Postępowanie wyjaśniające przed KNF – czym różnią się oświadczenia od wyjaśnień?

Prawo gospodarcze Finanse

Ustawodawca nie przewidział w przepisach możliwości odmowy przez osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień. Inaczej jest jednak w przypadku oświadczeń. Różnica pomiędzy wyjaśnieniami a oświadczeniami składanymi w postępowaniu wyjaśniającym niesie za sobą istotne konsekwencje prawne. W odniesieniu do oświadczeń ustawodawca przewidział rygor odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

26.09.2023

Od odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółki można się ubezpieczyć

Spółki

Na polskim rynku rośnie świadomość związana z odpowiedzialnością członków zarządu i rad nadzorczych za potencjalne szkody wyrządzone podczas pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych. Coraz powszechniejsza staje się też wiedza o tym, że polisy D&O (Directors and Officers Liability) nie są domeną spółek Skarbu Państwa - pisze Katarzyna Petruczenko, wspólniczka zarządzająca w kancelarii Rö, radca prawny.

25.09.2023

Pozwy złotówkowiczów o usunięcie WIBOR-u mają realną szansę – polemika

Banki Kredyty

Podważanie obiektywności i prawidłowości wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR stało się w ostatnim czasie wyjątkowo „modne”, zwłaszcza wśród prawników reprezentujących interesy procesowe kredytobiorców. Niestety jednak kierunek publicznej debaty coraz częściej nie opiera się na przekazywaniu prawdziwych informacji na temat metody wyznaczania tego wskaźnika - pisze Zbigniew Minda, prezes zarządu GPW Benchmark S.A.

23.09.2023

Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów może "odkorkować" sądy

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Szczęśliwie Trybunał w Luksemburgu kolejny raz stanął po stronie frankowiczów, gwarantując im szeroką ochronę w myśl przepisów prokonsumenckich, co pozwoli na przyspieszenie ich procesów i jeszcze poważniejsze zwiększenie ich szans na wygraną w sądach - pisze o najnowszym frankowym rozstrzygnięciu TSUE Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.

22.09.2023

Prof Adamus: Prawo nie zakazuje wszystkich inwestycji syndykowi

Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

Prowadzenie przez syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa charakteryzuje się pewną autonomią, gdyż jest to działalność o charakterze biznesowym a nie egzekucyjnym. Jeżeli sędzia komisarz nie sprzeciwia się, to może on podejmować działania inwestycyjne dotyczące nieruchomości - pisze prof. Rafał Adamus.

21.09.2023

„Amerykański sen” - czyli jak „warzywniak” zmieni postępowanie wyjaśniające

Prawo gospodarcze Finanse

Przedmiotowe regulacje mają tak szeroki zakres, że sprawiają wrażenie kreowania ich na wzór amerykański. Zapomniano jednak o Prawach Mirandy. W tym zakresie nie wprowadzono do ustawy żadnych zmian. Ustawa nadal milczy w odniesieniu do możliwości ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

19.09.2023

Brak wymogu zgodności planu ze studium - istotne ułatwienie dla branży OZE

Budownictwo Energetyka

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego większość inwestorów bardziej martwi niż cieszy. Wprowadzane nią zmiany są znaczące, a treść przepisów pozostawia wielu inwestorów w niepewności co do ich stosowania w praktyce i wpływu na inwestycje budowlane. Nie dotyczy to jednak tych inwestorów, którym obecne plany miejscowe nie pozwalały realizować inwestycji z zakresu OZE - pisze Marcin Wierciński, senior associate w GPLF Górski & Partners Law Firm.

18.09.2023

Platformy internetowe na bakier z dyrektywą Omnibus

Rynek i konsument Nowe technologie

Niewątpliwie ostatnie lata przyniosły ogromny rozwój sektora e-commerce. Pojawiło się nie tylko wiele sklepów internetowych, ale także rozwinęły się platformy, które zrzeszają sprzedawców i kupujących. To sprawiło, że pojawiły się wątpliwości, jak należy traktować tego rodzaju platformy, w szczególności względem odpowiedzialności wobec konsumentów - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

16.09.2023

Producenci roślinnych suplementów diety muszą być gotowi na skutki wyroku TSUE

Środowisko Prawo unijne

Nie mówimy o zmianie w prawie, która może nastąpić, czy nastąpi, ale o sytuacji, w której TSUE wypowie się o przepisach, które już są istnieją. Dlatego już teraz zalecałabym wysoką uważność w stosowaniu oświadczeń z listy pending, a także ważenie ryzyka przy przygotowaniu kolejnych etykiet, czy kampanii reklamowych - pisze dr Joanna Uchańska, radczyni prawna i partnerka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

15.09.2023

Nagrywanie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Co na to RODO?

