DORA to rewolucja na rynku finansowym? Być może, ale z innych powodów niż myślicie

Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne

DORA to regulacja przygotowana po to, żeby chronić ciągłość szeroko rozumianych usług technologicznych i ich bezpieczeństwo – wszystko w kontekście bezpieczeństwa operacyjnego podmiotów nadzorowanych na rynku finansowym. Ma być bezwzględnie obowiązującym prawem, skutecznym wobec szerokiego grona instytucji finansowych oraz dostawców usług - pisze Kuba Ruiz, adwokat z kancelarii Bird & Bird.

03.10.2022

Niewymienialny token – wartość materialna i intelektualna

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Tokeny NFT biją obecnie rekordy popularności, a co za tym idzie – stale rośnie ich wartość. Rosnąca popularność NFT to także wyzwanie dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, bowiem liczba zgłoszeń znaków towarowych zawierających odniesienia do dóbr wirtualnych oraz NFT także stale wzrasta - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

01.10.2022

Niszczenie towarów naruszających prawa własności wciąż problematyczne

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne

W aktualnym stanie prawnym właściciele praw własności przemysłowej nie mogą być pewni, czy towary naruszające ich prawa zostaną zniszczone. Projekt najnowszej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej póki co nie przewiduje wyjaśnienia tej kwestii. Być może rozwiązanie nadejdzie wraz z planowanym na październik wyrokiem TSUE - pisze Alicja Rytel, adwokat w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

29.09.2022

Inflacja szybuje, ceny materiałów budowlanych rosną, a zmiana kontraktów nie taka prosta

Zamówienia publiczne Finanse samorządów Budownictwo

Inflacja bezpośrednio wpływa na ceny materiałów, paliw, surowców, jak i płac, a wykonawcy i podwykonawcy inwestycji coraz częściej obawiają się widma pogłębienia strat w związku z wykonywaniem umów o roboty budowlane. Zwiększa się więc liczba kontraktów, od których odstępują wykonawcy, co w dalszej perspektywie grozi im skierowaniem roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów.

28.09.2022

Dr Poprawski: Interes grupy spółek – jak wyważyć różne dążenia?

Spółki Prawo gospodarcze

Grupa spółek, która jest ważnym elementem prawa holdingowego, stanowi konstrukcję prawną odrębną od dotychczas znanego Kodeksowi spółek handlowych stosunku dominacji. Nie ma ona zdolności prawnej, tym samym interes grupy spółek nie jest powiązany z jedną konkretną jednostką organizacyjną. Za taką nie można bowiem uznać grupy spółek - pisze dr Radosław Poprawski z kancelarii DZP.

27.09.2022

Compliance - trudno zapewnić zgodność w powodzi zmian prawa

Compliance

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, nowe przepisy o spółkach i raportowanie zrównoważonego rozwoju - to tylko niektóre tematy planowanej na 4-5 października konferencji "Compliance & Integrity days" poświęconej zarządzaniu zgodnością w Polsce. Pojawi się tam też zupełnie nowy, ale niezwykle aktualny temat: skutki sankcji wobec Rosji.

26.09.2022

Matka jest najważniejsza – rośnie rola spółki dominującej w holdingu

Spółki

Wprawdzie wchodzące niebawem w życie przepisy nie stanowią kompleksowej regulacji funkcjonowania holdingów, bez wątpienia są potrzebnym krokiem w dostosowywaniu prawa do realiów gospodarczych, w których coraz większą rolę odgrywają grupy spółek. Uporządkowują najistotniejsze kwestie związane z zarządzaniem grupą spółek, wzmacniając istotnie pozycję spółki dominującej.

23.09.2022

UE wprowadza nowe obowiązki dla pośredników w usługach cyfrowych

Nowe technologie Prawo unijne

Unijne rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych zreformowało i uzupełniło dyrektywę o handlu elektronicznym dla pośredników internetowych, zachowując kluczowe filary, takie jak przepisy „bezpiecznej przystani”, wprowadzając jednocześnie szereg nowych obowiązków związanych z dezinformacją, nielegalnymi towarami i treściami oraz zagrożeniami internetowymi.

19.09.2022

Mikołaj Lech: Czego muzycy mogą się nauczyć ze sporu o nazwę KOMBI?

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć prawa do nazwy zespołu muzycznego? Co w takim przypadku może zrobić pominięty w zgłoszeniu założyciel? W końcu, czy pomysłodawca nazwy, ma do niej prawa autorskie? Spory, które toczą ze sobą byli członkowie zespołu KOMBI dostarczają nam odpowiedzi na te i inne pytania - pisze rzecznik patentowy Mikołaj Lech.

16.09.2022

Prawo holdingowe - wiążące polecenie to odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności

Spółki Prawo gospodarcze

Wchodząca za niespełna miesiąc w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzi do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe. Oprócz korporacyjnych nowości dotyczących grup spółek, wywrze ono też wpływ na aspekty związane z niewypłacalnością spółek uczestniczących w grupie. Wniosek o upadłość spółki zależnej będzie mogła złożyć spółka dominująca z tej grupy.

