Kierowcy łamiący przepisy mają poczuć konsekwencje naruszeń w postaci wyższej składki ubezpieczeniowej, gdyż towarzystwa będą mieć dostęp do informacji o punktach karnych i nałożonych mandatach – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Okazuje się jednak, że zmiana nie będzie dotyczyć aż 3,5 mln kierowców.
Regina Skibińska
28.09.2021
Drogi Ubezpieczenia
Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Marek Sondej
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Hotelarze i restauratorzy liczą długi i szukają pracowników

Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Zadłużenie branży hotelarskiej w bazie Krajowego Rejestru Długów przekroczyło 300 mln złotych. Pomimo stosunkowo udanych wakacji, które dały oddech, przedsiębiorcy nie spodziewają się, żeby szybko udało się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.09.2021
Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do udokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do eliminowania lub ograniczania ryzyka do minimum.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
27.09.2021
BHP Prawo gospodarcze
Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Joanna Brodziak Piotr Wodecki
27.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ustanowione w związku z pandemią koronawirusa zakazy, nakazy i ograniczenia, były merytorycznie uzasadnione, ale tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne i prawa w zakresie wolności działalności gospodarczej. Oznacza to, że decyzja nakładająca karę za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia siłowni została wydana niezgodnie z prawem.
Dorian Lesner
25.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W dobie zmian klimatycznych ochrona środowiska powinna być priorytetem wszystkich. Ustawodawca nakłada w tym zakresie wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym dotyczących ewidencjonowania i sprawozdawczości opakowań i odpadów. Przepisy są jednak tak skomplikowane, a procedury pracochłonne, że obowiązki te spadną na księgowych i doradców podatkowych – pisze Agnieszka Czernik,
Agnieszka Czernik
25.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Trwa sezon przeglądów technicznych w budynkach wielorodzinnych. Zarządcy chcą zdążyć przed czwartą falą pandemii, wolą też nie ryzykować, bo ciąży na nich odpowiedzialność za stan techniczny budynków. Brakuje jednak im jasnych uregulowań, jak powinien wyglądać przegląd w czasie pandemii, bo w jego ramach trzeba wchodzić do mieszkań. Są jedynie niewiążące zalecenia Sanepidu.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.09.2021
Koronawirus a prawo Nieruchomości
Projekt zmian w ustawie regulującej funkcjonowanie firm pożyczkowych przewiduje wprowadzenie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, tak samo jak nad bankami. - Musi być ktoś, kto patrzy im na ręce – powiedział wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł, informując o przekazaniu tego projektu do konsultacji.
Krzysztof Sobczak
24.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of Public Procurement.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawnicy Zamówienia publiczne

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie

Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Brak możliwości całkowitego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej powoduje, że podejmowanie ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych za pośrednictwem spółki cywilnej może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla wspólnego majątku wspólników, ale też majątku osobistego każdego z nich.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Mimo, że terminy raportowania schematów podatkowych są wciąż częściowo zawieszone, część podatników w najbliższym czasie będzie musiała dokładniej przyjrzeć się realizacji obowiązków na tym gruncie w swoich organizacjach. Wszystko za sprawą obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej
Agata Śliwińska Konrad Kurpiewski
24.09.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Czas oczekiwana na warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę znacznie wydłużył się. Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich winna jest pandemia, która niekorzystnie wpłynęła na pracę urzędów. To już standard, że na warunki zabudowy czeka się dłużej niż 60 dni. Podobnie zaczyna być w przypadku pozwoleń na budowę, coraz mniej wydaje się ich w terminie.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Koronawirus a prawo
Rzecznik Finansowy wystąpił z roszczeniami na rzecz klientów banków w sprawach związanych z utratą środków finansowych w wyniku nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Żąda anulowania wykonanych przez oszustów transakcji oraz uznania umów dotyczących udzielonych im pożyczek za nieistniejące. Jak wyjaśnia, klienci nie tylko tracą środki zgromadzone na koncie, ale też muszą spłacać kredyty,
Krzysztof Sobczak
23.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z "podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji" - Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o przepisy dotyczące powoływania i odwoływania prezesa UKE, w tym odowłanie poprzedniego przed upływem kadencji.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Korporacyjne programy motywacyjne nadal atrakcyjne podatkowo

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W procesie wdrażania programu motywacyjnego istotne jest, aby pamiętać nie tylko o spełnieniu przesłanek ustawowych wskazanych w ustawie o PIT, ale dostosować go możliwie do potrzeb danego podmiotu czy grupy kapitałowej. Wybór właściwego rozwiązania może skutkować wymiernymi korzyściami ekonomicznymi zarówno z perspektywy uczestnika jak i organizatora – pisze Adam Szmyt,
Adam Szmyt
23.09.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

