Justyna Dereszyńska

Artykuły autora

Czyny nieuczciwej konkurencji, których definicji nie znajdziecie w ustawie

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Jak jednak rozpoznać czyny, których ustawa nie definiuje jasno i wprost jako deliktów, a które bez wątpienia szkodzą naszej działalności, a także - jak się przed takimi czynami bronić? - zastanawiają się Marcin Wnukowski i ​Justyna Dereszyńska z Squire Patton Boggs.

19.04.2023

Nieuczciwa konkurencja może prowadzić do zerwania umowy dystrybutor – zleceniodawca

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Kluczowym elementem działalności gospodarczej jest rozwinięcie sieci dystrybucyjnej. Budowa świadomości marki i penetracja rynku są działaniami czasochłonnymi. Często stosowanym rozwiązaniem jest zawieranie z niezależnymi dystrybutorami umów dystrybucyjnych lub, z czym w Polsce spotykamy się rzadziej, umów agencyjnych - piszą Marcin Wnukowski i Justyna Dereszyńska, ze Squire Patton Boggs.

02.02.2023

Nieuczciwa konkurencja – można się skutecznie bronić

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Spowolnienie gospodarcze powoduje wzrost konkurencji na rynku. Większość podmiotów konkuruje ze sobą merytorycznie, jednak bieżąca sytuacja rynkowa powoduje, że niektóre firmy mogą uciekać się do nieuczciwych metod mających na celu wykorzystanie wytworzonych przez konkurentów zasobów. Działania te służą najczęściej wyprzedzeniu rywala „na skróty”.

26.01.2023

Sądy na dłużej przeprowadzą się do internetu – zmiany w procedurze coraz bliżej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Projekt „tymczasowych” zmian procedury cywilnej został, z poprawkami, przyjęty przez Sejm. Technicznie jest to nowelizacja przede wszystkim ustawy z 2 marca 2020 r., a nie kodeksu postępowania cywilnego, a wprowadzane rozwiązania mają obowiązywać jeszcze rok od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - pisze radca prawny Justyna Dereszyńska,

29.04.2021