15.09.2022

Rafał Baniak: System kaucyjny, czyli kiedy lepsze staje się wrogiem dobrego

Prawo gospodarcze Zarządzanie

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze obarczone było ryzykiem. Do szeregu czynników zewnętrznych cechujących się dużą zmiennością, coraz częściej dochodzi brak przejrzystości prawa i jego nadmierne komplikowanie. Do takiej sytuacji może doprowadzić brak solidnych analiz i dialogu z biznesem w pracach nad ustawą o systemie kaucyjnym - twierdzi Rafał Baniak, prezes Zarządu Pracodawcy RP.  

13.09.2022

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - będzie nowy model

Prawo karne Prawo gospodarcze

​Trwają prace nad nowymi przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wprawdzie projektodawcy rezygnują z uchwalenia nowej ustawy, dokonując „jedynie” nowelizacji obowiązującego aktu prawnego, niemniej zakres i charakter zmian nakazują uznać, że mamy do czynienia z całkowicie nowym modelem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary.

12.09.2022

Opłatę rezerwacyjną deweloper musi zwrócić niezwłocznie

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Przepisy regulujące sytuacje, w których opłata rezerwacyjna ma podlegać zwrotowi, mają charakter bezwzględnie obowiązujący, więc strony nie mogą ich zmienić w zawartej umowie, a postanowienia umowne sprzeczne z art. 34 ustawy lub mające na celu ich obejście, będą mogły zostać uznane za nieważne.

10.09.2022

Instytucja wiążącego polecenia - ważna zmiana w prawie spółek handlowych

Spółki Prawo gospodarcze

Od 13 października 2022 r. obowiązywać będą przepisy tzw. prawa holdingowego, jednej z najbardziej doniosłych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w ostatnich latach. Wśród nowych rozwiązań, które pojawią się w polskim porządku prawnym, będą wiążące polecenia, jakie spółka dominująca będzie mogła wydawać spółce zależnej w ramach grupy spółek.

08.09.2022

Zmiana prawa holdingowego - w październiku ważna dla spółek reforma

Spółki Prawo gospodarcze

Od początku prac nad kontrowersyjną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych trwał zażarty spór o kształt tej reformy, a zaproponowany projekt spotkał się z ostrą krytyką ze strony prawników oraz środowiska przedsiębiorców prowadzących aktywność biznesową w formie spółek kapitałowych. Czy zaproponowana nowelizacja rzeczywiście nie spełnia oczekiwań polskiego biznesu oraz prawa?

07.09.2022

Zawarcie układu lub restrukturyzacja może odroczyć upadłość firmy

Prawo gospodarcze

Coraz więcej firm występuje o postępowania o zatwierdzenie układu lub inne postępowania restrukturyzacyjne. Dobór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od potrzeb i możliwości danego przedsiębiorcy, ale jedno jest pewne – wdrożenie środków restrukturyzacyjnych może skutecznie uchronić przed ogłoszeniem upadłości - mówi Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

02.09.2022

Unieważnienie umowy "frankowej" to dopiero początek - życia w pełni wolnego od nieuczciwego kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trudno zgodzić się z opinią, szczególnie prezentowaną przez sędziego, że to kredytobiorcy są źródłem wszelkiego zła. Jako społeczeństwo nie jesteśmy po prostu jeszcze przyzwyczajeni, że tak wielkie i cieszące się zaufaniem podmioty jak banki ponoszą konsekwencje na tak wielką skalę. Pora więc zmienić myślenie, bo konsekwencje nadchodzą. A w zasadzie już nadeszły.

31.08.2022

Opłata rezerwacyjna - czasem wynagrodzenie dewelopera, czasem kara umowna

Prawo cywilne Budownictwo

Redakcja przepisów nowej ustawy deweloperskiej jeszcze długo będzie spędzała sen z powiek deweloperów i ich klientów. O ich prawnikach nie wspominając. Spore problemy sprawia określenie prawnego charakteru opłaty rezerwacyjnej, a mianowicie to, czy i kiedy będzie ona wynagrodzeniem dewelopera. Pisze o tym adwokat Maciej Śledź, partner w Kancelarii Nowosielski i Partnerzy.

30.08.2022

Szcześniak: Sądy powinny motywować banki do ugód z kredytobiorcami

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Banki będą chętne do ugód z kredytobiorcami, gdy wyroki będą zapadały szybko, a sędziowie będą stosowali sankcje przewidziane prawem w prawidłowy sposób, co doprowadzi do osiągnięcia skutku odstraszającego. Także gdy odsetki będą liczone od złożenia pozwu (lub wezwania), tak jak sądy liczą je wobec kredytobiorców - pisze Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

26.08.2022

Bierność banku w dochodzeniu swoich roszczeń nie może utrudniać kredytobiorcom realizacji ich uprawnień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Brak dokonania wykładni prawa przez uprawniony organ nie ogranicza możliwości obrony banku przed roszczeniami konsumenta, skoro poznał on żądania kredytobiorcy. A więc opieszałość banków w zgłaszaniu swojego roszczenia kondykcyjnego wobec kredytobiorców, tłumaczona oczekiwaniem na uchwałę Sądu Najwyższego, jest nie do przyjęcia - pisze adwokat Kacper Rożek.

24.08.2022
1  2  3  4  5    31
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski