Jakub Mazurkiewicz

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor z wieloletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa na rzecz podmiotów zaangażowanych w proces budowlany oraz okołobudowlanych prawnych zagadnień proceduralnych i gospodarczych.

Artykuły autora

Budynek zamieszkania zbiorowego może być jednocześnie budynkiem użyteczności publicznej

Budownictwo

Budynek przeznaczony na potrzeby oświaty, nauki, wychowania zalicza się do kategorii budynków użyteczności publicznej. Natomiast schronisko młodzieżowe, internat, czy zakład poprawczy jest kwalifikowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Zakresy wskazanych pojęć przecinają się. Ocena tej zależności wymaga jednak indywidualnej oceny każdego przypadku.

23.11.2020

Teren biologicznie czynny – definicja

Budownictwo

Nowa definicja terenu biologicznie czynnego nie zawiera już ograniczenia do terenu, który urządzony jest jako stałe trawniki lub kwietniki. Tego rodzaju uogólnienie ograniczyło spekulacje dotyczące...

01.08.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9    43