WSA: Nie będzie kary za dyskotekę w lockdownie

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W związku z pandemią koronawirusa i wysoką liczbą zakażeń, rząd przyjął rozporządzenie, które zakazywało prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Przedsiębiorca, który pomimo tego otworzył swój lokal, został ukarany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcia i umorzył postępowanie
Dorian Lesner
23.09.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Opłaty za wywóz śmieci od dłuższego czasu ostro szybują w górę. Obowiązująca od czwartku duża nowela ustawy śmieciowej nic nie zmieni. Nowe przepisy jedynie lekko "pudrują” problemy związane z odpadami komunalnymi, ale ich nie rozwiązują. Dla mieszkańców, jak było drogo, tak dalej będzie. Wyjściem z sytuacji może być wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.09.2021
Samorząd terytorialny Odpady Finanse Nieruchomości
Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego, a następnie jej akcje zostaną wniesione na podwyższenie kapitału spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. - przewiduje projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Regina Skibińska
22.09.2021
Rynek Spółki
Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni musi przejść badania kontrolne przed dopuszczeniem go do pracy. Ich celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Odmowa może się wiązać z karą porządkową, a w ostateczności z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z sankcjami musi liczyć się też pracodawca,
Dorian Lesner
22.09.2021
Prawo pracy BHP
Wprowadzenie pięć lat temu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania było odpowiedzią na rosnące zagrożenia fiskalne. W zamyśle ustawodawcy miała ona pełnić funkcję prewencyjną - zniechęcać podatników do podejmowania działań zmierzających do unikania opodatkowania. Duża część postępowań w zakresie GAAR dotyczy jednak czynności, które zostały dokonane przez podatników przed dniem jej wejścia w życie
Krzysztof Koślicki
22.09.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeśli ubezpieczyciel po kolizji drogowej zakwalifikuje samochód do rozliczenia metodą szkody całkowitej, to odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę auta. Ostatnio takich spraw pojawia się sporo w orzecznictwie sądowym. Najczęstsze problemy dotyczą nieprawidłowej wyceny wartości rynkowej pojazdu oraz stosowania w kosztorysie odmiennych kryteriów.
Regina Skibińska
22.09.2021
Drogi Ubezpieczenia

Raport: Pandemia przyspieszyła cyfryzację uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Pandemia COVID-19 sprawiła, że pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni w większym stopniu będą pracowali z wykorzystaniem różnych urządzeń IT – wynika z opublikowanego właśnie raportu Wolters Kluwer Polska i Fundacji Rektorów Polskich. Szybciej postępowało też wdrażanie informatycznych narzędzi do zarządzania uczelnią.
Monika Sewastianowicz
22.09.2021
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Konsultacje będą bezpłatne, odbędą się w całej Polsce, wydarzenie zaplanowano na 25 września br.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.09.2021
Budownictwo
Decyzję o odstępstwach od warunków technicznych dla aut produkowanych np. w USA będzie wydawał nie minister infrastruktury, ale dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Ma to robić szybciej, by nie narażać właścicieli pojazdów za niezarejestrowanie ich w ciągu 30 dni. Ujednolicone zostaną też przepisy dotyczące ograniczników prędkości -wynika z założeń projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które przyjął rząd.
Robert Horbaczewski
21.09.2021
Administracja publiczna
Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Małe i średnie firmy
Rząd nie zamierza wyłączyć z funkcjonowania kopalni Turów i elektrowni Turów. Elektrownia generuje od 4 do 7 proc. zapotrzebowania na energię, która zabezpiecza miliony obywateli. Są one bardzo ważne dla całego naszego systemu energetycznego - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, pytany o postanowienie TSUE w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.09.2021
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
W Unii Europejskiej należałoby rozważyć powołanie unijnego rzecznika finansowego, co przyczyniłoby się do tego, że „głos konsumentów na rynku finansowym byłby bardziej słyszalny”, także w Brukseli czy Luksemburgu - taka propozycja przedstawiona została na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC), który odbywa się obecnie w Katowicach.
Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Rynek i konsument Finanse Prawo unijne
Po wielomiesięcznych konsultacjach, burzliwych dyskusjach środowisk biznesowych i naukowych od 1 lipca 2021 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono nową spółkę prawa handlowego - Prostą Spółkę Akcyjną. Ma ona stanowić złoty środek dla przedsiębiorstw nowo powstałych i innowacyjnych, umożliwiając im rozwój, jednocześnie zabezpieczając interesy tworzących je osób. Czy tak jest naprawdę?
Marcin Sadowski
21.09.2021
Spółki Prawo gospodarcze