Pytanie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1997 r. nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia leków, na profilaktykę poekspozycyjną u swojego pracownika oraz niezbędnych badań diagnostycznych, w przypadku ekspozycji, która miała miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych na terenie zakładu pracy.
Czy moglibyście państwo pomóc mi ustalić dokładny numer tego rozporządzenia w celu odnalezienia pełnego aktu prawnego?