Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałków poszczególnych województw. Zmienione 8 stycznia br. zapisy ustawy o odpadach obligują wytwórców odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów do dokonania do 24 lipca br. wpisu do rejestru BDO. Nowe przepisy dotyczą też firm budowlanych, które wytwarzają odpady, np. gruz czy wywożą ziemię. Jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później niż 24 lipca, to wpis należy dokonać przed rozpoczęciem ich wytwarzania. 
Wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w tym terminie, powinni to zrobić najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Od 1 sycznia 2020 oku bowiem ewidencja odpadów będzie prowadzana tylko w centralnym, elektronicznym rejestrze BDO. Czytaj więcej jak dokonać rejestracji w BDO >>

 

Czym są odpady

W świetle obowiązującego prawa, odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia lub śmieci, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych. Każda firma, która zajmuje się pracami ziemnymi podczas których wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub nawet czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów. Podobna sytuacja dotyczy również np. wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

Obejrzyj webinarium w SIP LEX* o Bazie Danych o Odpadach.
Maria Duczmal mówi wszystko, co przedsiębiorca powiennien wiedzieć >>


Wysokie kary

Wytwórcy odpadów są zaś zobligowani do prowadzenia ewidencji odpadów, a od 24 lipca br. muszą dokonać wpis do BDO.
Za prowadzenie prac ziemnych przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO będzie grozić kara administracyjna w wysokości od 1 tys. zł do nawet 1 mln. zł. Jest to bardzo duża zmiana, bo za nieprowadzenie wymaganej ewidencji odpadów kara grzywny wynosi maksymalnie jedynie 5 tys. zł – komentuje Rafał Hałabura, prezes Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Ważne lepsze planowanie

Firmy składające wniosek o wpis do rejestru powinny wskazać informacje o rodzaju odpadu oraz miejscu jego wytwarzania. W przypadku firm budowlanych oznacza to, że przed przystąpieniem do prac ziemnych na danej budowie, firma będzie musiała każdorazowo starać się o wpis do rejestru BDO. Na dokonanie wpisu marszałek województwa ma 30 dni.
- To może wpłynąć na terminowość realizacji robót budowlanych, gdyż odtąd trzeba będzie planować je i kontraktować z dużo większym wyprzedzeniem – wyjaśnia Rafał Hałabura. - W rozwiązaniu tego problemu może pomóc skrócenie czasu uzyskiwania zezwolenia od marszałka. Wzorując się na rozwiązaniach przyjętych dla elektronicznej rejestracji spółek, mogłoby to być np. 24 godziny. - Innym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, że wytwarzanie odpadów związane z pracami budowlanymi prowadzone na jednym większym terenie np. jednego województwa, powinno być objęte jednym wpisem do rejestru BDO.