Ellerik: Dyrektywa o sygnalistach obowiązuje, a ustawy, jak nie było, tak nie ma

Prawo gospodarcze Compliance

Minął przeszło kwartał od daty, w której dyrektywa miała rozpocząć swoje działanie - prawo o ochronie sygnalistów powinno było wejść w życie 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa unijna wymaga implementacji jej wymagań do prawa krajowego w państwie członkowskim. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów poznaliśmy w październiku 2021 roku, ale nadal nie znamy ostatecznej jego wersji.

13.04.2022

Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna

Zamówienia publiczne Budownictwo Ukraina

Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

11.04.2022

Niemieckie firmy będą sprawdzać, czy ich dostawcy przestrzegają praw człowieka

Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze

Od 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać prawo niemieckie, które nakłada na podmioty działające w tym kraju i zatrudniające powyżej 3 tys. pracowników (od 1 stycznia 2024 r. ponad 1 000 pracowników) obowiązek analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska w łańcuchu dostaw towarów i usług, z których korzystają w ramach prowadzonej działalności - pisze Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC.

08.04.2022

Będą sankcje za naruszenie sankcji przeciwko Rosji

Prawo gospodarcze Ukraina

Do tej pory obowiązek przestrzegania unijnych sankcji gospodarczych wynikał bezpośrednio z przepisów rozporządzeń zawierających środki ograniczające względem podmiotów rosyjskich i białoruskich, ale naruszenie zakazów nie podlegało karom. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy wejdzie w życie uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

07.04.2022

Problemy z praworządnością w Polsce dotyczą też stosowania prawa antymonopolowego

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Działalność szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddana jest kontroli sądowej. Jednakże problem pogorszenia stanu praworządności dotyka również sądy. Trzeba wobec tego pamiętać, że gdyby doszło do rozpoznania odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przez skład sędziowski obsadzony z udziałem „neoKRS”, mielibyśmy do czynienia z nieważnym wyrokiem.

07.04.2022

Nowe polskie prawo holdingowe wpłynie na funkcjonowanie grup spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych polskie spółki kapitałowe działające w strukturach międzynarodowych mogą być zainteresowane przeglądem swoich struktur organizacyjnych i transakcyjnych. W szczególności powinny to rozważyć polskie spółki, w których funkcjonują polecenia wydawane przez ich spółki dominujące w transakcjach zawieranych w interesie grupy.

05.04.2022

Krajowy system cyberbezpieczeństwa funkcjonuje, ale wymaga ulepszeń

Administracja publiczna Nowe technologie

Cyberataki stają się zjawiskiem powszechnym na świecie i w Polsce. Gdy 14 lutego ich ofiarą stało się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, sparaliżowało to łączność, sieć komputerową i działanie strony internetowej. Ostatnio próbowano także zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz serwery rządowe, a ok. 27 tys. złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych.

02.04.2022

Wojna na Ukrainie to siła wyższa w prawie zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne Ukraina

W związku z wojną na Ukrainie pojawiła się niepewność wśród przedsiębiorców co do zdolności dalszego wykonywania zawartych umów. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że wystąpi o zmianę treści umowy, a nawet jej rozwiązanie. Czy możliwe jest wykorzystanie w tej sytuacji klauzuli rebus sic stantibus oraz przesłanki siły wyższej w przypadku długotrwałych kontraktów w ramach zamówień publicznych?

28.03.2022

Tajemnica bankowa obowiązuje, ale nie dla skarbówki

PIT Finanse RODO

Bank posiada strategiczne informacje o swoich klientach, a ochrona tych informacji jest częścią wykształconej kultury prawnej i ugruntowanym zwyczajem obrotu gospodarczego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki. Jeden z nich dotyczy informacji udzielanych organom skarbowym, których uprawnienia w tym zakresie zostały ostatnio rozszerzone.

26.03.2022

Zmiany w mentalności firm - zamiast upadać walczą i restrukturyzują swój biznes

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W obliczu rekordowej inflacji, rosnących kosztów surowców i niepewności gospodarczej związanej z wojną na Ukrainie, wiele polskich firm staje przed wyzwaniem utrzymania płynności finansowej. Coraz rzadziej jednak decydują się na ogłoszenie upadłości i mocno walczą o utrzymanie swojego biznesu. Jednym z rozwiązań, które im to umożliwia, jest postępowanie restrukturyzacyjne.

25.03.2022

Putin grozi nacjonalizacją, prawnicy doradzają pozwy w arbitrażu inwestycyjnym

Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Gdyby Rosja rzeczywiście chciała przejąć na własność majątki zagranicznych przedsiębiorców tylko dlatego, że postanowili oni zaprzestać prowadzenia działalności w tym państwie po dokonanej przez nie inwazji na Ukrainę, byłoby to oczywiście niezgodne z prawem międzynarodowym. Mogłoby stanowić podstawę do dochodzenia od Rosji odszkodowań w arbitrażu międzynarodowym.

24.03.2022

Prof. Adamus: Wojna w Ukrainie wpływa na gospodarkę - czy potrzebujemy przepisów o niewypłacalności?

Prawo gospodarcze Ukraina

Atak Rosji na Ukrainę już jest źródłem kolejnego kryzysu gospodarczego, który może się jeszcze pogłębiać. Nie można wykluczyć pojawienia się ryzyka strukturalnej niewypłacalności. Jest więc pytanie, co zrobić z niewydolnością Krajowego Rejestru  Zadłużonych. System ten wydaje się być dopiero teraz tworzony. Warto też rozważyć wprowadzenie przepisów szczególnych o niewypłacalności.

22.03.2022

Działalność gospodarcza w Polsce możliwa także dla obcokrajowca

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, pozostaje wciąż najchętniej wybieranym sposobem na stworzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe również dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa? Odpowiedź brzmi – tak. Piszą o tym Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.

15.03.2022

Licencja staje się powszechniejsza, aniżeli przeniesienie praw autorskich

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zauważalną tendencją jest zawieranie umów licencyjnych na oprogramowanie, których zakres może okazać się wystarczający dla zamawiającego, zazwyczaj jest to też opcja tańsza. Jednak ostateczna decyzja, czy strony zawierają umowę przenoszącą prawa autorskie majątkowe, czy też licencję, uzależniona powinna być w dużej mierze od rodzaju programu komputerowego będącego przedmiotem umowy wdrożeniowej.

14.03.2022

Prof. Romanowski: Specustawa dla Ukrainy tarczą bezkarności menedżerów państwowych spółek

Prawo karne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Obserwacja praktyki funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w sposób naturalny prowadzi do pytania, czy nie mamy tu do czynienia z Lex Menedżer spółki SP. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ma dotyczyć m.in. czynu popełnionego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc każdego czynu popełnionego od marca 2020 r.

11.03.2022

Firmy wychodzą z Rosji, czyli na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu

Prawo gospodarcze Ukraina

Niepewność rozgościła się na rynkach finansowych. Kolejne pakiety nakładanych na Rosję sankcji mają przede wszystkim uderzyć w fundamenty gospodarki obejmujące prowadzenie działalności bankowej oraz pozyskiwanie kapitału od zagranicznych inwestorów. Jak w tej niepewności mają odnaleźć się nie tylko globalne koncerny, ale również małe przedsiębiorstwa? - zastanawia się adwokat Małgorzata Motyl.

11.03.2022

De-risking, czyli banków droga na skróty w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Prawo gospodarcze Finanse

Jeśli wartość realizowanych transakcji płatniczych transakcji oscyluje w granicach 120 złotych oraz znikomy jest ich udział w zrealizowanych postępowaniach analitycznych Głównego Inspektora Informacji Finansowej, to czy uzasadniona jest procedura “De-risking", czyli droga na skróty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Problem analizuje radca prawny Maciej Raczyński.

01.03.2022

Dr Szymecka–Wesołowska: Kontrola żywności także w handlu internetowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urzędowej kontroli żywności podlega nie tylko produkcja i handel stacjonarny, ale także sprzedaż w kanałach internetowych. Sporą nowość w tym zakresie wprowadziło unijne rozporządzenie, które wyraźnie przewidziało dla organów kontrolnych możliwość uzyskania próbek poprzez składane anonimowo internetowe zamówienia. Tak pobierane próbki mogą być analizowane i poddawane weryfikacji.

26.02.2022

Dr Dobosz: Sąd UE nie podważył niezależności UOKiK, ale sprawa będzie badana

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Zobowiązanie Komisji Europejskiej do zbadania, czy polskie organy ochrony konkurencji są w stanie obiektywnie ocenić spór prywatnej firmy ze spółką państwową, to jeszcze nie stwierdzenie braku niezależności UOKiK czy sądów, ale trzeba to traktować jako poważny sygnał, że mogą być w tym zakresie wątpliwości - twierdzi radca prawny dr Kamil Dobosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

24.02.2022

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.

23.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski