składki ubezpieczeniowej, gdyż towarzystwa będą mieć dostęp do informacji o punktach karnych i nałożonych mandatach – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Okazuje się jednak, że zmiana nie będzie dotyczyć aż 3,5 mln kierowców.
Regina Skibińska
28.09.2021
Drogi Ubezpieczenia
Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.
Regina Skibińska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Finanse
Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Marek Sondej
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Hotelarze i restauratorzy liczą długi i szukają pracowników

Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Zadłużenie branży hotelarskiej w bazie Krajowego Rejestru Długów przekroczyło 300 mln złotych. Pomimo stosunkowo udanych wakacji, które dały oddech, przedsiębiorcy nie spodziewają się, żeby szybko udało się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.09.2021
Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do udokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do eliminowania lub ograniczania ryzyka do minimum.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
27.09.2021
BHP Prawo gospodarcze

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Joanna Brodziak Piotr Wodecki
27.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
W dobie zmian klimatycznych ochrona środowiska powinna być priorytetem wszystkich. Ustawodawca nakłada w tym zakresie wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym dotyczących ewidencjonowania i sprawozdawczości opakowań i odpadów. Przepisy są jednak tak skomplikowane, a procedury pracochłonne, że obowiązki te spadną na księgowych i doradców podatkowych – pisze Agnieszka Czernik,
Agnieszka Czernik
25.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Trwa sezon przeglądów technicznych w budynkach wielorodzinnych. Zarządcy chcą zdążyć przed czwartą falą pandemii, wolą też nie ryzykować, bo ciąży na nich odpowiedzialność za stan techniczny budynków. Brakuje jednak im jasnych uregulowań, jak powinien wyglądać przegląd w czasie pandemii, bo w jego ramach trzeba wchodzić do mieszkań. Są jedynie niewiążące zalecenia Sanepidu.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.09.2021
Koronawirus a prawo Nieruchomości
Ustanowione w związku z pandemią koronawirusa zakazy, nakazy i ograniczenia, były merytorycznie uzasadnione, ale tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne i prawa w zakresie wolności działalności gospodarczej. Oznacza to, że decyzja nakładająca karę za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia siłowni została wydana niezgodnie z prawem.
Dorian Lesner
25.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo