Istnieje kilka rodzajów zachowań, które mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i powodować powstanie roszczenia, którego można dochodzić na drodze sądowej. Są to chociażby: konkurencja pasożytnicza, wykorzystanie informacji poufnych innego podmiotu, a także „podbieranie” pracowników.

Czytaj też: Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie jako wykroczenie pozwalające na walkę z dezinformacją >>>

Konkurencja pasożytnicza

Jedną z najczęstszych i najbardziej uciążliwych form nieuczciwej konkurencji jest konkurencja pasożytnicza. Przykłady:

  • Były dystrybutor znanej marki wprowadza do obrotu produkt, którego nazwa i wygląd do złudzenia przypominają ten, który wcześniej sprzedawał jako dystrybutor (przy czym cechy produktu nie podlegają wyłącznym prawom ochronnym).
  • Nakładem pewnego wydawnictwa ukazuje się czasopismo, którego szata graficzna, układ, kolorystyka i tematyka bardzo przypomina konkurencyjną publikację, ale nie jest identyczna.
  • Pewien przedsiębiorca bezprawnie oznacza swoje produkty numerami producenta wydanymi przez organ certyfikujący innemu znanemu producentowi.

Nie jest to nic innego, jak sprawdzona doktryna i praktyka konkurencji pasożytniczej (w niemieckim piśmiennictwie poetycko określana jako „oranie cudzym wołem”). Jeśli szeroko rozumiana ochrona własności intelektualnej zawodzi, a nieuczciwość i „kombinatorstwo” są ewidentne, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie środków ochronnych przewidzianych w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czytaj w LEX: Tajemnica przedsiębiorstwa - pracownik objęty tajemnicą aż do śmierci >>>

 

Ewa Nowińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Sprawdź  

Możliwe sądowe dochodzenie roszczenia 

Możliwości jest wiele - jeśli strona poszkodowana doznała wymiernej szkody finansowej, może dochodzić odszkodowania sądownie. Może również zażądać od konkurenta zaprzestania niewłaściwego postępowania i naprawienia niekorzystnych dla działalności poszkodowanego skutków. Z wizerunkowego punktu widzenia niekiedy wystarczy, że sprawca przeprosi na łamach prasy lub w Internecie.

Aby przyspieszyć zastosowanie przysługujących środków ochronnych poszkodowany przedsiębiorca może zwrócić się do sądu o zabezpieczenie roszczenia jeszcze przed wniesieniem powództwa. Co więcej, zważywszy, że nieuczciwa konkurencja zalicza się do kategorii spraw własności intelektualnej, strona poszkodowana może w pełni korzystać z przysługujących w tym specjalnym postępowaniu środków zabezpieczenia dowodów.

Ponadto, co jest stosunkowym novum, polskie sądy dysponują wyspecjalizowanymi wydziałami prowadzącymi takie sprawy kompetentniej i szybciej (co wydaje się działać w praktyce). Umożliwia to szybkie rozwiązanie problemu, pod warunkiem, że zostanie on właściwie zidentyfikowany i należycie przedstawiony sądowi.

Czytaj w LEX: Istnienie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, jako warunek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji - LINIA ORZECZNICZA >>>

Czytaj w LEX: Stosunek konkurencji między przedsiębiorcami a wprowadzenie klientów w błąd - LINIA ORZECZNICZA >>>

Autorzy:
Marcin Wnukowski, partner w Squire Patton Boggs

Marcin Wnukowski


​Justyna Dereszyńska, senior associate w Squire Patton Boggs

​Justyna Dereszyńska