Pytanie pochodzi z  programu LEX Budownictwo.

Każdy z segmentów, to lokal mieszkalny piętrowy z nieużytkowym poddaszem i garażem. Ściany budynku są murowane, strop nad parterem żelbetowy monolityczny, dach dwuspadowy.
Czy budynki w zabudowie szeregowej, grupujące po 4, 5, 7 jednakowych segmentów jednorodzinnych, można uznać za zabudowę wielorodzinną?

Odpowiedź

W treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., jak również innych przepisach techniczno-budowlanych nie została sformułowana definicja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Sprawdź w LEX: Cechy szczególne budynków w zabudowie bliźniaczej >

 

Definicja budynku jednorodzinnego

Sformułowana została natomiast definicja budynku jednorodzinnego, którym jest – zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a pr. bud.- budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 


W konsekwencji zatem każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być kwalifikowany w rozumieniu ustawy pr. bud. jako budynek mieszkalny wielorodzinny, gdyż przepisy nie znają de facto kategorii pośredniej.


Skoro w budynku wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne (w treści zadanego pytania mowa jest o 4,5,7 samodzielnych lokalach w ramach jednej "szeregówki"), to z formalnego punktu widzenia uznać należy, że zabudowa, o której mowa w treści zadanego pytania stanowi zabudowę wielorodzinną w rozumieniu przepisów pr. bud.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy trzeba zachować odpowiednie odległości od granicy w przypadku nadbudowy budynku w zabudowie bliźniaczej? >

Czy zmiana z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe jest zmianą istotną? >

Czy budynki w zabudowie szeregowej na różnych działkach można traktować jako jedno? >