W urzędzie zakwestionowano wysokość stopni schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku użyteczności publicznej, gdyż ich wysokość nie spełniała warunków wzoru: 2h+s = 60 - 65 cm. Czy schody zewnętrzne muszą spełniać wymagania dotyczące schodów wewnętrznych? Czy takie stopnie mogą mieć np. 35 cm szerokości i 10cm wysokości - pyta czytelnik Prawo.pl 

Gdzie są określone parametry dla schodów

Wzór na który powołuje się urząd nie ma bezpośredniego odniesienia do wysokości schodów zewnętrznych. Maksymalna wysokość stopni schodów, w przypadku budynków użyteczności publicznej wynosi 0,175 m, a szerokość stopni schodów zewnętrznych co najmniej 0,35 m. Schody muszą być funkcjonalne, ale również bezpieczne. Nadrzędnym czynnikiem w przypadku schodów budynku użyteczności publicznej jest ich użyteczność. Wymiary schodów zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Z

 

Parametry stopni schodów

Zapisy prawne określają szerokość użytkową schodów oraz wysokość stopni. Graniczne wymiary schodów stałych (bez rozróżnienia na zewnętrzne i wewnętrzne) w budynkach użyteczności publicznej określone zostały w par. 68 ust. 1 rozporządzenia. Maksymalna wysokość stopnia schodów, w przypadku budynków użyteczności publicznej nie może przekroczyć 0,175 m, a wysokość minimalna nie została określona. Natomiast szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej powinna wynosić co najmniej 0,35 m. Wzór: 2h+s = 60 - 65 cm, gdzie h oznacza wysokość stopnia, a s - jego szerokość odnosi się wyłącznie do obliczania właściwej szerokości stopni schodów wewnętrznych (par. 69 ust 4 rozporządzenia). To oznacza, że wzór ten nie ma bezpośredniego odniesienia do określenia szerokości stopni schodów zewnętrznych, ani ich wysokości.

Biorąc powyższe pod uwagę, wymiary schodów zewnętrznych w budynku użyteczności publicznej, o których mowa w pytaniu, spełniają warunki określone w przedmiotowym rozporządzeniu. Należy przy tym pamiętać, że parametry schodów i stopni, którymi operuje rozporządzenie oparte są na średniej długości kroku osoby dorosłej (około 60-65 cm). Stąd, im wyższe stopnie, tym mniejsza powinna być ich szerokość.