Pytanie
Do września 2004 r., przy obliczaniu średniej chorobowej, wysługa lat była wypłacana w całości bez pomniejszania jej za czas nieobecności w pracy. Od października 2004 r. na mocy porozumienia stron z każdym pracownikiem wliczono wysługę do płacy zasadniczej- pracownikom umysłowym, do stawki osobistego wynagrodzenia - pracownikom fizycznym. W nowym układzie zbiorowym pracy obowiązującym od października 2004 r. nie zapisano żadnego okresu przejściowego dotyczącego wysługi lat. Pracownik chorując od października 2004 r. traci automatycznie wysługę.
Czy można doliczać do średniej chorobowej od października 2004 r. 1/30 wysługi lat w myśl zasady, żeby pracownik nie miał pomniejszonego znacznie wynagrodzenia? Czy w zaistniałej sytuacji można przeliczyć średnią chorobową jeżeli obowiązuje poprzednia średnia chorobowa?