Spółki RODO

Nie można tracić z pola widzenia tego, że nawet jeżeli kodeks spółek handlowych pozostawia nam pewną swobodę w kwestii sporządzenia protokołu z posiedzenia, to nadal nie może to być sprzeczne z innymi przepisami, w tym właśnie z RODO. Zauważmy, że to, że k.s.h. nie zabrania nam uregulowania danej kwestii w określony sposób nie oznacza, że nie będzie ona zabroniona na gruncie RODO - pisze Marta Ostrowska, Senior Associate w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

15.09.2023

OpenAI dla organów ochrony danych osobowych to duże wyzwanie

Nowe technologie RODO

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o wniesieniu powództwa przeciwko spółkom zrzeszonym wokół projektu OpenAI, w tym spółce Microsoft. Postępowanie jest prowadzone przed sądem w USA. Sprawa została zainicjowana przez rzekomo poszkodowanych działaniem narzędzi udostępnionych przez OpenAI, jak ChatGPT. Powództwo dotyczy zarzutu pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych i własności intelektualnej - piszą Artur Piechocki oraz Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.

14.09.2023

Czy TSUE sprawi, że procesy frankowiczów będą ekspresowe? Na wyrok trzeba poczekać

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się klauzulami abuzywnymi w kredytach frankowych. Rozstrzygnięcie trybunału będzie miało znaczenie dla postępowań, w których prezes UOKiK nie wydał decyzji, czy dany warunek umowny jest klauzulą niedozwoloną czy też nie. Wyroku można się spodziewać na początku przyszłego roku.

12.09.2023

Dobre praktyki w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

Nowe technologie Prawo unijne

Raport Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa obrazuje, jak organizacje na terenie państw członkowskich UE radzą sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego łańcucha dostaw. Wskazuje też, które z dobrych praktyk powinny zostać wzięte pod uwagę przy dostosowywaniu łańcucha dostaw do wymogów NIS2. Informacje te mogą być przydatne dla praktyków w celu oceny rozwiązań stosowanych w swoich organizacjach - pisze Milena Rygiel-Soćko, adwokat.

11.09.2023

Nowe zasady funkcjonowania klastrów energii to rewolucja

Środowisko Energetyka

Nowo przyjęte przepisy uznać należy za rewolucję w funkcjonowaniu klastrów energii. Pozytywnie można ocenić rozszerzenie zakresu przedmiotowego działania klastrów energii o magazynowanie energii oraz wprowadzenie rejestru klastrów energii - pisze Mateusz Ćwiertniewski, adwokat, szef Działu Korporacyjnego w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

08.09.2023

Mimo upływu czasu, stosowanie przepisów RODO cały czas problematyczne

RODO

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia - pisze Martyna Popiołek-Dębska, radca prawny w Kancelarii APLAW Artur Piechocki.

08.09.2023

Umowy na usługi chmurowe: Wyzwania i zabezpieczenia dla przedsiębiorstw w erze cyfrowej

Nowe technologie

Współczesne przedsiębiorstwa zyskują wiele korzyści dzięki wykorzystywaniu rozwiązań chmurowych. Standaryzacja procesów, skalowalność, powszechny dostęp oraz brak konieczności inwestowania w infrastrukturę to tylko niektóre z zalet tych usług. Niemniej jednak, wraz ze zmienionym środowiskiem pracy pojawia się unikalna lista ryzyk, które muszą zostać starannie zidentyfikowane, zrozumiane i zmitygowane w kontekście umów na usługi chmurowe - pisze Katarzyna Ożga, radca prawny w Deloitte.

06.09.2023

Rekultywacja jako odwrócenie skutków działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze

Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.

05.09.2023

Partnerstwo publiczno-prywatne w kosmosie? Czemu nie, są już pierwsze przykłady

Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze

Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.

05.09.2023

Rezygnacja ze stanowiska nie uchroni członka rady nadzorczej banku przed karą

Banki

Obecnie Komisji Nadzoru Finansowego nie wolno nałożyć kary na byłego członka zarządu lub rady nadzorczej w banku. To się jednak zmieni. Już wkrótce KNF będzie mogła karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska. O zmianach w prawie bankowym piszą Magdalena Jaczewska-Żurek i Łukasz Szymański z kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

04.09.2023

Róż to nie tylko kolor Barbie. Jego monopolizacja budzi sprzeciw

Rynek i konsument Własność intelektualna

Popularność filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig sprawiła, że na nowo rozgrzało wiele pytań, w tym również tych natury prawnej. Jedno z nich nieodzownie łączy się z czymś, co jest charakterystyczne dla kultowej lalki Barbie firmy Mattel, czyli kolorem różowym. Kolejny raz odżyła dyskusja, czy dopuszczalna jest monopolizacja koloru jako zarejestrowanego znaku towarowego - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

02.09.2023
1  2  3  4  5    39
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski