Przebudowa, poza wymogami administracyjnymi, wynikającymi z Prawa budowlanego, w tym wynikającymi z...
Rafał Golat
04.01.2010
Budownictwo
Niniejszy komentarz dotyczy obowiązkw spoczywających na posiadaczach dzikich zwierząt objętych...
04.01.2010
Środowisko
Abc/Budownictwo
04.01.2010
Budownictwo
Proces budowlany stanowi złożoną procedurę postępowania. Przed rozpoczęciem budowy wymagane jest...
Justyna Piec
04.01.2010
Budownictwo
W 2010 roku wciąż będzie możliwość wykupienia mieszkania za złotwkę poinformowało Ministerstwo...
Aneta Mościcka
04.01.2010
Budownictwo
Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel...
Aneta Mościcka
04.01.2010
Budownictwo
Po 11 miesiącach branża budowlana wygląda kwitnąco na tle innych gałęzi przemysłu. Produkcja...
Jan Lis /KW
04.01.2010
Budownictwo
Artur Kawicki
28.12.2009
Środowisko
Artykuł ma na celu przeanalizowanie rozwiązywania problemu odbioru i oczyszczania ściekw...
Ewa Piętowska
28.12.2009
Środowisko
Podstawę roszczeń odszkodowawczych za szkodę powstałą wskutek działania lub zaniechania organu...
28.12.2009
Budownictwo