Pytanie
Prowadzimy wspólnie z żoną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (PKPiR). Lokal, w którym jest ta działalność prowadzona mieści się w budynku mieszkalnym, który był moją własnością przed zawarciem związku małżeńskiego. Mamy wspólność majątkową.
Czy mamy prawo bez żadnej umowy pomiędzy spółką a mną jako właścicielem budynku, zaliczać do kosztów podatek od nieruchomości? Czy w ogóle jest wymagana jakakolwiek umowa, skoro spółka jest nasza, a budynek od zawarcia małżeństwa również jest wspólny?